Posts Tagged ‘American English’

British English และ American English (4)

Written by akiautumn on May 25th, 2014. Posted in บทความ

Good Morning Teacher

มาถึงเรื่องสุดท้ายของความแตกต่างระหว่าง British English กับ American English กัน ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะทำให้สับสนในด้านของการฟัง (listening)

 

ความแตกต่างของการออกเสียง (pronunciation)

สำหรับความแตกต่างในด้านการออกเสียงจะมีอยู่ไม่กี่คำที่ทั้ง 2 รูปแบบนั้นแม้จะเขียนเหมือนกัน ตัวสะกดตัวเดียวกันแต่กลับอ่านออกเสียงคนละเสียงกัน ดังนี้

ตัว ‘a’คำศัพท์หลายตัวที่มีอักษร a ในด้านของ British Englishนั้นจะออกเสียง ‘อา’ แต่ใน American English จะออกเสียง ‘แอ’

คำศัพท์

British English

American English

คำแปล

ask

อาสคฺ

แอสคฺ

ถาม

fast

ฟาสทฺ

แฟสทฺ

เร็ว

can’t

คานทฺ

แคนทฺ

ไม่สามารถ

*หมายเหตุ สำหรับคำว่า can ออกเสียง ‘แคน’ ทั้ง British Englishและ American English

 

ตัว ‘ue’ และ ‘ew’ ในด้านของ British English นั้นจะออกเสียง ‘อิว’ ส่วน American English จะออกเสียง ‘อู’

คำศัพท์

British English

American English

คำแปล

Due

ดิว

ดู

กำหนด

New

นิว

นู

ใหม่

 

ตัว‘r’ที่วางอยู่หน้าพยัญชนะหรืออยู่ท้ายคำ สำหรับ British Englishจะไม่ออกเสียงตัว‘r’แต่ American Englishกลับออกเสียงตัว‘r’

คำศัพท์

British English

American English

คำแปล

far

ฟา

ฟารฺ

ไกล

bear

แบ

แบรฺ

หมี

part

พาท

พารฺท

ส่วน

torn

ทอน

ทอรฺน

ฉีก,ขาด

 

ตัว‘t’เมื่อ ‘t’หรือ ‘tt’อยู่ระหว่างสระ หรือ อยู่วางอยู่หน้าตัว‘l’หรือ ‘r’กรณี British Englishจะออกเสียง ทฺ แต่ American Englishจะออกเสียง ดฺ

คำศัพท์

British English

American English

คำแปล

better

เบทเทอะ

เบทเดอะ

ดีกว่า

city

ซิทิ

ซิดิ

เมือง

pretty

พริทิ

พริดิ

สวย

bottle

บอทเทิล

บอทเดิล

ขวด

 

จากบทความข้างต้นผู้อ่านจะเห็นว่าแม้แต่การอ่านออกเสียงนั้นก็ยังมีแต่ความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อย ซึ่งผู้อ่านควรจะฝึกการฟังให้หลากหลายเพื่อให้คุ้นชินกับการออกเสียงคำต่างๆ ทั้งนี้ท่านผู้อ่านทั้งหลายก็อย่าลืมความแตกต่างอื่นๆ ที่กล่าวมาก่อนนี้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการใช้คำศัพท์ การสะกดคำ และ ไวยากรณ์ ทั้งนี้ท่านผู้อ่านควนหมั่นเรียนรู้อยู่เสมอจะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้

Reference: วารสารก๊อกน้ำ

British English และ American English (3)

Written by akiautumn on May 23rd, 2014. Posted in บทความ

Good Morning Teacher

จากบทความที่กล่าวมาแล้วถึง 2 เรื่องในเรื่องของความแตกต่างของภาษาอังกฤษในการใช้ของทั้ง 2 รูปแบบคือ British English และ American English ซึ่งความแตกต่างที่สำคัญที่สุดและเด่นชัดที่สุดคงหนีไม่พ้นความแตกต่างในด้านของไวยากรณ์ หรือ grammar

ความแตกต่างทางด้านไวยากรณ์ (grammar)

ทั้งนี้ความแตกต่างทางด้านไวยากรณ์นั้นจะมีอยู่หลายประเทศและมักจะเป็นเรื่องที่หลายๆ คนสับสนอยู่แล้ว ดังนี้

ความแตกต่างในเรื่อง singular noun (คำนามเอกพจน์) และ plural noun (คำนามพหูพจน์)ซึ่งในที่นี้หมายถึง British Englishจะเป็น singular noun แต่ในส่วนของAmerican Englishกลับใช้เป็นplural noun อาทิ

British English

American English

คำแปล

Sport

Sports

กีฬา

 

British English

American English

He is very keen on sport, particularly football. He is very keen on sports, particularly football.

เขาเล่นกีฬาเก่งโดยเฉพาะฟุตบอล

 

ความแตกต่างในเรื่อง countable noun(คำนามนับได้) และ uncountable nouns (คำนามนับไม่ได้) กล่าวคือ British Englishนั้นคำนั้นๆ จะเป็นทั้ง countable and uncountable nounส่วนใน American Englishกลับเป็นเฉพาะ uncountable noun เท่านั้น เช่น tea (ชา) หรือ coffee (กาแฟ) เช่น

British English

American English

Would you like a cup of coffee?หรือ

Would you like a coffee

Would you like a cup of coffee?

ต้องการจะรับกาแฟสักแก้วไหม?

