แปลภาษาอังกฤษ

แปลภาษาอังกฤษ
กับมืออาชีพ
Global Message
Local Words

สิ่งที่ควรตระหนักในการหานักแปลภาษาอังกฤษ – ไทย

แม้นักแปลภาษาอังกฤษ-ไทย อาจดูเหมือนหาได้โดยทั่วไป อย่างไรก็ตามระดับความสามารถของนักแปลแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน สำหรับงานที่ต้องการคุณภาพสูง โดยเฉพาะงานที่ใช้สำหรับธุรกิจ ควรเลือกนักแปลที่เป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง อาจเป็นนักแปลเจ้าของภาษาโดยตรง หรือ นักแปลไทยที่มีทักษะในภาษาอังกฤษเทียบเท่าเจ้าของภาษา ทั้งนี้เพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทไว้
ไปหน้า Home เพื่อเรียนรู้เราให้มากขึ้น

การคัดเลือกนักแปลภาษาไทย–ภาษาอังกฤษ ของ Modern Publishing

Modern Publishing ก่อตั้งมาแล้วกว่า 20 ปี ประสบการณ์ที่ยาวนานสอนให้เรารู้ว่าต้องทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการเฟ้นหานักแปลภาษาอังกฤษที่มีความสามารถอย่างแท้จริง ในงานที่ต้องการคุณภาพสูง เราจะให้นักแปลผู้เชี่ยวชาญคนที่สองทำการตรวจปรุ๊ฟ และเกลาภาษาอีกชั้นหนึ่ง

นอกจากนี้สำหรับงานแปลภาษาอังกฤษ-ไทย Modern Publishing ยังแบ่งนักแปลออกเป็น 2 ทีม คือ ทีมแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ และ ทีมแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย ทั้งนี้เนื่องจากนักแปลแต่ละคนจะมีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญในภาษาที่แตกต่างกัน
ติดต่อแปลภาษาอังกฤษ

งานแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ TH > EN

ทีมนักแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ มีทั้งชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ เคยใช้ชีวิตในประเทศไทยเป็นเวลานานจนสามารถมั่นใจได้ว่าสามาถเข้าใจต้นฉบับภาษาไทยได้อย่างถ่องแท้ และชาวไทยที่ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ถนัดในการแปลเอกสารไทยเป็นอังกฤษมากกว่า แปลจากอังกฤษเป็นไทย ซึ่งลูกค้าสามารถวางใจได้ในคุณภาพอย่างแน่นอน

งานแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย EN > TH

Modern Publishing ใช้ทีมนักแปลที่เชี่ยวชาญในหลากหลายอาชีพ เพื่อรองรับงานที่ต้องการความรู้เฉพาะที่แตกตางกันไป สำหรับงานที่ต้องการความสละสลวยของภาษาเป็นพิเศษ เช่น งานแปลเว็บไซต์ สคริปโฆษณา หรือ งานแปลหนังสือ บริษัทมีทีมนักแปลที่จบด้านอักษรศาสตร์โดยตรง และมีความเชี่ยวชาญในการแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นไทยโดยเฉพาะ ซึ่งลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่า ภาษาที่ใช้จะกระชับ อ่านง่าย สวยงาม และถูกหลักภาษาอย่างแน่นอน
ติดต่อแปลภาษาอังกฤษ

เหตุผลในการเลือกใช้บริการแปลภาษาอังกฤษของ Modern Publishing

คุณภาพ ราคา และ เวลา

คุณภาพ – Modern Publishing ให้บริการรับแปลเอกสารภาษาอังกฤษโดยให้ความสำคัญกับคุณภาพเป็นอันดับหนึ่ง นักแปลของเราเป็นเจ้าของภาษาโดยตรงที่อยู่ในเมืองไทยเป็นเวลานาน เข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี
ราคา – เราให้บริการในราคาที่สมเหตุสมผล ซึ่งถือว่าคุ้มค่าอย่างมากเมื่อเที่ยบกับคุณภาพงานที่ได้รับ
เวลา – เวลาเป็นสิ่งมีค่า โดยเฉพาะในสถานการณ์เร่งด่วน Modern Publishing พร้อมช่วยท่านเสมอ
ติดต่อแปลภาษาอังกฤษ

ผลงานแปลภาษาอังกฤษ

 • All
 • Annual Report
 • Biography
 • Business Management
 • Business Profile
 • Construction
 • Finance
 • HR
 • Health Care
 • ISO
 • Machine
 • Manual
 • Marketing
 • Medicine
 • Motors
 • Petrochemistry
 • Product Description
 • Regulation
 • Security
 • Technology
 • Website
 • legal

ASAHI Breweries Annual Report

Thai/English Annual Report

Translated the company’s annual report from Thai to English totaling 40 pages.

