Posts Tagged ‘เทศกาลสำคัญของชาวอาเซียน’

เทศกาลสำคัญของชาวอาเซียน 7

Written by jintana on November 4th, 2014. Posted in บทความ

เทศกาลสำคัญของชาวอาเซียน 7

เรื่องราวเทศกาลสำคัญของกลุ่มประเทศในอาเซียนก็เดินทางมาถึงบทสุดท้าย ต้องบอกว่าแต่ละประเทศยังมีเทศกาลอีกมากมายที่เราไม่ได้หยิบยกมาแนะนำให้ได้รู้จักกัน ซึ่งสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั่วไปทั้งหนังสือและเว็บไซต์ต่าง ๆ

บทความนี้เราจะพูดถึงวันของชาวอาเซียน เป็นวันที่ทุกคนควรทราบเอาไว้เพื่อต้อนรับการก้าวสู่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of South East Asian Nations) หรือ อาเซียน (ASEAN)ด้วยเหตุผลของการก่อตั้งสมาคมอาเซียนนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 จึงถือให้ในวันนี้ของทุกปีเป็นวันอาเซียน (ASEAN Day)  แรกเริ่มของการก่อตั้งสมาคมอาเซียนอย่างที่เรารู้จักกันในวันนี้ เดิมเกิดขึ้นจากปฏิญญากรุงเทพ หรือ The Bangkok Declaration ซึ่งมีแค่เพียง 5 ประเทศเท่านั้น ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อจากนั้นก็มีประเทศบรูไนดารุสซาลาม(2527) เวียดนาม(2538) ลาว พม่า(2540) และกัมพูชา(2542) เข้าร่วมเป็นสมาชิกตามลำดับ

วันสำคัญอีกวันที่ขาดไม่ได้เลยไม่ว่าจะประเทศใดก็ตามนั่นคือ วันแม่แห่งชาติ ซึ่งประเทศในกลุ่มอาเซียนก็มีวันแม่ของตนเองต่างกันออกไป ได้แก่ วันแม่ของอินโดนีเซียตรงกับวันที่ 22 ธ.ค. เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวัน HariIbu , ประเทศเวียดนามนั้นตรงกับวันที่ 8 มี.ค. ซึ่งตรงกับวันสตรีสากล และอย่างที่ทราบกันดีว่าวันแม่ของประเทศไทยนั้นตรงกับวันที่ 12 ส.ค. ของทุกปี นอกเหนือจากนั้นมีวันแม่ตรงกับวันอาทิตย์ที่สองของเดือน พ.ค. ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากสหรัฐอเมริกาและยังตรงกับวันแม่ในอีกหลายประเทศของโลกอีกด้วย

เทศกาลสำคัญของชาวอาเซียน 6

Written by jintana on November 2nd, 2014. Posted in บทความ

เทศกาลสำคัญของชาวอาเซียน 6

หากพูดถึงประเทศที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างน้ำมันมากที่สุดในอาเซียนคงเป็นประเทศใดไปไม่ได้นอกจากประเทศบรูไน ด้วยความที่เป็นประเทศที่เล็กทำให้ประชากรมีเพียง 400,000 คนเท่านั้น แต่รายได้เฉลี่ยของประชากรสูงเป็นอันดับสองของกลุ่มประเทศอาเซียนรองจากสิงคโปร์ ทำให้บรูไนเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานตามมา

ประชากรส่วนใหญ่ของบรูไนนับถือศาสนาอิสลาม รองลงมาคือพุทธ คริสต์ ฮินดูและความเชื่อพื้นเมืองต่าง ๆ ตามลำดับ ด้วยเหตุนี้เทศกาลส่วนใหญ่จึงมีความคล้ายคลึงกับประเทศที่มีชาวมุสลิมซึ่งได้แก่ มาเลเซียและอินโดนีเซีย เช่น เทศกาลรอมฎอน (Month of Ramadan) หรือการถือศีลอดที่เรารู้จักกันดีซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม เทศกาลอีดิลฟิฏริ (Hari Raya Puasa) การเป็นบริจาคทานเมื่อสิ้นสุดเดือนรอมฎอน(เดือนเก้า) และเริ่มต้นวันแรกของเดือนสิบ เรียกอกอย่างหนึ่งว่า เชาวัล  และวันอีดิลอัฏฮา (Eidu Al-Adha) ตรงกับวันที่ 10 เดือน 12 ตามปฏิทินอิสลาม พิธีกรรมที่สำคัญคือการเชือดสัตว์พลีทานอย่างวัว แพะ และแกะ เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้อื่นเป็นการทำทาน

