ความคิดเห็นจากลูกค้าของเรา

Grand Diamond Suites Hotel ใช้บริการของ Modern Publishing Ltd., Part มานาน การบริการดี ราคาเหมาะสม แปลได้หลายภาษา แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ “ผลงาน” งานที่แปลกลับมามีความถูกต้อง ชัดเจน ใช้ภาษาที่สวยงาม เหมาะสม และส่งงานกลับมาได้รวดเร็วทันใจ ขอให้ Modern Publishing Ltd., Part รักษามาตรฐานที่ดีตลอดไป

Grand Diamond Suites Hotel

Modern Publishing has always delivered professional translation services and artwork production. We are assured of the good quality of work, finished on time and the friendly service.

Ogilvy Public Relations Worldwide

ประทับใจการแปลและฝีมือมากครับ ไม่เหมือนที่อื่นที่เคยให้ช่วยแปลมาเลยครับ
ขอชื่นชมจากใจและจะแนะนำบอกต่อๆกันถึงคุณภาพงานที่ดีแบบนี้ครับ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA

My team and I have been using the translation service of Modern Publishing Ltd., Part for almost 1 year. The company provides several languages translation into Thai and vice versa with satisfied quality and professional service. They can serve us well within the limited timeline and their jobs are reliable.

Banyan Tree Hotels & Resorts Pte., Ltd.

We have been using Modern Publishing Ltd., for translation (Chinese and Korean) for many years. During the time, the company has consistantly provided us with professional and reliable service. In fact, they were chosen on the merit of superior translation in comparison to at least 2-3 other companies. We are assured that their work is of good quality; a high level of accurateness, attention to details, on time delivery and friendly services.

Amari Hotels and Resorts

งานแปลของ โมเดิร์น พับลิซิ่ง มีความรวดเร็ว ถูกต้องและใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย โดยเฉพาะข้อมูลวิชาการหรือเอกสารด้านกฎหมายอาหาร เจ้าหน้าที่ให้การบริการด้วยดีและแจ้งผลการแปลให้เราทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ฝ่ายวิจัยและข้อมูลสถาบันอาหารเลือกใช้บริการของที่นี่มาโดยตลอด

ฝ่ายวิจัยและข้อมูล สถาบันอาหาร

Modern Publishing has provided us very good language translation
services with precise work, professional quality and timely delivery.

เมืองไทยประกันชีวิต

จากที่ทางบริษัทได้ใช้บริการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมเดิร์นพับลิซิ่ง การบริการดี มีความรวดเร็ว แปลเอกสารได้ตรงและกระทัดรัดเข้าใจง่าย

Chan Sin Thavee Co., Ltd.

We’ve been using your professional translation for a long time and you always serve us with good quality and make us satisfied.

Bangkok Base Company Limited

บริษัทเราเป็นผู้ออกแบบ ติดตั้ง และให้คำปรึกษาด้านระบบไอพีทีวี (IPTV) และอินเตอร์เน็ตทีวี ดังนั้นเอกสารหลายๆ เล่มมาจากต่างประเทศ ที่จำเป็นต้องส่งมอบให้ลูกค้าที่เราติดตั้งให้ในประเทศไทย ต้องเป็นภาษาไทยด้วย ดังนั้นจึงเลือกใช้บริการของทาง Modern Publishing เนื่องจากได้รับงานที่รวดเร็วทันต่อการจัดส่งให้กับลูกค้าของเรา อีกทั้งภาษา และสำนวนที่แปล เป็นภาษาที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ ทางด้านระบบไอพีทีวี ซึ่งอ่านแล้วทำความเข้าใจได้ โดยยังรักษาความหมายของเนื้อหาเอาไว้อย่างครบถ้วน จึงขอขอบคุณที่ให้บริการที่รวดเร็วและประทับใจ

Digital Media Interface Co., Ltd.

งานแปลของ Modern Publishing มีความรวดเร็ว ในราคาที่เหมาะสมโดยเฉพาะการแปลในงานเฉพาะทาง ซึ่งมีศัพท์เฉพาะหรือศัพท์เทคนิคอยู่เป็นจำนวนมาก ในส่วนงานบริการของเจ้าหน้าที่ก็รวดเร็ว ได้รับการตอบกลับภายในเกือบทันทีที่มีการติดต่อไปครับ

ALPINE ELECTRONICS OF ASIA PACIFIC CO., LTD.

Modern Publishing has provided us professional quality and service and on time delivery.

Recall Thailand

 
shares