พระราชวังมรดกโลกที่ปารีส

Written by jintana on July 2nd, 2013. Posted in บทความ

หากเอ่ยถึงประเทศฝรั่งเศสคงไม่มีใครไม่รู้จักกรุงปารีส และเมื่อเอ่ยถึงปารีสคนก็คุ้น ๆในพระราชวังแวร์ซาย (Château de Versailles) ที่เป็นหนึ่งในมรดกโลกอันล้ำค่า พระราชวังแห่งนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวและประวัติศาสตร์อันยาวนาน เริ่มมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าหลุยห์ที่ 13 พระองค์ทรงโปรดปรานการล่าสัตว์ป่ามาก และเมื่อเสด็จถึงเมืองแวร์ซายก็ทรงพระดำริให้สร้างพระตำหนักไว้ที่นี้เมื่อปี พ.ศ.2167 ช่วงแรกนั้นก็เป็นแค่กระท่อมเล็ก ๆเท่านั้น ต่อมาในรัชสมัยของพระเจ้าหลุย์ที่ 14 ก็เริ่มปรับปรุงพระตำหนักเดิม ด้วยเหตุว่าอยากให้มีพระราชวังใหม่เพื่อเป็นศูนย์กลางในการปกครอง เมื่อปีพ.ศ. 2204 ได้มีการการปรับปรุงพระตำหนักทั้งภายในและภายนอก ใช้เงินไปทั้งสิ้น 500,000,000 ฟรังค์ ใช้คนงาน 30,000 คน และระยะในการสร้างราว ๆ30 ปี แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2231 แต่สุดท้ายเมื่อปีพ.ศ.2332 พระราชวังแห่งนี้ได้ถูกยึดครองโดยประชาชน เนื่องจากพระราชวังแห่งนี้ใช้ภาษีของประชาชนสร้าง ซึ่งเป็นยุคที่ฝรั่งเศสกำลังประสบวิกฤตการณ์ด้านเศรษฐกิจ มีผลทำให้พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารี อองตัวเนต (Marie-Antoinette) ถูกจับประหารชีวิตด้วยกิโยติน (เครื่องประหารสมัยโบราณ)

ภายในพระราชวังนั้นทุกส่วนทำด้วยหินอ่อนสีขาว และถูกแบ่งเป็นห้อง ๆหลายห้อง เช่น ห้องบรรทม ห้องเสวย ห้องสำราญ เป็นต้น ทั้งทุกห้องยังตกแต่งด้วยศิลปะที่วิจิตรงดงามน่าชื่นชม ในการเดินชมพระราชวังนั้น อนุญาตให้ถ่ายรูปได้เฉพาะบางห้องเท่านั้น

Tags: , , , , ,

 
shares