Posts Tagged ‘Namby-Pamby’

Namby-Pamby

Written by akiautumn on April 15th, 2015. Posted in บทความ

Good Morning Teacher

บทความภาษาอังกฤษครั้งนี้เรามารู้จักกับคำที่ดูแปลกตากันหน่อยดีกว่า นั้นคือ ‘namby-pamby’ ช่างเป็นคำที่ดูแปลกตามากหลายๆ คนอาจะไม่เคยเห็นและเดาไม่ออกแน่ๆ ว่าคำนี้จะมีความหมายว่าอย่างไร

 

Namby-pamby ทำหน้าที่เป็นทั้งคำนาม (Noun) และ คำคุณศัพท์ (Adjective) มีความหมายว่า อ่อนแอเปราะบาง หรือ คนที่ร้องไห้ง่าย ซึ่งมักจะใช้กับคนที่มีความอ่อนไหวมาก อาทิ

Jonathan was crying like a namby-pamby because his girlfriend dumped him the other day.

-โจนาธานร้องห่มร้องไห้อย่างกับพวกขี้แพ้เพราะแฟนเขาทิ้งเขาไปเมื่อวันก่อนหน้านี้

 

อย่างไรก็ดีคำว่า คนที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่าน ใจโลเล เราสามารถใช้คำว่า ‘wishy-washy’ แทนได้ครับ

Jonathan is really wishy-washy. He couldn’t make a decision to do anything.

-โจนาธานเป็นคนที่ใจโลเลมาก เขาไม่สามารถตัดสินใจจะทำอะไรได้เลยสักนิด

 

นอกจากนี้คำว่า namby-pamby นั้นไม่ใช่ใช้เฉพาะกับคนเท่านั้น แต่สามารถใช้กับสิ่งของก็ได้เช่นกัน

Don’t sit on that chair. It is a bit namby-pamby.

-อย่านั่งเก้าอี้ตัวนั้นนะ มันเปราะบางพังง่ายสักหน่อย

 

จะเห็นว่าในภาษาอังกฤษมีคำแปลกๆ ที่เรายังไมเคยเห็นอีกมากมายดังนั้นหมั่นเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมหรทอสังเกตเอาจากสื่อต่างๆ เพราะคำเหล่านี้มักจะถูกนำมาใช้ในสื่อเสียมากกว่า