Posts Tagged ‘แปลภาษาญี่ปุ่น’

พยากรณ์ซากุระ 30 มีนาคม 2015

Written by blogger on April 1st, 2015. Posted in บทความ

sakura

พยากรณ์การผลิบานของดอกซากุระโดย Weathermap.jp ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2015

(แปลโดยทีมนักแปลภาษาญี่ปุ่น Modern Publishing)

ทั่วประเทศ: แนวเขตการบานของซากุระในปีนี้ได้เริ่มต้นขึ้นจากเมืองคาโงชิมะในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 21  ส่วนซากุระในเมืองโตเกียวก็บานเต็มที่แล้วเมื่อวันที่ 29 ซึ่งเป็นการบานเต็มที่ที่เร็วที่สุดในประเทศ  ณ วันที่ 30 ซากุระได้ทยอยบานไล่ไปจนถึงตอนเหนือของเขตคันโต และคาดว่าซากุระในเขตคิตาริกุและตอนใต้ของเขตโทโฮกุน่าจะบานในสัปดาห์นี้

ซากุระฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่นในปีนี้บานเร็วกว่าปีปกติทั่วไป ส่วนฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่นก็บานเร็วพอๆ กับปีปกติทั่วไปหรือเร็วกว่าเล็กน้อย เนื่องจากมีอากาศหนาวเย็นรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น และอุณหภูมิค่อนข้างอยู่ในระดับที่สูงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา

ทั่วประเทศมีอากาศอบอุ่นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม ช่วงเวลาชมซากุระจึงทยอยเกิดขึ้นไล่กันไปในแถบตะวันตกนับจากเขตคันโต  ซากุระในพื้นที่ส่วนใหญ่น่าจะยังคงบานอยู่จนถึงปลายสัปดาห์นี้ แต่ในเมืองโตเกียว ฟุกุโอกะ เขตโทโกที่ซากุระบานเต็มที่เร็ว ซากุระอาจจะเริ่มร่วงแล้วก็ได้

คาดว่าหลังจากนี้จะไม่มีอากาศกลับมาหนาวเย็นรุนแรงอีก ดังนั้นซากุระทางตอนเหนือของญี่ปุ่นน่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไปมากในหลายพื้นที่

แถบตะวันตกของเขตฮอกไกโด: ซากุระในเขตฮอกไกโดปีนี้น่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไปมากในหลายพื้นที่ แต่คาดว่าซากุระจะยังคงบานเร็วเท่ากับหรือบานเร็วกว่าปีก่อนเล็กน้อยในหลายพื้นที่มีความเป็นไปได้สูงมากขึ้นว่า ซากุระจะบานที่เมืองซับโปโรต่อจากเมืองฮาโกดาเตะ

อุณหภูมิในเดือนมกราคมถึงมีนาคมสูงกว่าปีปกติทั่วไปมาก และถึงแม้จะเข้าสู่เดือนเมษายนแล้ว อากาศก็ไม่น่าจะกลับมาหนาวเย็นรุนแรงอีก ดังนั้นจึงคาดว่าซากุระน่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไปมาก

Hokkaido

 

ตอนใต้ของเขตโทโฮกุ: ซากุระในเขตโทโฮกุปีนี้น่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไปมากในหลายพื้นที่ และคาดว่าซากุระทางตอนใต้น่าจะเริ่มต้นบานภายในช่วงสัปดาห์นี้ฤดูหนาวครั้งนี้ไม่ได้เป็นฤดูหนาวที่อบอุ่นมากนัก แม้แต่ในเขตตอนใต้เอง ตาดอกซากุระก็น่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวเหมือนปีปกติทั่วไป

ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ บริเวณตอนเหนือมีอุณหภูมิสูงมากกว่าปีปกติทั่วไป แม้อากาศจะกลับมาหนาวเย็นอีกในเดือนมีนาคม แต่อุณหภูมิก็กลับมาสูงขึ้นอีก คาดว่าอุณหภูมิจะยังคงเคลื่อนตัวอยู่ในระดับสูงต่อไปอีก ซากุระจึงน่าจะบานเร็วขึ้นมาก

Northeast
เขตคันโตและเขตโคชิน: ซากุระในเขตคันโตและเขตโคชินปีนี้บานเร็วกว่าปีปกติทั่วไป มีรายงานว่าซากุระบานที่เมืองโตกียวและโยโกฮาม่าเมื่อวันที่ 23  และซากุระทางตอนเหนือของเขตคันโตเองก็เริ่มบานภายในวันที่ 30 นี้ช่วงเวลาในการชมซากุระในแถบตอนใต้น่าจะเป็นราวๆ วันศุกร์หรือวันเสาร์นี้ ส่วนทางตอนเหนือก็น่าจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ปลายสัปดาห์นี้จนถึงประมาณกลางสัปดาห์หน้า

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น

อากาศกลับมาหนาวเย็นในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม แต่ในสัปดาห์ที่ 3 มีวันที่อุณหภูมิสูงยาวต่อเนื่องกัน ดังนั้นซากุระจึงบานได้เร็ว

อากาศอบอุ่นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ราววันที่ 27 มีนาคม ซากุระบานเต็มที่ก่อนเป็นแห่งแรกของประเทศที่เมืองโตเกียวเมื่อวันที่ 29  อุณหภูมิค่อนข้างสูง ดังนั้นดอกซากุระจึงบานเต็มที่อย่างรวดเร็วในคราวเดียว ทำให้ช่วงเวลาในการชมซากุระอาจจะสั้นลงก็ได้

Kanto
เขตโทไก: มีรายงานว่าซากุระที่เมืองนาโงย่าบานในช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่ 21  และวันที่ 30 นี้ทุกพื้นที่ของเขตโทไกก็กำลังเข้าสู่ช่วงชมซากุระแล้ว ซากุระในเขตคิตาริกุเองก็น่าจะทยอยกันบานด้วยเช่นกันในช่วงสัปดาห์นี้ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิได้เคลื่อนตัวมาอยู่ในระดับเดียวกับปีปกติทั่วไปหรือสูงกว่าเล็กน้อย ดังนั้นจึงคาดว่า ตาดอกซากุน่าจะเจริญเติบโตได้ดีตามลำดับ

อากาศกลับมาหนาวเย็นอีกในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม แต่สัปดาห์ที่ 3 มีวันที่อุณหภูมิสูงยาวต่อเนื่องกัน ดังนั้นซากุระจึงน่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไป

ช่วงสัปดาห์ที่ 4 อุณหภูมิลดต่ำลง แต่หลังจากวันที่ 27 อากาศก็กลับมาอบอุ่นอีก ดังนั้นซากุระในเขตโฮกุริกุก็น่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไปด้วยเช่นกัน

Tokai
เขตคินกิ: ซากุระในเขตคินกิปีนี้น่าจะบานเร็วพอๆ กับปีปกติทั่วไปหรือเร็วกว่าเล็กน้อย ซากุระบานที่เมืองวากายามะเมื่อวันที่ 23  ส่วนซากุระในพื้นที่อื่นยกเว้นในเขตฝั่งทะเลญี่ปุ่นก็บานไปแล้วตั้งแต่ก่อนวันที่ 28 ที่ผ่านมา คาดว่าประมาณวันที่ 1 เมษายนจะเป็นช่วงชมซากุระในหลายพื้นที่ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเคลื่อนตัวมาอยู่ในระดับเดียวกับหรือสูงกว่าปีปกติทั่วไปเล็กน้อย ดังนั้นจึงคาดว่า ตาดอกซากุระน่าจะเจริญเติบโตได้ดีตามลำดับ

สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคมมีวันที่อุณหภูมิสูงยาวต่อเนื่องกัน แต่เมื่อเปรียบเทียบกับฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่นแล้ว ในช่วงที่ผ่านมานี้เขตคินกิมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างต่ำ ดังนั้นซากุระจึงน่าจะบานในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับปีปกติทั่วไป

Kinki
จูโงกุ: ซากุระในเขตจูโงกุและเขตชิโกกุปีนี้น่าจะบานเร็วพอๆ กับปีปกติทั่วไปหรือเร็วกว่าเล็กน้อย ซากุระบานที่เมืองโคจิเมื่อวันที่ 22, บานที่เมืองฮิโรชิมะและทากามัทสึเมื่อวันที่ 24 และจะบานในเขตซังอินด้วยภายในวันที่ 29  ช่วงเวลาชมซากุระจึงน่าจะอยู่ในช่วงประมาณวันที่ 1 เมษายน ยกเว้นในเขตพื้นที่ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น

สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคมมีวันที่อุณหภูมิสูงยาวต่อเนื่องกัน แต่เมื่อเปรียบเทียบกับฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่นแล้ว ในช่วงที่ผ่านมานี้เขตจูโงกุและเขตชิโกกุมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างต่ำ ดังนั้นซากุระจึงน่าจะบานในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับปีปกติทั่วไป

Chugoku
ตอนเหนือของเขตคิวชู: แนวเขตการบานของซากุระในปีนี้ได้เริ่มต้นขึ้นจากเมืองคาโงชิมะในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 21  ซากุระบานที่เมืองโออิตะเมื่อวันที่ 26 และกำลังบานทั่วทุกพื้นที่ ช่วงปลายสัปดาห์ต่อไปก็ยังเป็นช่วงเวลาชมซากุระอยู่ในหลายพื้นที่ แต่ในพื้นที่ที่ซากุระเริ่มบานเร็ว เช่น เมืองฟุกุโอกะ ซากุระอาจจะเริ่มร่วงแล้วก็ได้ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น

อุณหภูมิในเดือนกุมภาพันธ์มีระดับพอๆ กับหรือค่อนข้างต่ำกว่าปีปกติทั่วไป อากาศกลับมาหนาวเย็นอีกในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม แต่สัปดาห์ที่ 3 วันที่อุณหภูมิสูงยาวต่อเนื่องกัน ดังนั้นจึงคาดว่าซากุระน่าจะบานเร็วพอๆ กับปีปกติทั่วไปหรือเร็วกว่าเล็กน้อย

Kyushu

พยากรณ์ซากุระ 23 มีนาคม 2015

Written by blogger on March 24th, 2015. Posted in บทความ

sakura

พยากรณ์การผลิบานของดอกซากุระโดย Weathermap.jp ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2015

(แปลโดยทีมนักแปลภาษาญี่ปุ่น Modern Publishing)

ทั่วประเทศ: ช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 21 แนวเขตการบานของซากุระในปีนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วจากเมืองคาโงชิมะ  วันที่ 22 ซากุระเริ่มบานที่เมืองฟุกุโอกะ-เมืองโคจิ รวมถึงจุดอื่นๆอีก 5 จุด และวันที่ 23 ที่เมืองโตเกียว-เมืองโยโกฮามะ

ซากุระปีนี้น่าจะบาน “เร็วกว่าปีปกติทั่วไป” ในหลายพื้นที่ ส่วนแถบตะวันตกนับจากเขตคันโตน่าจะบานในช่วงเวลาเดียวกับหรือไล่เลี่ยกันกับปีก่อน

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่นในหลายพื้นที่

ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ตอนเหนือของญี่ปุ่นมีอุณหภูมิสูง ส่วนพื้นที่อื่นยกเว้นเขตคิวชูมีอุณหภูมิพอๆ กับปีปกติทั่วไปหรือสูงกว่าเล็กน้อย อากาศกลับมาหนาวเย็นอีกในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม แต่ในสัปดาห์ที่ 3 ก็มีวันที่อุณหภูมิสูงยาวต่อเนื่องกัน ดังนั้นซากุระจึงน่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไปในหลายพื้นที่

สัปดาห์ที่ 4 อุณหภูมิจะลดต่ำลงเล็กน้อย ดังนั้นในหลายพื้นที่จึงน่าจะใช้เวลามากกว่า 7 วันกว่าซากุระจะบานเต็มที่ แต่คาดว่าอุณหภูมิน่าจะกลับสูงขึ้นมาอีกในช่วงปลายปีเดือนมีนาคม

แถบตะวันตกของเขตฮอกไกโด: ซากุระในเขตฮอกไกโดปีนี้น่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไปมาก แต่คาดว่าซากุระจะยังคงบานเร็ว
เท่ากับหรือบานเร็วกว่าปีก่อนเล็กน้อยในหลายพื้นที่มีความเป็นไปได้สูงมากขึ้นว่า ซากุระจะบานที่เมืองซับโปโรต่อจากเมืองฮาโกดาเตะอุณหภูมิในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์สูงกว่าปีปกติทั่วไป และอุณหภูมิน่าจะสูงกว่าปีปกติทั่วไปค่อนข้างมากตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนมีนาคมไปจนถึงช่วงต้นเดือนเมษายน ดังนั้นจึงคาดการณ์ว่าซากุระน่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไป
hokkido
ตอนใต้ของเขตโทโฮกุ: ซากุระในเขตโทโฮกุปีนี้น่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไปมากในหลายพื้นที่ และคาดว่าน่าจะบานเร็วกว่าปีก่อนในหลายพื้นที่ฤดูหนาวปีนี้อากาศค่อนข้างหนาวเย็น จึงคาดว่าตาดอกซากุระทางตอนใต้ก็น่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวเหมือนปีปกติทั่วไป

ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ บริเวณตอนเหนือมีอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าปีปกติทั่วไป และอุณหภูมิยังสูงขึ้นอีกในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคม คาดว่าอุณหภูมิจะลดต่ำลงในสัปดาห์ที่ 4 อยู่ช่วงหนึ่ง จากนั้นอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกครั้ง ซากุระจึงน่าจะบานเร็ว

 

northeast
เขตคันโตและเขตโคชิน: ซากุระในเขตคันโตและเขตโคชินปีนี้น่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไป และน่าจะบานเร็วเท่ากับหรือบานเร็วกว่าปีก่อนในหลายพื้นที่มีรายงานว่าซากุระเริ่มบานแล้วที่เมืองโตเกียวและเมืองโยโกฮามะเมื่อวันที่ 23 เมืองโคฟุและเมืองคุมางาอิก็น่าจะเริ่มต้นบานในอีกไม่กี่วันนี้

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น

อากาศกลับมาหนาวเย็นในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม แต่ในสัปดาห์ที่ 3 มีวันที่อุณหภูมิสูงยาวต่อเนื่องกัน ดังนั้นซากุระจึงบานได้เร็ว