Volvo Group (Thailand)

Thai/English Motors

Translated all technical documents used for presentation in Volvo Group’s meetings.

LG Electronics (Thailand)

Thai/English Website

Translated the company’s website from English to Thai totaling more than a hundred pages.

Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing Co., Ltd.

Thai/English Regulation,Security

Translated security regulation guidelines from Thai to English totaling 58 pages.

Thaicom Public Company Limited

Thai/English Website

Translated the Thaicom’s website from English to Thai totaling 21 pages.

Architect Council of Thailand Project 2

Thai/English Construction,Regulation

Translated the academic standard regulations from Thai to English totaling 35 pages.

Architect Council of Thailand Projct 1

Thai/English Construction,Regulation

Translated licensing regulations (published in the Government Gazette: 25 September B.E. 2552) from Thai to English totaling 12 pages.

Kohler (Thailand)

Thai/English Product Description

Translated the manual guide for product selection and possible alternatives from English to Thai totaling 34 pages.

Saha Pathanapibul

Thai/English Product Description

Translated the additional feature of instant noodle products.

British Motors (Thailand)

Thai/English

Translated the production list for Discovery 4/LR4 and Range Rover Sport series from English to Thai totaling 84 pages.

Islamic Bank of Thailand

Thai/English Website

Translated all information in the Islamic Bank of Thailand’s website from Thai to English totaling 120 pages.

Amari Hotels and Resorts Website Localization

Chinese,French,German,Thai/English Website

Translated information in the website of Amari hotel chain, totaling 11 hotels, from English to other standard languages including Thai, Chinese, French and German. Please visit http://www.amari.com for reference.

Ayutthaya Industrial Gas

Thai/English Manual,Petrochemistry

Translated the user manual on Liquid N2, Liquid O2 and Liquid Ar (Liquid gas contains low temperature, with the coolness of -180 -198 C) totaling 232 pages.

Caretex Asia Limited

Thai/English Regulation

Translated the company’s rules and regulations from Thai to English totaling 23 pages.

Salween Solutions

Thai/English legal

Translated the rental lease agreement from English to Thai totaling 10 pages.

Biography of Phraya Pirompakdee

Thai/English Biography

Translated the biography of Phraya Pirompakdee from Thai to English totaling 73 pages.

MM SVS Group Holding

Thai/English Regulation

Translated rules and regulations of work and other requirements from Thai to English totaling 27 pages.

Dive Supply

Thai/English Manual

Translated watch manuals from English to Thai totaling 93 pages, 110 pages and 122 pages.

Beiersdorf (Thailand)

Thai/English Manual

Translated machine manuals from English to Thai totaling 65 pages and 82 pages.

Flex-ible Plas Co., Ltd.

Thai/English Business Profile

Translated the company profile in the company’s website from Thai to English totaling 6 pages.

ABB Limited

Thai/English Technology

Translated the technical and specific information from English to Thai totaling 130 pages.

Chaijareantsup Engineering and Construction

Thai/English legal

Translated the agreement from English to Thai totaling 26 pages.

T.K.A. Co., Ltd.

Thai/English legal

Translated the contract for lease from English to Thai totaling 12 pages.

Patra Place

Arabic,Chinese,Japanese,Korean,Thai/English Website

Translated the Patra Place’s website from Thai to English, Japanese, Korean, Chinese and Arab.

BuilderSmart

Thai/English legal

Translated the supply agreement from English to Thai totaling 13 pages.

Knoft Co., Ltd.

Thai/English Marketing

Translated advertising-related documents for Knoft Co., Ltd. from Thai to English and vice versa.

Masterkool International

French,Thai/English Marketing,Website

Translated all information in the company’s website from Thai to English. For reference, please visit www.masterkool.com.Translated the Masterkool product brochure from English to French.

Srixon Sport Manufacturing (Thaialnd) Project 2

Thai/English

Translated the long-term tenancy agreement from Thai to English totaling 14 pages.

