พยากรณ์ซากุระ 23 มีนาคม 2015

Written by blogger on March 24th, 2015. Posted in บทความ

sakura

พยากรณ์การผลิบานของดอกซากุระโดย Weathermap.jp ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2015

(แปลโดยทีมนักแปลภาษาญี่ปุ่น Modern Publishing)

ทั่วประเทศ: ช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 21 แนวเขตการบานของซากุระในปีนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วจากเมืองคาโงชิมะ  วันที่ 22 ซากุระเริ่มบานที่เมืองฟุกุโอกะ-เมืองโคจิ รวมถึงจุดอื่นๆอีก 5 จุด และวันที่ 23 ที่เมืองโตเกียว-เมืองโยโกฮามะ

ซากุระปีนี้น่าจะบาน “เร็วกว่าปีปกติทั่วไป” ในหลายพื้นที่ ส่วนแถบตะวันตกนับจากเขตคันโตน่าจะบานในช่วงเวลาเดียวกับหรือไล่เลี่ยกันกับปีก่อน

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่นในหลายพื้นที่

ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ตอนเหนือของญี่ปุ่นมีอุณหภูมิสูง ส่วนพื้นที่อื่นยกเว้นเขตคิวชูมีอุณหภูมิพอๆ กับปีปกติทั่วไปหรือสูงกว่าเล็กน้อย อากาศกลับมาหนาวเย็นอีกในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม แต่ในสัปดาห์ที่ 3 ก็มีวันที่อุณหภูมิสูงยาวต่อเนื่องกัน ดังนั้นซากุระจึงน่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไปในหลายพื้นที่

สัปดาห์ที่ 4 อุณหภูมิจะลดต่ำลงเล็กน้อย ดังนั้นในหลายพื้นที่จึงน่าจะใช้เวลามากกว่า 7 วันกว่าซากุระจะบานเต็มที่ แต่คาดว่าอุณหภูมิน่าจะกลับสูงขึ้นมาอีกในช่วงปลายปีเดือนมีนาคม

แถบตะวันตกของเขตฮอกไกโด: ซากุระในเขตฮอกไกโดปีนี้น่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไปมาก แต่คาดว่าซากุระจะยังคงบานเร็ว
เท่ากับหรือบานเร็วกว่าปีก่อนเล็กน้อยในหลายพื้นที่มีความเป็นไปได้สูงมากขึ้นว่า ซากุระจะบานที่เมืองซับโปโรต่อจากเมืองฮาโกดาเตะอุณหภูมิในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์สูงกว่าปีปกติทั่วไป และอุณหภูมิน่าจะสูงกว่าปีปกติทั่วไปค่อนข้างมากตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนมีนาคมไปจนถึงช่วงต้นเดือนเมษายน ดังนั้นจึงคาดการณ์ว่าซากุระน่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไป
hokkido
ตอนใต้ของเขตโทโฮกุ: ซากุระในเขตโทโฮกุปีนี้น่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไปมากในหลายพื้นที่ และคาดว่าน่าจะบานเร็วกว่าปีก่อนในหลายพื้นที่ฤดูหนาวปีนี้อากาศค่อนข้างหนาวเย็น จึงคาดว่าตาดอกซากุระทางตอนใต้ก็น่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวเหมือนปีปกติทั่วไป

ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ บริเวณตอนเหนือมีอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าปีปกติทั่วไป และอุณหภูมิยังสูงขึ้นอีกในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคม คาดว่าอุณหภูมิจะลดต่ำลงในสัปดาห์ที่ 4 อยู่ช่วงหนึ่ง จากนั้นอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกครั้ง ซากุระจึงน่าจะบานเร็ว

 

northeast
เขตคันโตและเขตโคชิน: ซากุระในเขตคันโตและเขตโคชินปีนี้น่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไป และน่าจะบานเร็วเท่ากับหรือบานเร็วกว่าปีก่อนในหลายพื้นที่มีรายงานว่าซากุระเริ่มบานแล้วที่เมืองโตเกียวและเมืองโยโกฮามะเมื่อวันที่ 23 เมืองโคฟุและเมืองคุมางาอิก็น่าจะเริ่มต้นบานในอีกไม่กี่วันนี้

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น

อากาศกลับมาหนาวเย็นในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม แต่ในสัปดาห์ที่ 3 มีวันที่อุณหภูมิสูงยาวต่อเนื่องกัน ดังนั้นซากุระจึงบานได้เร็ว

ช่วงสัปดาห์ที่ 4 อุณหภูมิน่าจะลดต่ำลง จึงคาดว่าต้องใช้เวลาอีกสักเล็กน้อยกว่าซากุระจะบานเต็มที่ แต่อากาศจะกลับมาอบอุ่นอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 27 ดังนั้นในวันอาทิตย์ที่ 29 นี้ ซากุระน่าจะบานแล้วประมาณครึ่งหนึ่งในบริเวณโดยรอบใจกลางเมืองหลวง

 

kanto
เขตโทไก: ช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่ 21 มีรายงานว่าซากุระแล้วที่เมืองนาโงย่า  วันที่ 22 ซากุระเริ่มบานที่เมืองชิสึโอกะ และวันที่ 23 ที่เมืองกิฟุ ส่วนเมืองทสึก็คาดว่าน่าจะเริ่มบานในอีกไม่ช้าฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิได้เปลี่ยนแปลงมาอยู่ในระดับเดียวกับปีปกติทั่วไปหรือสูงกว่าเล็กน้อย ดังนั้นจึงคาดว่า ตาดอกซากุน่าจะเจริญเติบโตได้ดีตามลำดับ