นอกจากพิธีกรรมทางศาสนาแล้วยังมีวันสำคัญอีกสองวันที่เราควรรู้ได้แก่ วันชาติบรูไน (Brunei Nation Day) ย้อนไปเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2527 ในอดีตวันนี้เป็นวันสำคัญของประเทศบรูไน เนื่องจากเป็นวันประกาศอิสรภาพจากการอยู่ภายใต้อาณานิคมของประเทศอังกฤษมาเป็นเวลา 95 ปี ชาวบรูไนจึงถือเอาวันนี้เป็นวันชาติ และวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระราชาธิบดี (His Majesty the Sultan’s Birthday) เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสุลต่านองค์ปัจจุบัน(องค์ที่ 29) คือสมเด็จพระราชาธิบดี ฮัจญีฮัสชานัล โบเกียห์มูอิชชัดดิน วัดเดาละห์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบรูไนตรงกับวันที่ 15 ก.ค. ของทุกปี จะมีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์สุลต่าน

(โปรดติตามตอนต่อไป)

เทศกาลสำคัญของชาวอาเซียน 5

Written by jintana on October 31st, 2014. Posted in บทความ

เทศกาลสำคัญของชาวอาเซียน 5

ประเทศฟิลิปปินส์1 ใน 10 ประเทศของสมาคมอาเซียนที่มีวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากมาย บทความนี้เราเลยหยิบยกเทศกาลของชาวฟิลิปปินส์มาให้ได้รู้จักกัน เริ่มกันที่เทศกาลชินูล็อก(Sinulog Festival) จัดขึ้นช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมกราคม ชาวบ้านจะพากันแต่งกายด้วยสีสันที่สดใสสวยงาม แล้วออกมาเต้นรำตามถนนเพื่อเป็นการรำลึกถึงรูปปั้นของนักบุญซานโต นินอย แห่งเมืองเซบูที่ไม่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ครั้งใหญ่ ชาวเมืองจึงนับถือและยกย่องเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก เป็นอันดับ 4 ของโลก และนิกายโปเตสแตนต์ เป็นอันดับ 13ของโลก รองลงมาคือ ฮินดู พุทธ และอิสลามตามลำดับ  ประเทศนี้จึงมีเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์ให้เราได้รู้จักกัน คือ เทศกาลแห่รูปปั้นพระเยซูดำ(Black Nazarene) เป็นการแห่รูปปั้นพระเยซูที่สลักจากไม้ที่ถูกไฟไหม้จนเกิดสีดำ เมื่อครั้งที่นักบวชได้นำรูปปั้นของพระเยซูลงเรือมายังฟิลิปปินส์ ในขบวนแห่จะมีผู้คนให้ความสนใจและศรัทธามากมายนับแสนคน เชื่อกันว่าหากใครได้สัมผัสกับองค์พระเยซูดำนี้ก็จะนำความโชคดี และเป็นสิริมงคลกับตัวเองซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันที่ 9 ม.ค. ของทุกปีที่กรุงมะนิลา

เทศกาลสุดท้ายของชาวฟิลิปปินส์ที่เราจะแนะนำกันคือ เทศกาลอาติ อาติหาน(AtiAtihan)เป็นวันที่ชาวบ้านจะทาตัวดำและแต่งกายเหมือนชนเผ่าหนึ่งออกมาเดินแห่ขบวน เพื่อเป็นการรำลึกและเฉลิมฉลองให้กับชนเผ่า “เอตาส” ที่มีหลักฐานว่ามาตั้งถิ่นฐานบนเกาะวิสยาส์เป็นชนเผ่าแรก ชาวเอตาสนั้นมีรูปร่างลักษณะ ผิวเข้ม ผมหยิก คำว่า “อาติ อาติหาน” แปลว่า ทำตัวให้เหมือนชาวเอตาส เทศกาลนี้จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนมกราคมของทุกปี ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วัน 3 คืน