ช่วงสัปดาห์ที่ 4 อุณหภูมิน่าจะลดต่ำลง จึงคาดว่าต้องใช้เวลาอีกสักเล็กน้อยกว่าซากุระจะบานเต็มที่ แต่อากาศจะกลับมาอบอุ่นอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 27 ดังนั้นในวันอาทิตย์ที่ 29 นี้ ซากุระน่าจะบานแล้วประมาณครึ่งหนึ่งในบริเวณโดยรอบใจกลางเมืองหลวง

 

kanto
เขตโทไก: ช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่ 21 มีรายงานว่าซากุระแล้วที่เมืองนาโงย่า  วันที่ 22 ซากุระเริ่มบานที่เมืองชิสึโอกะ และวันที่ 23 ที่เมืองกิฟุ ส่วนเมืองทสึก็คาดว่าน่าจะเริ่มบานในอีกไม่ช้าฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิได้เปลี่ยนแปลงมาอยู่ในระดับเดียวกับปีปกติทั่วไปหรือสูงกว่าเล็กน้อย ดังนั้นจึงคาดว่า ตาดอกซากุน่าจะเจริญเติบโตได้ดีตามลำดับ

อากาศกลับมาหนาวเย็นอีกในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม แต่สัปดาห์ที่ 3 มีวันที่อุณหภูมิสูงยาวต่อเนื่องกัน ดังนั้นซากุระจึงน่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไป

ช่วงสัปดาห์ที่ 4 อุณหภูมิน่าจะลดต่ำลง จึงคาดว่าต้องใช้เวลาอีกสักเล็กน้อยกว่าซากุระจะบานเต็มที่ แต่อากาศจะกลับมาอบอุ่นอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 27 ดังนั้นในวันอาทิตย์ที่ 29 นี้ ซากุระน่าจะบานแล้วประมาณครึ่งหนึ่งในบริเวณโดยรอบเมืองนาโงย่า ส่วนซากุระในเขตโฮกุริกุก็น่าจะบานเร็วกว่าปกติทั่วไป

 

tokai
เขตคินกิ: ซากุระในเขตคินกิปีนี้น่าจะบานค่อนข้างเร็วกว่าปีปกติทั่วไป คาดว่าน่าจะบานค่อนข้างเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซากุระเริ่มต้นบานแล้วที่เมืองวากายามะ และเมืองโอซาก้าก็น่าจะเริ่มต้นบานในอีกไม่กี่วันนี้

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงมาอยู่ในระดับเดียวกับหรือสูงกว่าปีปกติทั่วไปเล็กน้อย ดังนั้นจึงคาดว่า ตาดอกซากุระน่าจะเจริญเติบโตได้ดีตามลำดับ

อากาศกลับมาหนาวเย็นอีกในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม แต่สัปดาห์ที่ 3 มีวันที่อุณหภูมิสูงยาวต่อเนื่องกัน ดังนั้นซากุระจึงน่าจะบานค่อนข้างเร็วกว่าปีปกติทั่วไป

ในช่วงสัปดาห์ที่ 4 อุณหภูมิน่าจะลดต่ำลง ช่วงเวลาชมซากุระจึงน่าจะหลังจากที่ผ่านเข้าสู่เดือนเมษายนไปแล้ว

 

kinki
จูโงกุ: ซากุระในเขตจูโงกุและเขตชิโกกุปีนี้น่าจะบานเร็วพอๆ กับปีปกติทั่วไปหรือเร็วกว่าเล็กน้อย ซึ่งคาดว่าน่าจะบานเร็วเท่ากับปีก่อนหรือช้ากว่าเล็กน้อยซากุระบานแล้วที่เมืองโคจิเมื่อวันที่ 22 และเมืองทากามัทสึก็น่าจะเริ่มต้นบานในอีกไม่กี่วันนี้

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น

อุณหภูมิในเดือนกุมภาพันธ์มีระดับใกล้เคียงกับปีปกติทั่วไป อากาศกลับมาหนาวเย็นอีกในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม แต่ในสัปดาห์ที่ 3 มีวันที่อุณหภูมิสูงยาวต่อเนื่องกัน ดังนั้นจึงคาดว่าซากุระน่าจะบานเร็วพอๆ กับปีปกติทั่วไปหรือเร็วกว่าเล็กน้อย

ในช่วงสัปดาห์ที่ 4 อุณหภูมิน่าจะลดต่ำลง ช่วงเวลาชมซากุระจึงน่าจะหลังจากที่ผ่านเข้าสู่เดือนเมษายนไปแล้ว ยกเว้นในเขตชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิค เช่น เมืองโคจิ เป็นต้น

chugoku
ตอนเหนือของเขตคิวชู: ช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 21 แนวเขตการบานของซากุระในปีนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วจากเมืองคาโงชิมะ  ต่อมาช่วงบ่ายเริ่มบานที่เมืองคุมาโมโตะ ส่วนวันที่ 22 ซากุระเริ่มบานที่เมืองฟุกุโอกะ-ซางะ-นางาซากิ-มิยาซากิ ส่วนเมืองโออิตะก็น่าจะบานไม่อีกไม่ช้าฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น

อุณหภูมิในเดือนกุมภาพันธ์มีระดับพอๆ กับหรือค่อนข้างต่ำกว่าปีปกติทั่วไป อากาศกลับมาหนาวเย็นอีกในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม แต่สัปดาห์ที่ 3 วันที่อุณหภูมิสูงยาวต่อเนื่องกัน ดังนั้นจึงคาดว่าซากุระน่าจะบานเร็วพอๆ กับปีปกติทั่วไปหรือเร็วกว่าเล็กน้อย

ช่วงสัปดาห์ที่ 4 อุณหภูมิน่าจะลดต่ำลง จึงคาดว่าต้องใช้เวลาอีกสักเล็กน้อยเหมือนปีก่อนกว่าที่ซากุระจะบานเต็มที่ แต่อากาศจะกลับมาอบอุ่นอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 27 ดังนั้นในวันอาทิตย์ที่ 29 นี้ ซากุระน่าจะบานแล้วประมาณครึ่งหนึ่งในเขตพื้นที่ที่ซากุระบานไปแล้วตั้งแต่วันที่ 23

kyushu

พยากรณ์ซากุระ 16 มีนาคม 2015

Written by blogger on March 19th, 2015. Posted in บทความ

ซากุระ

พยากรณ์การผลิบานของดอกซากุระโดย Weathermap.jp ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2015

(แปลโดยทีมนักแปลภาษาญี่ปุ่น Modern Publishing)

ทั่วประเทศ: ซากุระปีนี้น่าจะบาน “เร็วพอๆ กับหรือเร็วกว่าปีปกติทั่วไป” ในหลายพื้นที่ สำหรับแถบตะวันตกนับจากเขตคันโตน่าจะบานในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับปีก่อน

อนึ่ง ความเป็นไปได้สูงมากขึ้นที่แนวเขตการบานของซากุระในปีนี้จะเริ่มต้นจากเมืองโคจิ

