The Cream of The Crop

Written by akiautumn on August 10th, 2014. Posted in บทความ

Good Morning Teacher

บทความครั้งนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสำนวนที่ว่า ‘the cream of the crop’กันครับ เรามาดูความหมายของคำศัพท์ทีล่ะตัวกันดีกว่าครับ เริ่มจากคำว่า ‘cream’ มีความหมายตามที่ที่เราเรียกทับศัพท์กันว่า ‘ครีม’ นั้นเองครับ และ ‘crop’ ที่มีความหมายว่า ‘กลุ่ม’ครับ ดังนั้นเทื่อนำมารวมกันแล้ว ‘the cream of the crop’ จึงมีความหมายว่า ‘ครีมของกลุ่ม’ นั้นเองครับ แต่เอ๊ะ!? แล้วมันคืออะไรกันครับ ครีมของกลุ่ม !!! แท้จริงแล้วความหมายของสำนวนที่ว่า ‘the cream of the crop’ หมายถึง หัวกะทิซึ่งมีความหมายความในภาษาไทยว่า สิ่งที่ดีที่สุด หรือ คนที่เก่งที่สุด นั้นเองครับ เช่น

John is the cream of the crop.

-จอห์นนั้นมีมันสมองระดับหัวกะทิเลยทีเดียว

This university only accepts the cream of the crop; only the best students will do.

-มหาวิทยาลัยนี้รับเฉพาะระดับหัวกะทินั้นก็คือมีแต่เด็กที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นที่ได้รับการยอมรับ

นอกจากนี้ยังมีคำที่มีความหมายว่าฉลาดหรือเก่งอื่นๆ อีกครับ อาทิ clever, intelligent, ingenious, bright, sagacious, smart และ shrewdครับ อีกทั้งถ้าจะให้ฉลาดแบบ หัวกะทิ ก็ยังมีคำอื่นๆ อีก อาทิ mega clever, super intelligent, brainy, canny, keen และ อื่นๆ อีกมาก

จะเห็นว่าในภาษาอังกฤษนั้นมีคำที่ใช้บอกถึงความฉลาดอยู่มากมายหลายคำรวมถึงสำนวนอีกด้วยดังนั้นผู้อ่านทุกท่านหมั่นเรียนรู้ศึกษาเพิ่มพูนคำเหล่านี้มาใช้ให้เกิดความหลากหลายนะครับ

Tags: , ,

 
shares