อากาศกลับมาหนาวเย็นอีกในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม แต่สัปดาห์ที่ 3 มีวันที่อุณหภูมิสูงยาวต่อเนื่องกัน ดังนั้นซากุระจึงน่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไป

ช่วงสัปดาห์ที่ 4 อุณหภูมิน่าจะลดต่ำลง จึงคาดว่าต้องใช้เวลาอีกสักเล็กน้อยกว่าซากุระจะบานเต็มที่ แต่อากาศจะกลับมาอบอุ่นอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 27 ดังนั้นในวันอาทิตย์ที่ 29 นี้ ซากุระน่าจะบานแล้วประมาณครึ่งหนึ่งในบริเวณโดยรอบเมืองนาโงย่า ส่วนซากุระในเขตโฮกุริกุก็น่าจะบานเร็วกว่าปกติทั่วไป

 

tokai
เขตคินกิ: ซากุระในเขตคินกิปีนี้น่าจะบานค่อนข้างเร็วกว่าปีปกติทั่วไป คาดว่าน่าจะบานค่อนข้างเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซากุระเริ่มต้นบานแล้วที่เมืองวากายามะ และเมืองโอซาก้าก็น่าจะเริ่มต้นบานในอีกไม่กี่วันนี้

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงมาอยู่ในระดับเดียวกับหรือสูงกว่าปีปกติทั่วไปเล็กน้อย ดังนั้นจึงคาดว่า ตาดอกซากุระน่าจะเจริญเติบโตได้ดีตามลำดับ

อากาศกลับมาหนาวเย็นอีกในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม แต่สัปดาห์ที่ 3 มีวันที่อุณหภูมิสูงยาวต่อเนื่องกัน ดังนั้นซากุระจึงน่าจะบานค่อนข้างเร็วกว่าปีปกติทั่วไป

ในช่วงสัปดาห์ที่ 4 อุณหภูมิน่าจะลดต่ำลง ช่วงเวลาชมซากุระจึงน่าจะหลังจากที่ผ่านเข้าสู่เดือนเมษายนไปแล้ว

 

kinki
จูโงกุ: ซากุระในเขตจูโงกุและเขตชิโกกุปีนี้น่าจะบานเร็วพอๆ กับปีปกติทั่วไปหรือเร็วกว่าเล็กน้อย ซึ่งคาดว่าน่าจะบานเร็วเท่ากับปีก่อนหรือช้ากว่าเล็กน้อยซากุระบานแล้วที่เมืองโคจิเมื่อวันที่ 22 และเมืองทากามัทสึก็น่าจะเริ่มต้นบานในอีกไม่กี่วันนี้

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น

อุณหภูมิในเดือนกุมภาพันธ์มีระดับใกล้เคียงกับปีปกติทั่วไป อากาศกลับมาหนาวเย็นอีกในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม แต่ในสัปดาห์ที่ 3 มีวันที่อุณหภูมิสูงยาวต่อเนื่องกัน ดังนั้นจึงคาดว่าซากุระน่าจะบานเร็วพอๆ กับปีปกติทั่วไปหรือเร็วกว่าเล็กน้อย

ในช่วงสัปดาห์ที่ 4 อุณหภูมิน่าจะลดต่ำลง ช่วงเวลาชมซากุระจึงน่าจะหลังจากที่ผ่านเข้าสู่เดือนเมษายนไปแล้ว ยกเว้นในเขตชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิค เช่น เมืองโคจิ เป็นต้น

chugoku
ตอนเหนือของเขตคิวชู: ช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 21 แนวเขตการบานของซากุระในปีนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วจากเมืองคาโงชิมะ  ต่อมาช่วงบ่ายเริ่มบานที่เมืองคุมาโมโตะ ส่วนวันที่ 22 ซากุระเริ่มบานที่เมืองฟุกุโอกะ-ซางะ-นางาซากิ-มิยาซากิ ส่วนเมืองโออิตะก็น่าจะบานไม่อีกไม่ช้าฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น

อุณหภูมิในเดือนกุมภาพันธ์มีระดับพอๆ กับหรือค่อนข้างต่ำกว่าปีปกติทั่วไป อากาศกลับมาหนาวเย็นอีกในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม แต่สัปดาห์ที่ 3 วันที่อุณหภูมิสูงยาวต่อเนื่องกัน ดังนั้นจึงคาดว่าซากุระน่าจะบานเร็วพอๆ กับปีปกติทั่วไปหรือเร็วกว่าเล็กน้อย

ช่วงสัปดาห์ที่ 4 อุณหภูมิน่าจะลดต่ำลง จึงคาดว่าต้องใช้เวลาอีกสักเล็กน้อยเหมือนปีก่อนกว่าที่ซากุระจะบานเต็มที่ แต่อากาศจะกลับมาอบอุ่นอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 27 ดังนั้นในวันอาทิตย์ที่ 29 นี้ ซากุระน่าจะบานแล้วประมาณครึ่งหนึ่งในเขตพื้นที่ที่ซากุระบานไปแล้วตั้งแต่วันที่ 23

kyushu

Tags: , , ,

 
shares