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่นในหลายพื้นที่

ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ตอนเหนือของญี่ปุ่นมีอุณหภูมิสูง ส่วนพื้นที่อื่นยกเว้นเขตคิวชูมีอุณหภูมิพอๆ กับปีปกติทั่วไปหรือสูงกว่าเล็กน้อย อากาศกลับมาหนาวเย็นอีกในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม แต่คาดว่าสัปดาห์นี้จะมีวันที่อุณหภูมิสูงยาวติดต่อกัน ดังนั้นซากุระจึงน่าจะบานค่อนข้างเร็วกว่าปีปกติทั่วไปในหลายพื้นที่

สัปดาห์หน้าอุณหภูมิจะลดต่ำลงเล็กน้อย ดังนั้นช่วงเวลาชมซากุระจึงน่าจะอยู่ในช่วงเวลาพอๆ กับปีก่อน โดยในหลายพื้นที่น่าจะเป็นช่วงที่ผ่านเข้าสู่เดือนเมษายนไปแล้ว

 

ฮอกไกโด: ซากุระในเขตฮอกไกโดปีนี้น่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไป แต่คาดว่าซากุระจะยังคงบานเร็วเท่ากับหรือบานช้ากว่าปีก่อนในหลายพื้นที่

มีความเป็นไปได้สูงขึ้นว่า ซากุระจะบานที่เมืองซับโปโรต่อจากเมืองฮาโกดาเตะ

อุณหภูมิในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์สูงกว่าปีปกติทั่วไป และน่าจะยังคงสูงอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงปลายเดือนมีนาคม หลังจากนั้นเมื่อเข้าสู่เดือนเมษายน คาดว่าอากาศจะหนาวเย็นลงได้ง่ายขึ้น แต่คาดการณ์ว่าซากุระน่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไป

 

โทโฮกุ: ซากุระในเขตโทโฮกุปีนี้น่าจะบานค่อนข้างเร็วในหลายพื้นที่ แต่คาดว่าน่าจะยังคงบานช้ากว่าปีก่อนในหลายพื้นที่

ฤดูหนาวครั้งนี้ไม่ได้เป็นฤดูหนาวที่อบอุ่นมากนัก ดังนั้นจึงคาดว่าตาดอกซากุระน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวตามปกติเหมือนปีปกติทั่วไป

ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ บริเวณตอนเหนือมีอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าปีปกติทั่วไป และคาดว่าสัปดาห์นี้จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นอีก หลังจากนั้นอากาศจะหนาวเย็นได้ง่ายขึ้น และเป็นไปได้ว่าอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ แต่คาดการณ์ว่าซากุระน่าจะยังคงบานได้ค่อนข้างเร็ว

 

เขตคันโตและเขตโคชิน:  (บริเวณ โตเกียว โยโกฮาม่า นางาโนะ และจังหวัดอื่นๆใกล้เคียง)

ซากุระในเขตคันโตและเขตโคชินปีนี้น่าจะบานเร็วในหลายพื้นที่ และคาดว่าน่าจะบานในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับปีก่อน

มีความเป็นไปได้สูงว่า ซากุระจะเริ่มต้นบานที่เมืองโยโกฮามะก่อนพื้นที่อื่น จากนั้นน่าจะตามด้วยเมืองโคฟุ

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น

ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิจนถึงขณะนี้อยู่ในระดับเดียวกับปีปกติทั่วไปหรือสูงกว่าเล็กน้อย แต่อากาศกลับมาหนาวเย็นอีกในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม อย่างไรก็ตาม คาดว่าสัปดาห์นี้น่าจะมีวันที่อุณหภูมิสูงยาวติดต่อกัน ดังนั้นจึงคาดการณ์ได้ว่าซากุระน่าจะบานได้เร็ว

อุณหภูมิจะลดต่ำลงในสัปดาห์หน้า ดังนั้นช่วงเวลาชมซากุระจึงน่าจะเป็นช่วงเวลาประมาณต้นเดือนเมษายน

เขตโทไก: (บริเวณจังหวัด ซิซูโอกะ นาโงย่า คานาซาวะ และจังหวัดอื่นๆใกล้เคียง)

ซากุระปีนี้น่าจะบานเร็วในเขตโทไก และน่าจะบานค่อนข้างเร็วในเขตโฮกุริกุ แต่คาดว่าซากุระน่าจะบานประมาณช่วงเวลาเดียวกับปีก่อนในหลายพื้นที่ทั้งในเขตโทไกและเขตโฮกุริกุ

ซากุระน่าจะเริ่มต้นบานที่เมืองชิซูโอกะก่อนพื้นที่อื่น จากนั้นน่าจะตามด้วยเมืองนาโงย่า

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิได้เปลี่ยนแปลงมาอยู่ในระดับเดียวกับปีปกติทั่วไปหรือสูงกว่าเล็กน้อย ดังนั้นจึงคาดว่า ตาดอกซากุน่าจะเจริญเติบโตได้ดีตามลำดับ

อากาศกลับมาหนาวเย็นอีกในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม แต่สัปดาห์นี้น่าจะมีวันที่อุณหภูมิสูงยาวติดต่อกัน ดังนั้นซากุระในเขตโทไกจึงน่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไป จากนั้นอุณหภูมิจะลดต่ำลงเล็กน้อย ซากุระในเขตโฮกุริกุจึงน่าจะบานค่อนข้างเร็วกว่าปีปกติทั่วไป

อุณหภูมิจะลดต่ำลงในสัปดาห์หน้า ช่วงเวลาชมซากุระในเขตโทไกจึงน่าจะเป็นช่วงเวลาประมาณต้นเดือนเมษายน

 

เขตคินกิ: (บริเวณจังหวัด เกียวโต โอซาก้า โกเบ และจังหวัดอื่นใกล้เคียง)

น่าจะบานค่อนข้างเร็ว คาดว่าน่าจะบานในช่วงเวลาเดียวกับหรือเร็วกว่าปีก่อนเล็กน้อย

ซากุระน่าจะเริ่มต้นบานที่เมืองวากายามะก่อนพื้นที่อื่น จากนั้นน่าจะตามด้วยเมืองโอซาก้าและเกียวโต

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงมาอยู่ในระดับเดียวกับหรือสูงกว่าปีปกติทั่วไปเล็กน้อย ดังนั้นจึงคาดว่า ตาดอกซากุระน่าจะเจริญเติบโตได้ดีตามลำดับ

อากาศกลับมาหนาวเย็นอีกในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม แต่คาดว่าสัปดาห์นี้จะมีวันที่อุณหภูมิสูงยาวติดต่อกัน ดังนั้นซากุระจึงน่าจะบานค่อนข้างเร็วกว่าปีปกติทั่วไป

อุณหภูมิจะลดต่ำลงในสัปดาห์หน้า ช่วงเวลาชมซากุระจึงน่าจะเป็นช่วงเวลาหลังจากที่ผ่านเข้าสู่เดือนเมษายนไปแล้ว

 

จูโงกุ: ซากุระในเขตจูโงกุและเขตชิโกกุปีนี้น่าจะบานเร็วพอๆ กับปีปกติทั่วไปหรือเร็วกว่าเล็กน้อย ซึ่งคาดว่าน่าจะบานเร็วเท่ากับปีก่อนหรือช้ากว่าเล็กน้อย

