Posts Tagged ‘พระธาตุอินทร์แขวน’

สักการะพระธาตุอินทร์แขวน สิ่งศักดิ์สิทธ์อันน่าอัศจรรย์ของพม่า

Written by warittha on July 7th, 2013. Posted in บทความ

พระธาตุอินทร์แขวนในภาษาพม่า เรียกว่า “ไจ้ก์ทีโยพยา” คำว่า ไจก์นี้  มักเป็นคำเรียก เจดีย์ ที่อยู่ในแถบพม่าตอนล่างโดยเฉพาะแถบย่างกุ้งและในรัฐมอญ โดยเชื่อว่า การออกเสียง “ไจก์” นี้ เป็นสำเนียงของชาวมอญที่อ่านตามภาษาบาลีสันสกฤต คือ เจติย หรือ ไจตย และมีความหมายว่าพระเจดีย์เช่นเดียวกับคำว่า พยา และ เซดี ที่ชาวพม่านิยมเรียกกันโดยทั่วไป

พระธาตุอินทร์แขวนหรือ ไจ้ก์ทีโยพยา ตั้งอยู่บนภูเขาไจ้ก์ทีโย ซึ่งอยู่ในเขตเมืองไจก์โถ่ ทางตอนบนของรัฐมอญ ห่างจากเมืองหาสาวดีไปทางทิศตะวันออกประมาณ 65 กิโลเมตร องค์พระเจดีย์ เป็นเจดีย์ปิดทอง รูปองค์เป็นก้อนศิลา มีความสูงราว 22 ฟุต ตั้งอยู่บนเชิงผาหิน โดยวางแตะหน้าผาอย่างหมิ่นเหม่และเอนออกมาทางหุบเหว จนดูเหมือนก้อนศิลานั้นจะกลิ้งตกลงจากหน้าผา และยังสามารถโยกองค์ก้อนศิลาให้ไหวได้ ตามตำนานกล่าวว่า หลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และเสด็จโปรดโยมมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ครั้นเสด็จกลับมายังโลกมนุษย์ พระองค์ได้พบฤาษีสองพี่น้อง ชื่อ ติสสะ และ สีหะ จึงเทศนาสั่งสอน ก่อนจากกันพระฤาษีทั้งสองได้ทูลขอเครื่องอนุสติ พระองค์จึงได้ทรงประทานพระเกศาให้ 5 เส้น พระฤาษีจึงสร้างเจดีย์บรรจุพระเกศาธาตุสามเส้นไว้บนเขาสามแห่งชื่อ ซแวกะปี่ง และเกสาละ ซึ่งอยู่ในรัฐกะเหรี่ยง และอีกเจดีย์หนึ่ง คือ ซีงไจ้ก์ ซึ่งอยู่ในรัฐมอญ ส่วนพระเกศาเส้นสุดท้ายนั้น พระฤาษีผู้พี่ได้เก็บไว้บูชาโดยแซมไว้ในมวยผมของตน เมื่อพระฤาษีทั้งสองเดินทางมาบำเพ็ญพตรที่เขาไจ้ก์ทีโย ติสสะฤาษีผู้พี่เกิดป่วยหนัก เมื่อใกล้ละสังขาร จึงได้ขอร้องให้บุตรบุญธรรม คือ เจ้าชาย ติสสธัมมสีหราช ที่มาเฝ้าดูอาการให้ช่วยสร้างพระเจดีย์เพื่อเก็บรักษาพระเกศาธาตุนั้น โดยขอให้หาหินที่มีลักษณะคล้ายศรีษะของตนมาเป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุ เมื่อพระอินทร์ได้ทราบข่าว พระอินทร์จึงลงมาช่วยหาหินจากใต้ท้องสมุทรมาให้พระฤาษีเลือก จนได้ก้อนหินที่พอใจ พระอินทร์ได้ใช้พระขรรค์เจาะหินเป็นช่องและบรรจุพระเกศาธาตุไว้ภายใน จากนั้นจึงทรงอธิษฐานลอยพระเจดีย์ไว้บนยอดผาบนเขาไจ้ก์ทีโย เค้าเรื่องในตำนานนี้จึงสอดคล้องกับชื่อที่ชาวไทยรู้จักพระเจดีย์ไจ้ก์ทีโย กันในนามพระธาตุอินทร์แขวน ซึ่งความน่าพิศวงในองค์พระเจดีย์ผนวกกับแรงศรัทธาต่อองค์พระธาตุทำให้มีผู้แสวงบุญเป็นจำนวนมากเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้