Posts Tagged ‘ประเทศฟิลิปปินส์’

เทศกาลสำคัญของชาวอาเซียน 5

Written by jintana on October 31st, 2014. Posted in บทความ

เทศกาลสำคัญของชาวอาเซียน 5

ประเทศฟิลิปปินส์1 ใน 10 ประเทศของสมาคมอาเซียนที่มีวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากมาย บทความนี้เราเลยหยิบยกเทศกาลของชาวฟิลิปปินส์มาให้ได้รู้จักกัน เริ่มกันที่เทศกาลชินูล็อก(Sinulog Festival) จัดขึ้นช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมกราคม ชาวบ้านจะพากันแต่งกายด้วยสีสันที่สดใสสวยงาม แล้วออกมาเต้นรำตามถนนเพื่อเป็นการรำลึกถึงรูปปั้นของนักบุญซานโต นินอย แห่งเมืองเซบูที่ไม่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ครั้งใหญ่ ชาวเมืองจึงนับถือและยกย่องเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก เป็นอันดับ 4 ของโลก และนิกายโปเตสแตนต์ เป็นอันดับ 13ของโลก รองลงมาคือ ฮินดู พุทธ และอิสลามตามลำดับ  ประเทศนี้จึงมีเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์ให้เราได้รู้จักกัน คือ เทศกาลแห่รูปปั้นพระเยซูดำ(Black Nazarene) เป็นการแห่รูปปั้นพระเยซูที่สลักจากไม้ที่ถูกไฟไหม้จนเกิดสีดำ เมื่อครั้งที่นักบวชได้นำรูปปั้นของพระเยซูลงเรือมายังฟิลิปปินส์ ในขบวนแห่จะมีผู้คนให้ความสนใจและศรัทธามากมายนับแสนคน เชื่อกันว่าหากใครได้สัมผัสกับองค์พระเยซูดำนี้ก็จะนำความโชคดี และเป็นสิริมงคลกับตัวเองซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันที่ 9 ม.ค. ของทุกปีที่กรุงมะนิลา

เทศกาลสุดท้ายของชาวฟิลิปปินส์ที่เราจะแนะนำกันคือ เทศกาลอาติ อาติหาน(AtiAtihan)เป็นวันที่ชาวบ้านจะทาตัวดำและแต่งกายเหมือนชนเผ่าหนึ่งออกมาเดินแห่ขบวน เพื่อเป็นการรำลึกและเฉลิมฉลองให้กับชนเผ่า “เอตาส” ที่มีหลักฐานว่ามาตั้งถิ่นฐานบนเกาะวิสยาส์เป็นชนเผ่าแรก ชาวเอตาสนั้นมีรูปร่างลักษณะ ผิวเข้ม ผมหยิก คำว่า “อาติ อาติหาน” แปลว่า ทำตัวให้เหมือนชาวเอตาส เทศกาลนี้จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนมกราคมของทุกปี ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วัน 3 คืน

(โปรดติตามตอนต่อไป)

เรือวินตา

Written by teeranun on December 8th, 2013. Posted in บทความ

เรือวินตา : Vinta (คนท้องถิ่นเรียกเรือเหล่านี้ว่า เลปา-เลปา : lepa-lepa หรือ ซากายัน : sakayan) เป็นเรือแบบดั้งเดิมที่ปรากฏอยู่ในเกาะมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีผู้สันนิษฐานว่าวินตาอาจเป็นคำที่มาจากชื่อเหรียญของชาวสเปน ซึ่งเรือเหล่านี้สร้างขึ้นโดยชาวบาจัว (Bajau) และชาวโมโร (Moro) ที่อาศัยอยู่ในหมู่เกาะซูลู แหลมซัมโบอังกา (Zamboanga) และทางตอนใต้ของเกาะมินดาเนา เรือวินตามักจะมีใบเรือที่ทาสีฉูดฉาดหลายๆสีเป็นแนวตั้ง อันเป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวมุสลิมในบริเวณนี้

เรือวินตาเป็นเรือที่ผู้คนทั่วไปใช้เดินทางไปมาระหว่างหมู่เกาะ ซึ่งสามารถบรรทุกได้ทั้งคนและสินค้าประเภทต่างๆ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเรือวินตามีขนาดเล็ก จึงไม่เหมาะแก่การเดินทางในระยะไกล รวมถึงไม่เหมาะแก่การเดินทางในเวลาที่มีคลื่นลมแรง ซึ่งหากจะข้ามทะเลลึกหรือเดินทางไกลๆ จะมีเรืออีกประเภทหนึ่งที่มีชื่อว่ากุมปิต (kumpit) และ ซาห์ปิต (sahpit) หรือที่รู้จักกันในอินโดนีเซียว่า ปาเรา (parao) ซึ่งเรือเหล่านี้จะใช้เป็นเรือบ้านและเรือส่งสินค้าที่มีปริมาณมากๆ

ปัจจุบันเรือวินตาถือเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ มีการออกแบบในเรือรูปแบบใหม่ๆให้เกิดความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งที่พักต่างๆในเกาะมินดาเนามักจะมีเรือวินตาให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการผจญภัยได้เช่าเพื่อไปล่องเรือตามแนวชายฝั่ง นอกจากนี้ ที่เมืองซัมโบอังกายังมีการจัดแข่งขันล่องเรือวินตาข้ามช่องแคบบาสิลันที่มีระยะทาง 23 กิโลเมตรเป็นประจำทุกปี ซึ่งจัดการแข่งขันปีละครั้งอีกด้วย