เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา สอบถามราคา ดาวน์โหลดโปรไฟล์บริษัท
บริษัท Modern Publishing จำกัด ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2533 เพื่อให้บริการแปลเอกสาร จัดส่งล่าม และงานจัดอาร์ต และได้ขยายการให้บริการอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความต้องการมาโดยตลอด ด้วยประสบการณ์กว่าสามทศวรรษ ธุรกิจของเราเติบโตอย่างมั่นคงโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ เรามุ่งสร้างความสำเร็จและสั่งสมความเชี่ยวชาญที่สำคัญต่อการดำเนินงาน ตลอดจนให้ความสำคัญกับบริการที่มีคุณภาพเป็นลำดับแรกควบคู่กับการเพิ่มพูนความไว้วางใจแก่ผู้มีอุปการคุณของเราอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ มีบริการในหลากหลายภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาพม่า ภาษาเวียดนาม ภาษาอารบิก ภาษารัสเซีย ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน และอื่นๆ ทีมนักแปลของเราพร้อมดูแลงานแปลเอกสารประเภทต่างๆ ตลอดเวลา

เราภูมิใจและยินดีอย่างยิ่งที่มีโอกาสร่วมงานกับธุรกิจชั้นแนวหน้า หน่วยงานราชการ และองค์กรไม่แสวงผลกำไรระหว่างประเทศต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการขยายตลาดหรือกลุ่มเป้าหมายขององค์กรเหล่านั้น ความสำเร็จของลูกค้าคือจุดหมายหลักของเรา
ติดต่อเรา สอบถามราคา ดาวน์โหลดโปรไฟล์บริษัท