(โปรดติตามตอนต่อไป)

เทศกาลสำคัญของชาวอาเซียน 4

Written by jintana on October 22nd, 2014. Posted in บทความ

เทศกาลสำคัญของชาวอาเซียน 4

ด้วยความที่มีความคล้ายคลึงกันทางประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม ทำให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีพิธีกรรมการปฏิบัติหลายอย่างที่คล้ายกันหรือเหมือนกัน บทความที่แล้วเราเล่าถึงเรื่องราวของเทศกาลในประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ สำหรับบทความนี้เราจะลงใต้แล้วเยื้องออกทะเลไปอีกนิด นั่นคือประเทศอินโดนีเซีย

ประเทศอินโดนีเซียประกอบด้วยแผ่นดินที่เป็นเกาะมากมาย ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม เทศกาลส่วนใหญ่ก็ยังคงเกี่ยวเนื่องกับความเชื่อทางศาสนาเช่น เทศกาลอีดิลอัฏฮา (Eidu al-Adha) เทศกาลเดือนรอมฎอน (Month of Ramadan) เทศกาลอีดิลฟิฏริ (Hari Raya Puasa) เทศกาลดังกล่าวก็มีเพื่อนบ้านชาวอาเซียนอีก 2 ประเทศที่จัดเหมือนกันคือ มาเลเซีย และบรูไน

ผู้คนในแถบเกาะบาหลี และชวา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู และพุทธจึงมีเทศกาลที่เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาอยู่บ้าง ตัวอย่างเช่น กาลุงกัน (Galungan) เทศกาลนี้เป็นการเฉลิมฉลองตามความเชื่อของชาวฮินดู ที่ธรรมะสามารถชนะอธรรมได้ ซึ่งจัดเป็นเวลายาวนานกว่า 10 วันในช่วงเดือนสิงหาคม โดยชาวบ้านจะตกแต่งเสาไม้ไผ่สูงด้วยทางมะพร้าว สานอย่างสวยงาม ตั้งศาลเพียงตา และวางเครื่องเซ่นไหว้บรรพบุรุษที่ลงมาจากสวรรค์ อีกเทศกาลหนึ่งคือ เทศกาลกาซาดา(Kasada) จัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี มีพิธีแห่และโยนเครื่องสักการะลงไปในปล่องภูเขาไฟเพื่อเป็นการบวงสรวง ขอพรจากเทพเจ้าให้มีแต่ความสุขสงบและอุดมสมบูรณ์ โดยจะจัดขึ้นที่ภูเขาไฟโบรโม ทางตะวันออกของเกาะชวา

เทศกาลสำคัญของชาวอาเซียน 3

Written by jintana on October 20th, 2014. Posted in บทความ

เทศกาลสำคัญของชาวอาเซียน 3

ล่องใต้ลงมาจากบ้านเราแวะมาเยี่ยมประเทศเพื่อนบ้านเราที่คุ้นเคยกันมานานอย่าง ประเทศมาเลเซีย ประชาชนชาวมาเลเซียส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาอิสลาม ประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติทางศาสนาก็จะมีสิ่งที่คล้ายคลึงกับชาวมุสลิมในภาคใต้ของเราอีกหนึ่งเทศกาลที่เหมือนบ้านเราแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาก็คือ เทศกาลว่าวนานาชาติ (International Kite Festival) ที่จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน ที่รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ส่วนในบ้านเรานั้นจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคมของทุกปีที่จังหวัดสตูล ว่าวที่มีชื่อเสียงของมาเลเซียชื่อว่า วาบูแล ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับว่าววงเดือนของบ้านเรา

นอกจากเทศกาลว่าวแล้ว ในช่วงเดือนมิถุนายนยังมีอีกเทศกาสำคัญคือ กาไว ดายัค (GawaiDayak Festival) เป็นเทศกาลเก็บเกี่ยวของชนพื้นเมืองในรัฐซาราวัก บนเกาะเบอร์เนียว ซึ่งจะนิยมใส่ชุดประจำเผ่าของตนเพื่อมาร่วมงานบูชาเทพเจ้าแห่งข้าวและเทพแห่งความร่ำรวยด้วยอาหารพื้นเมืองและเหล้าหมักทีทำจากข้าวเรียกว่า ตูอัค และมีงานรื่นเริงเต้นรำกันอย่างสนุกสนาน