มีความเป็นไปได้สูงว่า ซากุระน่าจะเริ่มต้นบานที่เมืองโคจิก่อนพื้นที่อื่น และเป็นไปได้ว่าน่าจะเริ่มบานเร็วที่สุดในประเทศเช่นเดียวกับปีก่อน

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น

อุณหภูมิในเดือนกุมภาพันธ์มีระดับใกล้เคียงกับปีปกติทั่วไป อากาศกลับมาหนาวเย็นอีกในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม แต่คาดว่าสัปดาห์นี้จะมีวันที่อุณหภูมิสูงยาวติดต่อกัน ดังนั้นซากุระจึงน่าจะบานเร็วพอๆ กับปีปกติทั่วไปหรือค่อนข้างเร็วกว่า

อุณหภูมิจะลดต่ำลงในสัปดาห์หน้า ช่วงเวลาชมซากุระจึงน่าจะเป็นช่วงเวลาหลังจากที่ผ่านเข้าสู่เดือนเมษายนไปแล้ว ยกเว้นในเขตชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิค เช่น เมืองโคจิ เป็นต้น

 

ตอนเหนือของเขตคิวชู: ซากุระในเขตคิวชูปีนี้น่าจะบานช้ากว่าปีก่อน แต่บานเร็วพอๆ กับหรือค่อนข้างเร็วกว่าปีปกติทั่วไป

มีความเป็นไปได้สูงขึ้นว่า ซากุระจะเริ่มต้นบานที่เมืองฟุกุโอกะก่อนพื้นที่อื่น

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น

อุณหภูมิในเดือนกุมภาพันธ์มีระดับพอๆ กับหรือค่อนข้างต่ำกว่าปีปกติทั่วไป อากาศกลับมาหนาวเย็นอีกในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม แต่คาดว่าสัปดาห์นี้จะมีวันที่อุณหภูมิสูงยาวติดต่อกัน ดังนั้นซากุระจึงน่าจะบานเร็วพอๆ กับหรือค่อนข้างเร็วกว่าปีปกติทั่วไป

อุณหภูมิจะลดต่ำลงในสัปดาห์หน้า ดังนั้นจึงน่าจะใช้เวลาสักเล็กน้อยกว่าซากุระจะบานเต็มที่ ช่วงเวลาชมซากุระจึงน่าจะเป็นช่วงประมาณต้นเดือนเมษายน

 

พยากรณ์ซากุระ 9 มีนาคม 2015

Written by blogger on March 11th, 2015. Posted in บทความ

พยากรณ์ซากุระ

“ภาพจาก weathermap.jp”

ช่วงเวลาแห่งการชมซากุระใกล้เข้ามาถึงแล้ว เว็บไซต์ weathermap.jp ได้ทำการพยากรณ์การบานของดอกซากุระออกมาเป็นระยะ  Modern Publishing ในฐานะศูนย์แปลที่มีความเชี่ยวชาญในการแปลภาษาญี่ปุ่น จึงขอเป็นสื่อกลางด้วยการแปลพยากรณ์ดังกล่าวเป็นภาษาไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยบ้าง

สำหรับการพยากรณ์ครั้งต่อๆไป ทาง Modern Publishing จะทำการแปลและนำเสนออย่างต่อเนื่อง โดยสามารถติดตามได้ที่

http://www.modernpublishing.co.th/tag/sakura2015

พยากรณ์การบานของดอกซากุระ ของ Weathermap.jp ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2015

ทั่วประเทศ: ซากุระในปีนี้น่าจะบาน “เร็วกว่าหรือพอๆ กับปีปกติทั่วไป” ในหลายพื้นที่  แต่ซากุระในเขตคิวชู จูโงกุ โฮกุริกุ และฮอกไกโด “จะมีแนวโน้มบานช้ากว่าปีก่อน” ซึ่งก็ยังถือว่าเป็นการบานที่ค่อนข้างเร็วอยู่

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่นในหลายพื้นที่

เดือนกุมภาพันธ์มีอุณหภูมิสูงทางตอนเหนือของญี่ปุ่น ส่วนพื้นที่อื่นยกเว้นเขตคิวชู มีอุณหภูมิค่อนข้างสูงหรือพอๆกับ ปีปกติทั่วไป คาดว่าอุณหภูมิจะยังคงต่ำไปจนกระทั่งกลางสัปดาห์นี้ แต่หลังจากนี้ อุณหภูมิจะสูงขึ้น ดังนั้นจึงคาดว่าซากุระตั้งแต่เขตคันโตจนถึงเขตคินกิน่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไปเล็กน้อย

อนึ่ง มีความเป็นไปได้สูงว่า แนวเขตการบานของซากุระในปีนี้จะเริ่มต้นบานจากจังหวัดโคจิเป็นต้นไป

 

ฮอกไกโด: ซากุระที่ฮอกไกโดในปีนี้น่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไป แต่คาดว่าซากุระจะยังคงบานช้ากว่าปีก่อนเล็กน้อยในหลายพื้นที่

มีความเป็นไปได้สูงว่า ซากุระจะเริ่มต้นบานที่ฮาโกดาเตะก่อนพื้นที่อื่น จากนั้นจะตามด้วยเมืองซับโปโร

อุณหภูมิในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์สูงกว่าปีปกติทั่วไป และยังคงสูงอยู่อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งกลางเดือนมีนาคม คาดว่าหลังจากนี้จนถึงเดือนเมษายน อุณหภูมิจะลดลงต่ำกว่าหรือพอๆ กับปีปกติ แต่สันนิษฐานได้ว่าซากุระน่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไป

 

โทโฮกุ: ซากุระในเขตโตโฮกุปีนี้น่าจะบานเร็วกว่าหรือพอๆ กับปีปกติทั่วไปในหลายพื้นที่ แต่คาดว่ายังจะน่าบานช้ากว่าปีก่อนในหลายพื้นที่

มีความเป็นไปได้สูงว่า ซากุระจะเริ่มต้นบานที่ฟูกุจิมะก่อนพื้นที่อื่น จากนั้นจะตามด้วยเมืองเซ็นได

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศค่อนข้างหนาวเย็น ดังนั้นตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวตามปกติเหมือนปีปกติทั่วไป

เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ ในแถบตอนเหนือมีอุณหภูมิสูงกว่าปีปกติทั่วไป แต่คาดว่าจากนี้จนกระทั่งช่วง 10 วันแรกของเดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยจะมีระดับพอๆ กับปีปกติทั่วไปหรือสูงกว่าเล็กน้อย แม้จะมีคลื่นความร้อนและเย็นเข้ามาก็ตาม  ดังนั้นจึงสันนิษฐานได้ว่า ซากุระน่าจะบานเร็วกว่าหรือพอๆ กับปีปกติทั่วไป

 

เขตคันโตและเขตโคชิน: ซากุระในเขตคันโตและเขตโคชินปีนี้น่าจะบานเร็วพอๆ หรือบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไปในหลายพื้นที่ ซึ่งน่าจะบานในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับปีก่อน

มีความเป็นไปได้สูงว่า ซากุระจะเริ่มต้นบานที่เมืองโยโกฮามะก่อนพื้นที่อื่น จากนั้นน่าจะตามด้วยเมืองโตเกียว