 

ความแตกต่างขอตำแหน่งของ river หรือ แม่น้ำ สำหรับ British English นั้นจะวางชื่อแม่น้ำจะอยู่หลัง river แต่ American English นั้นจะวางชื่อแม่น้ำจะอยู่หน้า river

British English

American English

The river Chao Phraya is in Thailand. The Chao Phraya river is in Thailand.

แม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ที่ประเทศไทย

 

ความแตกต่างในการเรียกจำนวนตัวเลข หรือ numberในBritish English นั้นจะมี and วางอยู่หน้าตัวเลขสุดท้ายที่มากกว่า 100 แต่ในAmerican Englishนั้นกลับไม่มี and ดังนี้

British English

American English

I bought this house in the year two thousand and twelve. I bought this house in the year two thousand twelve.

ฉันซื้อบ้านหลังนี้มาในปี ค.ศ. 2012

 

จากบทความข้างต้นจะชี้ให้เห็นว่าแม้แต่ในด้านไวยากรณ์นั้นยังมีความแตกต่างกันแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยที่ไม่ทำให้โครงสร้างนั้นผิดความหมายไปมากนัก แต่ถ้าจะให้ดีเราควรจะเข้าใจและใช้ให้ถูกวิธีจะเป็นการดีที่สุด

 

Reference: วารสารน้ำก๊อก

British English และ American English (2)

Written by akiautumn on May 21st, 2014. Posted in บทความ

Good Morning Teacher

จากบทความเมื่อครั้งก่อนที่กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษทั้ง 2 รูปแบบในด้านของคำศัพท์นั้น ในครั้งนี้ยังคงเกี่ยวเนื่องกับคำศัพท์อยู่เช่นเดิมแต่จะเป็นความแตกต่างกันในด้านของการสะกดคำ

ความแตกต่างทางด้านการสะกดคำ (spelling)

British English

American English

คำแปล

Cheque

Check

เช็คเงินสด

Colour

Color

สี

Metre

Meter

เมตร

Per cent

Percent

เปอร์เซ็นต์

Programme

Program

รายการ (โทรทัศน์ หรือ วิทยุ)

 

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่าคำทั้ง 2 รูปแบบมีความแตกต่างกันอยู่เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นแต่ในบ้างครั้งก็อาจจะทำให้สับสนอยู่ไม่น้อยว่าเป็นคำๆ เดียวกันหรือไม่ อาทิ

Look at the colour / color of the sky. It’s very beautiful.

-ดูที่สีของท้องฟ้าสิ มันช่างสวยงามเหลือเกิน

The room is tensquaremetres / meters.

-ห้องนี้มีขนาดกว้าง 10 ตารางเมตร

I love to watch this TV programme / program.

-ฉันชอบดูรายการทีวีนี้มาก

 

ซึ่งไม่ว่าผู้อ่านจะถนัดใช้แบบไหนก็ถูกต้องทั้งสิ้น ทว่าในปัจจุบันนี้การใช้แบบ American English นั้นเป็นที่แพร่หลายและนิยมกว่ามาก รวมถึงโปรแกรมต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ก็ล้วนใช้แบบ American English ให้ดีที่สุดผู้อ่านควรรู้ทั้ง 2 รูปแบบจะดีที่สุด^^

Reference: Longdo.com

British English และ American English (1)

Written by akiautumn on May 19th, 2014. Posted in บทความ

Good Morning Teacher

อย่างที่ผู้อ่านทราบดีในปัจจุบันนี้ภาษาอังกฤษมีการใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลกซึ่งล้วนแล้วมีต้นแบบมากอังกฤษนั้นเอง อย่างไรก็ดีภาษาอังกฤษเองก็มีการแตกสาขาออกมาเป็น 2 รูปแบบหลักๆ คือBritish English (ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ) ของ United Kingdom และAmerican English (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน) ของ United states ซึ่งถึงแม้ว่าทั้งประเทศจะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทว่าก็ยังคงมีการใช้ที่แตกต่างกันบางส่วนซึ่งแม้แต่ตัวเจ้าของภาษาเองก็ยังสับสนได้ ดังนี้

ความแตกต่างด้าน vocabulary (คำศัพท์)

ในด้านของคำศัพท์มีหลายคำทีเดียวที่ทั้ง British English และ American English นั้นใช้ต่างกันซึ่งก็สร้างความสบสนในการเข้าใจความหมายอยู่ไม่ใช่น้อย เช่น

British English

American English

คำแปล

Flat

Apartment

ห้องเช่า

Luggage

Baggage

หีบห่อ สัมภาระ

Bank note

Bill

ธนบัตร

Taxi

Cab

รถยนต์รับจ้าง

Sweets

Candy

ขนมหวาน ลูกกวาด

Petrol

Gasoline

น้ำมันรถยนต์

Jug

Pitcher

เหยือก คนโท

Condom

Rubber

ถุงยางอนามัย

Ill

Sick

ป่วย ไม่สบาย

Underground railway

Subway

รถไฟฟ้าใต้ดิน

Roundabout

Traffic circle

วงเวียนกลับรถ

Lorry

Truck

รถบรรทุก

Hoover

Vacuum cleaner

เครื่องดูดฝุ่น

Garden

Yard

สนามหญ้า สวน

Zip

Zipper

ซิป

 

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่ามีคำมากมายที่ใช้แตกต่างใน 2 รูปแบบซึ่งทางที่ดีที่สุดคือเราควรจะจำคำศัพท์ทั้ง 2 แบบ และเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามความถนัดของเรา หรือตามความเหมาะสมของผู้ที่เราจะสื่อสารด้วย โดยไม่ใช้ปะปนกันจะการดีที่สุด

Reference: esl.about.com