มาถึงประเทศเล็ก ๆที่มีคุณภาพชีวิตประชากรดีไม่แพ้ประเทศอื่นในโลก ประเทศสิงคโปร์แม้ว่าจะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก แต่ยังคงเห็นประเพณีที่สืบทอดกันมาทางเทศกาลต่าง ๆ บทความนี้เราเลยหยิบยกมาแนะนำกันสองเทศกาล คือ เทศกาลแข่งเรือมังกร(Dragon Boat Festival) และเทศกาลพิธีลุยไฟ(Thimithi Festival)   เริ่มกันที่เทศกาลแรกจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนของทุกปี มีการจัดแข่งเรือมังกรที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงามในอ่าวมารีน่า และมีบ๊ะจ่างมากมายหลายแบบให้ลองชิม เทศกาลนี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงความซื่อสัตย์ของขุนนางจีนผู้หนึ่งที่กระโดดน้ำเพื่อประท้วงการทุจริต ชาวบ้านต่างยกย่องจึงโยนบ๊ะจ่างลงน้ำเพื่อไม่ให้ปลามากินศพของขุนนางผู้นั้น

หากมาเที่ยวที่สิงคโปร์ปลายปีช่วงเดือนพฤศจิกายนจะพบกับพิธีกรรมอันเหลือเชื่อของชาวสิงคโปร์ที่งานจัดที่วัดศรีมาเรียมมัน(วัดแขก) บนถนนเชาท์บริดจ์ ตกทอดมาเพราะความเชื่อของชาวทมิฬว่าเป็นการไถ่บาป โดยการเดินบนถ่านไฟร้อน ๆ และเป็นการบูชาพระนางเทราปตีที่ถือกำเนิดจากกองไฟ

(โปรดติดตามตอนต่อไป)

เทศกาลสำคัญของชาวอาเซียน 2

Written by jintana on October 18th, 2014. Posted in บทความ

เทศกาลสำคัญของชาวอาเซียน 2

ผ่านไปแล้วสองประเทศเพื่อนบ้านที่มีประวัติศาสตร์ใกล้ชิดกับบ้านเรามากที่สุด แน่นอนว่าขาดไม่ได้เลยอีกหนึ่งประเทศนั่นคือ ประเทศกัมพูชา เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีอาณาเขตพรมแดน ติดกับเราทั้งยังมีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันทั้งด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีที่นิยมปฏิบัติสืบทอดกันมา ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาฬหบูชา และพิธีแรกนาขวัญที่ชาวกัมพูชานั้นกระทำเหมือนบ้านเรา แต่พิธีที่เราจะพูดถึงคือ ประเพณีบอนออมตุก (Bon Om Touk)  หรือเทศกาลน้ำ จะจัดขึ้นในวันขึ้น 14-15 ค่ำ จนถึงแรม 1 ค่ำ เดือน 12 หรือเดือนพฤศจิกายน เป็นเทศกาลที่ชาวกัมพูชาจะลอยทุ่นประดับดวงไฟให้ไหลลอยไปตามแม่น้ำโขง และจะจัดพิธีการเฉลิมฉลองด้วยการแข่งเรือยาวและการจุดดอกไม้ไฟ นอกจากนั้นยังมีขบวนพาเหรดที่บริเวณโตนเลสาบอีกด้วย เทศกาลนี้จัดเพื่อรำลึกถึงบุญคุณของแม่น้ำโขงและโตนเลสาบ