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น

ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิจนถึงตอนนี้อยู่ในระดับเดียวกับปีปกติทั่วไปหรือสูงกว่าเล็กน้อย คาดว่าอุณหภูมิน่าจะลดต่ำลงจนกระทั่งกลางสัปดาห์นี้ แต่หลังจากนั้นอุณหภูมิน่าจะเพิ่มสูงขึ้น จึงคาดการณ์ได้ว่าซากุระน่าจะบานเร็วขึ้นเล็กน้อย

 

เขตโทไก: ซากุระในเขตโทไกปีนี้น่าจะบานค่อนข้างเร็ว ส่วนในเขตโฮกุริกุน่าจะบานเร็วพอๆ กับปีปกติทั่วไป ในเขตโทไกน่าจะมีซากุระบานเร็วพอๆ กับปีก่อนในหลายพื้นที่ ส่วนเขตโฮกุริกุคาดว่าน่าจะบานช้ากว่าปีก่อนเล็กน้อย

ซากุระน่าจะเริ่มต้นบานที่เมืองชิซูโอกะก่อนพื้นที่อื่น จากนั้นน่าจะตามด้วยเมืองนาโงย่า

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิได้เปลี่ยนแปลงมาอยู่ในระดับเดียวกับปีปกติทั่วไปหรือสูงกว่าเล็กน้อย ดังนั้นจึงคาดว่า ตาดอกซากุน่าจะเจริญเติบโตได้ดีตามลำดับ

หลังสุดสัปดาห์นี้เป็นต้นไป คาดว่าอุณหภูมิน่าจะเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นจึงคาดการณ์ว่าในเขตโทไก ซากุระน่าจะบานค่อนข้างเร็ว หลังจากนั้นอุณหภูมิน่าจะลดต่ำลงเล็กน้อย ดังนั้นซากุระในเขตโทกุริกุจึงน่าจะบานในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับปีปกติทั่วไป

 

เขตคินกิ: ซากุระในเขตคินกิปีนี้น่าจะบานเร็วพอๆ กับหรือบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไปเล็กน้อยในหลายพื้นที่ ซึ่งน่าจะบานในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับปีก่อน

ซากุระน่าจะเริ่มต้นบานที่เมืองวากายามะก่อนพื้นที่อื่น จากนั้นน่าจะตามด้วยเมืองโอซาก้า

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงมาอยู่ในระดับเดียวกับหรือสูงกว่าปีปกติทั่วไปเล็กน้อย ดังนั้นจึงคาดว่า ตาดอกซากุระน่าจะเจริญเติบโตได้ดีตามลำดับ

คาดว่าอุณหภูมิน่าจะลดต่ำลงจนกระทั่งกลางสัปดาห์นี้ แต่หลังจากนั้นอุณหภูมิน่าจะสูงขึ้นมากกว่าปีปกติทั่วไป ซากุระจึงน่าจะบานเร็วพอๆ กับหรือเร็วกว่าปีปกติทั่วไปเล็กน้อย

 

จูโงกุ: ซากุระในเขตจูโงกุและเขตชิโกกุปีนี้น่าจะบานเร็วพอๆ ปีปกติทั่วไป ซึ่งน่าจะบานเร็วพอๆ กับปีก่อน หรือช้ากว่าเล็กน้อย

มีความเป็นไปได้สูงว่า ซากุระน่าจะเริ่มต้นบานที่เมืองโคจิก่อนพื้นที่อื่น และน่าจะเริ่มบานเร็วที่สุดในประเทศเหมือนปีก่อน

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น

อุณหภูมิในเดือนกุมภาพันธ์มีระดับใกล้เคียงกับปีปกติทั่วไป และอากาศจะกลับมาหนาวเย็นจนกระทั่งกลางสัปดาห์นี้ แต่คาดว่าหลังจากนั้นอุณหภูมิน่าจะเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีปกติทั่วไป ดังนั้นจึงคาดการณ์ได้ว่าซากุระน่าจะบานในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับปีปกติทั่วไป

 

คิวชู: ซากุระที่คิวชูในปีนี้น่าจะบานเร็วพอๆ กับปีปกติทั่วไป แต่น่าจะบานช้ากว่าปีก่อน

มีความเป็นไปได้สูงว่า ซากุระจะเริ่มต้นบานที่ฟุกุโอกะ-มิยาซากิก่อนพื้นที่อื่น

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น

เดือนกุมภาพันธ์มีอุณหภูมิต่ำกว่าหรือพอๆ กับปีปกติทั่วไป อากาศอาจกลับมาหนาวเย็นได้อีกจนกระทั่งกลางสัปดาห์นี้ แต่หลังจากนี้คาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปีปกติทั่วไป ดังนั้นจึงสันนิษฐานได้ว่าซากุระน่าจะบานประมาณช่วงเวลาเดียวกับปีปกติปทั่วไป

ขนมหวานตามฤดูกาลของญี่ปุ่น 4

Written by jintana on December 11th, 2014. Posted in บทความ

ขนมหวานตามฤดูกาลของญี่ปุ่น 4

ต้อนรับฤดูใบไม้ร่วงกับเดือนกันยายน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ช่วงโอฮิงัน(วันแบ่งฤดู)ฤดูใบไม้ร่วง ชาวญี่ปุ่นจะทำขนมฮางิโนะโมจิ หรือ โอะฮางิ เพื่อรับประทานในช่วงนี้ ส่วนช่วงโอฮิงัน(วันแบ่งฤดู)ฤดูใบไม้ผลิซึ่งเป็นช่วงดอกโบตั๋นกำลังจะบาน จะทำขนมโบตาโมจิ

เดือนตุลาคมกลางฤดูใบไม้ร่วงอากาศจะอยู่ประมาณ 17 – 18 องศาเซลเซียส เป็นฤดูกาลที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีสันสดใสโทนส้มแดงของใบไม้ที่พร้อมใจกันเปลี่ยนสีก่อนที่จะร่วงโรยจากต้นเมื่อเปลี่ยนฤดูกาลอีกครั้ง ภูเขาจะถูกปกคลุมด้วยต้นไม้ที่เปลี่ยนสีเหมือนใครสักคนเอาพรมไปปูไว้ เดือนนี้ชาวญี่ปุ่นจะนิยมทำขนมที่มีเปลือกเป็นรูปดอกเบญจมาศ มีลักษณะเป็นแป้งอบสองแผ่นสอดไส้ถั่วกวน เรียกว่า โมนากะ (คิกุโมนากะ) มาจากคำว่า พระจันทร์เต็มดวงในคืนวันเพ็ญ  ซึ่งช่วงนี้ก็จะมีเทศกาลดอกเบญจมาศ ซึ่งจะจัดขึ้นช่วงต้นเดือนตุลาคม ถึง กลางเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

บอกลาฤดูกาลแห่งใบไม้แดง ด้วยขนม โอริเบโจโยะเป็นขนมโจโยมันจูสีเขียวนิยมทำขึ้นเพื่อรับประทานกับน้ำชาในช่วงเดือนพฤศจิกายน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า โอริเบมันจู  ส่งท้ายบทความนี้ด้วยเดือนธันวาคม และขนมยุกิโมจิ ขนมคินตงสีขาวสะอาด ทำจากมันยามาโตะและเหง้าของต้นลิลลี่เป็นขนมที่ชาวญี่ปุ่นทำเพื่อต้อนรับฤดูกาลแห่งการเพลิดเพลินกับหิมะ อย่างฤดูหนาวนั่นเอง