Srixon Sport Manufacturing (Thaialnd) Project 1

Thai/English Regulation

Translated the company’s rules and regulations from Thai to English totaling 43 pages.

Ajinomoto (Thailand)

Thai/English Technology

Translate the information about coffee.

Ekarai Co. Ltd.

Thai/English Construction

Translated documents of common terms and scopes of construction from Thai to English totaling 47 pages.

Golden Plan

Thai/English

Translated the study summary of the area allocation for industrial shipyard settlement from Thai to English totaling 79 pages.

Syngenta Crop

Thai/English Business Management

Translated the manual of security policy from English to Thai totaling 27 pages.

Amata Spring Development

Thai/English legal

Translated contracts and agreements from English to Thai totaling 11 pages.

Property Care Services (Thailand)

Thai/English Construction

Translated the enactment of building control in Bangkok B.E. 2554 totaling 34 pages.

Thanasiri Group

Thai/English Website

Translated all information in the website www.thanasiri.com from Thai to English totaling 13 pages.

Phyathai 2 Hospital

Thai/English Medicine

Translated the data of spinal disease treatment totaling 9 pages.

The 50th Anniversary Mahavajiralongkorn Hospital

Thai/English Business Profile

Translated the information of the structure of research institute and the development of Thai herbs from Thai to English totaling 27 pages.

Sharp Thai

Thai/English Construction

Translated the requirement standard book of wind calculation and the building response from Thai to English totaling 222 pages.

World Gas (Thailand) Project 2

Thai/English legal

Translated the letter of sales contract and lease agreement from Thai to English totaling 17 pages.

World Gas (Thailand) Project 1

Thai/English Business Management

Translated documents on the risks of global fuel price from Thai to English totaling 8 pages.

The Shell Company of Thailand

Thai/English

Translated the user manual of the program for sales’ clients totaling 184 pages.

Goodyear (Thailand) Project 2

Thai/English Security

Translated the fire prevention plan from Thai to English totaling 57 pages.

Goodyear (Thailand) Project 1

Thai/English Business Management

Translated the end user manual for Goodyear’s Work Management System (WMS).

Saijo Denki International

Arabic,Thai/English Website

Translated the company’s website from Thai to English and Arabic.

HAFELE (Thailand)

Thai/English Manual

Translated electrical appliance manuals from English to Thai totaling 15 copies.

Atotech (Thailand) Project 2

Thai/English Business Management,Business Profile

Translated documents related to business ethics and guidelines for business integrity from English to Thai totaling 30 pages.

Atotech (Thailand) Project 1

Thai/English ISO

Translated the ISO documentation requirement on the topic of finance, legislation, chemistry, security system and environment totaling 260 pages.

Department of Land Transport

Chinese,Japanese,Bahasa,Thai/English Manual

Translated the whole video scripts of driver training to educate those who applied for a legal driving license authorized by the Department of Land Transport. The video scripts were divided into three major parts including: 1. The Road Traffic Act2. Safe Driving3. Driving CourtesyThe video scripts were translated from Thai to English, Japanese, Chinese and Jawi.

The Institute of Medical Research and Technology, Ministry of Public Health

Thai/English Medicine

Translated general medical documents, evaluation manuals for medical research and the Agree II evaluation reports totaling 56 pages.

Central Institute of Forensic Science, Ministry of Justice

Thai/English Medicine

Translated the quality guideline for crime scene investigation of the Central Institute of Forensic Science from Thai to English totaling 98 pages.

Department of Environmental Quality Promotion, Ministry of Science and Technology

Thai/English Health Care

Translate the guidelines for biosecurity for the implementation of modern biotechnology or genetic engineering from Thai to English totaling 175 pages.

The Marine Department

Thai/English Regulation

Translated the Guideline on the Convention on the Prevention from English to Thai totaling 42 pages and 182 pages, respectively.

The Marine Department

Thai/English Regulation

The Convention 1972 and the Protocol 1996

Individual Development Plan

Thai/English HR

Translated the Individual Development Plan Guideline from Thai to English totaling 15 pages.

Handbook of liquefies natural gas pumping

Thai/English Machine,Manual,Petrochemistry

Project 2 Translated the custody handbook of liquefies natural gas pumping from English to Thai totaling 68 pages.

Financial and Economic Document

Thai/English Finance

Translated the financial and economic information of the bank from Thai to English and vice versa.

ติดต่อแปลภาษาอังกฤษ