ขึ้นเหนือไปอีกนิดจนถึงโฮจิมินห์ ซิตี้ หลายคนคงทราบดีว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม ชื่อเดิมคือ ไซง่อน เคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้ ปัจจุบันเมืองหลวงของเวียดนามคือ ฮานอย เมื่อกล่าวถึงโฮจิมินห์ หลายคนคงนึกถึงวีรบุรุษผู้ที่ต่อสู้กับสหรัฐอเมริกาเพื่อรวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียว อีกทั้งยังเป้นผู้กอบกู้อิสรภาพคืนจากฝรั่งเศส ชาวเวียดนามจึงถือเอาวันคล้ายวันเกิดโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh) ซึ่งตรงกับวันที่ 19 พ.ค. ของทุกปีเพื่อรำลึกถึงท่านโดยการนำพวงมาลาไปวางเคารพหน้าสุสาน และอีกวันสำคัญที่ชาวเวียดนามคงไม่อาจลืมเลือนได้นั่นคือ วันปลดแอกกรุงไซ่ง่อน ย้อนกลับไปเมื่อ 30 เมษาบน พ.ศ.2518 โฮจิมินห์ได้เป็นผู้นำกองทัพเวียดนามเหนือและแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติ เข้ายึดเมืองไซ่งอนได้สำเร็จ เป็นการสิ้นสุดสงครามเวียดนาม และเวียมนามก็ได้กลับมารวมกันดังเช่นปัจจุบัน

(โปรดติดตามตอนต่อไป)

เทศกาลสำคัญของชาวอาเซียน 1

Written by jintana on October 16th, 2014. Posted in บทความ

เทศกาลสำคัญของชาวอาเซียน 1

ที่ผ่านมาเราหยิบยกเทศกาลไหว้พระจันทร์และเทศการกินเจของชาวจีนมาให้ทุกคนได้รู้จักมากยิ่งขึ้น บทความนี้เราเลยหยิบเทศกาลของเพื่อนบ้านเราในอาเซียนมาแนะนำให้รู้จักกัน

เริ่มกันที่ประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่เหนือจากเราแบบมีแม่น้ำโขงกั้นไว้อยู่ คือ ประเทศลาวนั่นเอง ส่วนใหญ่แล้ววัฒนธรรมและประเพณีของลาวจะคล้ายคลึงกับไทยมาก เนื่องจากมีเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ในอดีตที่ผ่านมาใกล้เคียงกัน เทศกาลสำคัญของลาวที่เราอาจจะได้ยินกันบ่อย ๆ นั่นคือ วันชาติลาว (Laos Nation Day) วันชาติลาวมีจุดเริ่มต้นจากการประกาศเอกราชต่อประเทศฝรั่งเศสในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2495 และเป็นวันสถาปนาชาติลาวเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือเรียกสั้น ๆ ว่าสปป.ลาว และอีกหนึ่งวันสำคัญที่ขาดไปไม่ได้ก็คือ งานบุญนมัสการพระธาตุหลวง (That Luang Festival) เป็นอีกงานบุญที่สำคัญของชาวลาว ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 หรือเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี ในงานวันนี้ชาวบ้านจะนิยมจัดขบวนแห่ปราสาทผึ้ง ต้นกัลปพฤกษ์ และดอกไม้ธูปเทียนรอบองค์พระธาตุหลวง 3 รอบ ซึ่งในวันดังกล่าวประชาชนจะมารวมตัวกันที่พระธาตุหลวง ในกรุงเวียงจันทร์เพื่อจัดงานนี้

ถัดมาอีกนิดทางตะวันตกของบ้านเราก็จะมีเพื่อนบ้านอย่างประเทศเมียนมาร์ เรียกได้ว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานเช่นกัน ประเพณีที่เราอาจเคยเห็นตามรายการสารคดีท่องเที่ยวที่มีงานฉลององค์พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Ceremony) ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพม่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันงานฉลองนี้จะจัดขึ้นช่วงเดือนมกราคมของทุกปี ชาวพม่าจะมานั่งสวดมนต์รอบเจดีย์อย่างพร้อมเพรียงกัน และอีกงานหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับประเทศที่มีประวัติศาสตร์การเคลื่อนไหวทางการเมืองมายาวนานอย่างพม่าคือวันวีรชน (Martyr’ Day) ตรงกับวันที่ 19 ก.ค. ซึ่งเป็นวันที่ นายพล ออง ซาน (บิดาของนาง ออง ซาน ซูจี) ถูกลอบสังหาร ชาวพม่าจึงยกย่องให้ท่านเป็นวีรบุรุษในการเรียกร้องอิสรภาพจากอังกฤษ ชาวพม่าจึงใช้วันนี้เพื่อรำลึกถึงประวัติศาสตร์ทางการเมืองของตนเอง

(โปรดติดตามตอนต่อไป)