ขนมหวานตามฤดูกาลของญี่ปุ่น 3

Written by jintana on December 9th, 2014. Posted in บทความ

ขนมหวานตามฤดูกาลของญี่ปุ่น 3

เริ่มต้นฤดูร้อนกันที่เดือนมิถุนายนกับขนมมินัทซึกิ ที่นิยมรับประทานในเทศกาล นาโงชิโนะฮาราเอะ ที่จัดขึ้นทุกวันที่ 30 มิถุนายนของทุกปี ชาวญี่ปุ่นจะขอพรให้สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยตลอดครึ่งปีที่เหลือ ขนมชนิดนี้จะมีการโรยถั่วแดงไว้บนหน้าขนมสืบเนื่องมาจากความเชื่อที่ว่า สีแดงสามารถปัดเป่าโรคภัยทั้งหลายได้

ฤดูร้อนเป็นช่วงที่อากาศมีความชื้นสูง และมีฝนตกอยู่เรื่อย ๆอากาศจะร้อนมากและมีความชื้นสูง หรือที่คนญี่ปุ่นเรียกกันว่า ร้อนนึ่ง นอกจากอาหารดับร้อนอย่าง โซะบะเย็นๆ บะหมี่เย็น เบียร์ แตงโม แล้วนั้นยังมีขนมคุซุซากุระที่นิยมทำขึ้นในเดือนกรกฎาคม ทำจากแป้งคุซุ มีเนื้อใสสอดไส้ด้วยถั่วกวน โดยส่วนใหญ่ขนมญี่ปุ่นในฤดูร้อนจะทำจากแป้งคุซุ

ส่งท้ายฤดูกาลแห่งดอกไม้ไฟด้วยขนมแห้ง มิซุ จะทำขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม ซึ่งทำมาจากน้ำตาลเคี่ยวผสมสี เลียนแบบรูปร่างสายน้ำไหล เรียกว่า อารุเฮโต

ฤดูร้อนเป็นช่วงที่ต้นไม้ดอกไม้นานาพรรณมีความเขียวชอุ่มชุ่มชื้นด้วยสีเขียวของใบไม้ใบเขียวของ ซากุระ เมเปิ้ล โอ๊ค ตัดกับสีเขียวเข้มของต้นสนและต้นไผ่เป็นบรรยากาศที่ชวนให้คนออกมาร่วมเทศกาลดอกไม้ไฟและชมระบำพื้นเมืองอย่าง Bon Odori ที่เต็มไปด้วยสีสันให้หน้าร้อนดูมีชีวิตชีวาขึ้น

(โปรดติดตามตอนต่อไป)

ขนมหวานตามฤดูกาลของญี่ปุ่น 2

Written by jintana on December 7th, 2014. Posted in บทความ

ขนมหวานตามฤดูกาลของญี่ปุ่น

ขนมที่เป็นตัวแทนของเดือนกุมภาพันธ์มีชื่อเรียกว่า อุงุยสุโมจิ เป็นขนมกิวฮิที่ผสมแป้งสีเขียวต่อมาเดือนมีนาคมเป็นขนมโมจิที่จะผสมผงของใบอ่อนหญ้าโยโมงิมีชื่อเรียกว่า คุสะโมจิ

เดือนเมษายนเป็นช่วงกลางฤดูใบไม้ผลิที่เราจะได้ชมความงามของดอกซากุระได้อย่างเต็มอิ่ม เนื่องจากความสดใสของดอกไม้ทำให้มีเทศกาลเฉลิมฉลองต่าง ๆท่ามกลางความงามของธรรมชาติ ขนมในเดือนนี้คือ ซากุระโมจิมีสองชนิดคือ แป้งโดเหมียวยจิ(ข้าวบดแล้วตากแห้ง)ไส้ถั่วกวนแล้วนำไปนึ่ง และไส้ถั่วกวนห่อแป้งข้าวสาลีที่รีดเป็นแผ่นบางแล้วนำไปย่าง ทางภาคตะวันตกของญี่ปุ่นนั้นนิยมใช้แป้งโดเหมียวจิมากกว่า

ปลายฤดูใบไม้ผลิอย่างเดือนพฤษภาคม ชาวญี่ปุ่นนิยมรับประทานขนม โอโตชิบุมิ ทำมาจากถั่วขาวกวนผสมกับกิวฮิหรือ ที่มีชื่อเรียกว่า เนริกิริ ปั้นเป็นรูปใบไม้ห่อไส้ข้างใน คล้ายตัวด้วงที่นำใบไม้มาห่อตัวเพื่อวางไข่ ชื่อของขนมชนิดนี้พ้องเสียงกับคำว่า โอโตบุชิ ที่แปลว่าบัตรสนเท่ห์[1]ที่แกล้งทำหล่นไว้เพื่อให้คนอ่าน

ช่วงฤดูใบไม้ผลิของญี่ปุ่นมีระยะเวลา 3 เดือน คือ มี.ค. – พ.ค. ขนมหวานที่นิยมคงไม่พ้นแป้งโมจิเหนียวนุ่มสอดไส้ด้วยถั่วกวนรสหวานลิ้น เข้ากันได้ดีกับการจิบชาร้อนที่ผ่านพิธีการชงชาอย่างพิถีพิถัน ท่ามกลางวิวของดอกซากุระที่กำลังผลิบาน เป็นเสน่ห์ที่ชวนให้นักท่องเที่ยวมาเยือนญี่ปุ่นสักครั้ง

(โปรดติดตามตอนต่อไป)

[1]น. จดหมายฟ้องหรือกล่าวโทษผู้อื่นโดยมิได้ลงชื่อหรือไม่ลงชื่อจริงของผู้เขียน.

ขนมหวานตามฤดูกาลของญี่ปุ่น 1

Written by jintana on December 5th, 2014. Posted in บทความ

ขนมหวานตามฤดูกาลของญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นนับว่าเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องขนมที่มีรสหวานหอมกลมกล่อม พร้อมรับประทานกับชาเขียว ที่ผ่านกรรมวิธีการชงอันมีเสน่ห์ในบทความนี้เราจะไปทำความรู้จักกับขนมหวานหลากชนิดของชาวญี่ปุ่นกัน

ขนมมีบทบาทที่สำคัญในเทศกาลตามฤดูกาลต่าง ๆ เรียกได้ว่ามาญี่ปุ่นช่วงไหนก็มีขนมอร่อยให้รับประทานตลอดปี ซึ่งแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ ๆ คือ ขนมสด และขนมแห้ง

ประเภทของขนมสดมี 5 ประเภท ได้แก่

กิวฮิ จัดเป็นโมจิชั้นเลิศ ทำมาจากแป้งข้าวเหนียวสีขาวที่นวดผสมกับน้ำ น้ำเชื่อมและน้ำตาล

เนริกิริ เป็นขนมใช้รับประทานในพิธีชงชา ทำมาจากถั่วขาวกวนผสมกับกิวฮิ และตกแต่งให้สวยงาม

