Posts Tagged ‘กำเนิดเวียดนาม’

ชื่อประเทศเวียดนาม และตำนานการกำเนิดประเทศ

Written by warittha on July 21st, 2013. Posted in บทความ

คำว่า เหวียด (Viêt) เคยใช้ครั้งแรกในศตวรรษที่ 11 เพื่อเรียกดินแดนที่อยู่ทางใต้ของจีนบนชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งถือว่าเป็นอาณาจักรแห่งแรกของเหวียดทางชายฝั่งภาคใต้ของจีนก่อนปีคริสต์ศักราช 1042 หรือประมาณ 3 พันปีมาแล้ว เหวียด (Viêt) มาจากคำว่า เยวะ (Yue) เป็นคำที่ชาวจีนใช้เรียกชนกลุ่มต่างๆ ที่อยู่ชายแดนอาณาจักรฮั่นและสามเหลี่ยมแม่น้ำแดง

ชาวเวียดนามมักจะเปรียบรูปร่างประเทศของตนว่าเหมือนตะกร้าใส่ข้าวสองใบแขวนอยู่ปลายสุดของไม้คาน คือรูปตัว S ที่มีความยาวกว่า 1,200 ไมล์ ทีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 127,241 ตารางไมล์ พื้นที่ส่วนที่กว้างที่สุดประมาณ 300 ไมล์และส่วนที่แคบที่สุดประมาณ 45 ไมล์ ตะกร้าใส่ข้าวทั้งสองคือบริเวณแม่น้ำแดงทางภาคเหนือและบริเวณแม่น้ำโขงทางภาคใต้ ไม้คานที่ใช้หาบตะกร้าคือแนวเทือกเขาซึ่งกั้นพรมแดนเวียดนาม-ลาว และเวียดนาม-กัมพูชา ประชากรส่วนใหญ่อยู่กันหนาแน่นตามที่ราบลุ่ม ส่วนบริเวณพื้นที่สูงจะเป็นที่อยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ

ตำนานการเกิดประเทศเวียดนาม กล่าวว่า มีกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อ หลฺาก ลอง เกวิน (Lac Long Quân) แห่งประเทศ ซิจ กวี๋ (Xích Quy) ซึ่งอยู่ทางภาคกลางของจีนเป็นทายาทเทพเจ้าแห่งทะเล อภิเษกสมรสกับเทพธิดา เอิว เกอ (Âu Co) อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและมีบุตร 100 คน แต่เป็นเพราะทั้งสองมีกำเนิดที่แตกต่างและความไม่มั่นคงของชีวิตบนโลก ทั้งสองจึงตัดสินใจแยกกันอยู่โดยแบ่งลูกไปฝ่ายละ 50 คน กษัตริย์พาลูก 50 คน ไปอยู่ในที่ราบและบริเวณฝั่งแม่น้ำ ส่วนเอิว เกอ พาลูก 50 คนไปอยู่ที่ภูเขามีป่าทึบ ดังนั้นจึงมีรัฐเกิดขึ้น 100 รัฐ เมื่อแยกตัวออกจากประเทศซิจ กวี๋

กษัตริย์ได้มอบอำนาจการปกครองให้กับลูกชายคนโตชื่อ หุ่ง เวือง (Hùng Vuong) ซึ่งเป็นผู้สถาปนาราชวงศ์ ห่ง บ่าง (Hông Bàng) ประเทศวัน ลาง (Vãn Lang) หมายถึง ประเทศที่มีวัฒนธรรม ก็คือ ปฐมนามของประเทศเวียดนามนั่นเอง

ตามตำนาน ลูกๆ ทั้ง 100 คนนี้มีความสามัคคีรักใคร่กันเป็นอย่างดี อีกทั้งมีความกล้าหาญ ถือว่ารับส่วนนี้มาจากบิดา ในขณะเดียวกันก็รับเอาความสวยงาม ความมีเสน่ห์จากมารดาซึ่งสืบทอดมาให้เห็นในคนเวียดนามปัจจุบันว่า เป็นผู้ที่กล้าหาญ เป็นนักต่อสู้อดทนอย่างยิ่งยวด ในขณะเดียวกันก็เป็นผู้มีเสน่ห์ สง่างาม