คินตง เป็นเส้นใช้ตกแต่งรอบถั่วกวนที่ปั้นเป็นก้อน ทำมาจากถั่วกวนแล้วกดลงแป้นพิมพ์เพื่อให้ได้ออกมาเป็นเส้น

โจโยมันจูเป็นซาลาเปาไส้ถั่วกวน ตัวแป้งทำมาจากมันยามาโตะหรือมันทสีกุเนะ

อุยโร ชื่อนี้ได้มาจากยาของจีน มีลักษณะเหนียวนุ่ม ทำมาจากข้าวผสมกับน้ำตาลแล้วนำไปนึ่ง

วัตถุดิบในการทำขนมนั้นต่างกันออกไปตามฤดูกาล ทำให้ในแต่ละเดือนชาวญี่ปุ่นจะมีขนมรับประทานอย่างไม่ซ้ำกัน เหมือนเป็นตัวแทนของทั้งสิบสองเดือน

ในช่วงมกราคมของทุกปี ที่ตรงกับเช้าของวันขึ้นปีใหม่ ชาวญี่ปุ่นจะรับประทานน้ำชากับฮานาบิระโมจิ เป็นโมจิชนิดหนึ่ง ทำมาจากรากโกโบ และถั่วกวนมิโสะ ห่อด้วยแป้งกิวฮิ มีที่มาจากขนมชาววังในสมัยเอโดะที่ถูกเรียกว่า “คิวชูโซนิ” ต่างเพียงวัตถุดิบที่ใช้ปลาอายุแทนรากโกโบ และมิโสะขาวของซุปโซนิแทนถั่วกวนมิโสะ

(โปรดติดตามตอนต่อไป)

7 เทพเจ้าแห่งความสุข(ต่อ)

Written by jintana on December 3rd, 2014. Posted in บทความ

7 เทพเจ้าแห่งความสุข(ต่อ)

บทความที่แล้วเราพูดถึงเทพทั้ง 3 องค์ได้แก่ เทพเจ้าไดโกกุเตนเทพเอบิสุและเทพบิชามนเตน  ซึ่งมีความเชื่อในการเคารพบูชาต่างกัน ยังมีเทพอีก 4 องค์ที่คนญี่ปุ่นให้ความเคารพบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเจ็ดวันขึ้นปีใหม่

เทพเบนไซเตน เป็นเทพเจ้าแห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของอินเดีย หรือ เทพเจ้าแห่งเสียงดนตรีจากสายน้ำ วิชาการ ความรู้ รูปจำลองเป็นหญิง ในมือทั้งสองข้างถือพิณบิวะ บางความเชื่อถือเป็นเทพแห่งความสมบูรณ์พูนสุข และมีชื่อเรียกต่างกันออกไป คือ เบนเตน เบนไซเตน หรือ เมียวอนเตน

เทพฟุกุโรจุกุ และเทพจุโรจิน ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเทพทั้งสององค์นี้เป็นเทพแห่งการมีอายุยืนยาว จึงมีหนวดเคราสีขาวยาว พร้อมกับถือไม้เท้าที่มียอดขมวดเป็นขด ฟุกุโรจุกุ คือเทพแห่งพรสามประการ ได้แก่ ความรุ่งเรือง ทรัพย์สมบัติ และอายุวัฒนะ มีนกกระสาคอยติดตาม ส่วนจุโรจิน คือ เทพแห่งการมีชีวิตยืนยาว เชื่อกันว่าคือปราชญ์ชาวจีน “เล่าจื้อ” มีกวางคอยติดตาม เชื่อว่าเนื้อกวางเป็นยาอายุวัฒนะ ในมือจะถือพัดหรือลูกท้อซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการมีชีวิตยืนยาว

เทพโฮเตโอโช มีตัวตนอยู่จริง เป็นนักบวชนามว่า “ชี่ฉื่อ” ในสมัยราชวงศ์โฮว่เหลียงของประเทศจีน ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นเทพเจ้าที่คุ้มครองให้สามีภรรยาอยู่กันกันอย่างสุขสงบร่มเย็น บ้างเชื่อกันว่าเป็นรูปอวตารของพระเมตไตรยโพธิสัตว์ลงมาจุติ รูปจำลองนั้นเปลือยท่อนบนเผยให้เห็นท้องอ้วนกลม แบกถุงผ้า เป็นที่เคารพบูชาเพราะสามารถเห็นลางร้ายและทำนายอนาคตได้

สังเกตได้ว่าเทพเจ้าความเชื่อของชาวญี่ปุ่นมีที่มาและความหมายในการบูชาไม่ต่างจากชาวจีน หรืออินเดีย หรือแม้กระทั่งคนไทยเชื้อสายจีนในบ้านเรา นั่นบ่งบอกได้ว่ามนุษย์เรานั้นผูกพันกับความเชื่อเหล่านี้มาอย่างทุกยุคสมัยและไร้พรมแดนทางเชื้อชาติอีกด้วย

7 เทพเจ้าแห่งความสุข

Written by jintana on December 1st, 2014. Posted in บทความ

7 เทพเจ้าแห่งความสุข

ความเชื่อในเทพเจ้าปรากฏอยู่ทุกศาสนา ประเทศญี่ปุ่นเองก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความเชื่อและศรัทธาในเทพเจ้า สืบเนื่องด้วยความเชื่อทางศาสนาพุทธ ความเชื่อเก่าแก่ของญี่ปุ่น ความเชื่อของชาวจีน บวกกับตำนานโบราณของอินเดีย ผสานกันเป็นความเชื่อในเทพเจ้าแห่งความสุขทั้ง 7 ที่คนญี่ปุ่นนิยมสักการะใน 7 วันแรกของปีใหม่

เทพเจ้าไดโกกุเตนหรือ เทพมหากาฬ ตามตำนานอินเดียโบราณ เป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ตามความเชื่อของชาวจีน ชาวญี่ปุ่นจึงนิยมตั้งเอาไว้ภายในห้องครัว เทพเจ้าไดโกกุเตนส่วนใหญ่มักแบกถุงเงินไว้บนบ่า มือขวาถือค้อนวิเศษ และยืนอยู่บนกระสอบข้าว และสวมหมวกที่มีชื่อเรียกว่า ไดโกกุซุกิน

เทพเอบิสุ หมายถึง เทพเจ้าของคนต่างถิ่น ถือกำเนิดมาจากตำนานญี่ปุ่นโบราณ เป็นที่เคารพอย่างกว้างขวางในหมู่ชาวญี่ปุ่นที่ทำการค้าขาย และชาวเรือประมง ชาวประมงมีความเชื่อว่าเป็นเทพที่นำอาหารทะเลมาให้ มือขวาของเทพเอบิสุนั้น จะถือคันเบ็ด มือซ้ายอุ้มปลา รวมไปถึงใบหน้าที่มีรอยยิ้มทั้งหน้าเรียกว่า ใบหน้าของเอบิสุ

เทพบิชามนเตนหรือ จตุเทพทามนเตน ในตำนานโบราณของอินเดีย ภายหลังการก่อตั้งพระพุทธศาสนา เป็นเทพแห่งสงคราม รูปจำลองจะสวมชุดเกราะมือขวาถืออาวุธ มือซ้ายถือเจดีย์

(โปรดติดตามตอนต่อไป)