บริการปรับปรุงงานเขียน

Written by admin on February 7th, 2013. Posted in บริการของเรา

Proofreading & Copy Edit

ในงานเขียนบางประเภท เช่น การเขียนโฆษณา เว็บไซต์บริษัท โบรชัวร์ หรืองานประชาสัมพันธ์อื่นๆ คุณภาพเป็นสิ่งที่ต่อรองไม่ได้ ไวยากรณ์ที่ผิดพลาดเพียงเล็กน้อยจะถูกตรวจพบอย่างง่ายดายโดยสายตาของผู้อ่านที่เป็นเจ้าของภาษาได้ และความผิดพลาดอันเล็กน้อยนี้จะนำความเสียหายอันใหญ่หลวงมาสู่ภาพลักษณ์ในธุรกิจของท่าน  ซึ่งโมเดิร์นพับลิชิ่งมีทีมงานเจ้าของภาษาที่ช่วยท่านได้

ทีมงานเจ้าของภาษาที่เป็นมืออาชีพในด้านงานเขียน และมีความเชี่ยวชาญด้านไวยากรณ์จะช่วยท่านเกลา แก้ไข และปรับปรุงถ้อยคำของเนื้อหาต้นฉบับที่เรียบเกินไป หรือขาดความสมบูรณ์ ให้เป็นงานเขียนที่มีสำนวนภาษาที่สวยงาม สละสลวย  สร้างสรรค์  กระชับ เป็นทางการ และเหมาะสมถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ โดยที่เนื้อหา และใจความสำคัญยังคงครบถ้วนทุกประการ

หากท่านไปใช้บริการการแปลภาษาจากที่อื่นแล้วไม่พึงพอใจในผลงาน ทีมงานของโมเดิร์นพับลิชิ่งช่วยท่านได้ ด้วยค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่าการแปลใหม่

 

Rewriting

งาน Rewrite หรือการเรียบเรียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ 2 แบบคือ

1. เพื่อปรับปรุงคุณภาพงาน ซึ่งใช้ในกรณีที่ต้นฉบับมีปัญหาด้านคุณภาพอย่างมาก การทำ Copy Edit อาจไม่เพียงพอที่จะช่วยปรับปรุงให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีได้ การ Rewrite ด้วยวัตถุประสงค์นี้จึงมุ่งเน้นที่การปรับปรุงคุณภาพ ดังนั้นงานบางส่วนของต้นฉบับที่ดีอยู่แล้วจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลง

2. เพื่อสร้างงานเขียนชิ้นใหม่ โดยยังคงใจความของต้นฉบับเดิม ด้วยวัตถุประสงค์นี้ งานเขียนจะถูกเรียบเรียงเขียนขึ้นใหม่หมดโดยนักเขียนเจ้าของภาษา ด้วยสำนวนเขียน รูปประโยคที่แตกต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิง และมีสไตล์การเขียนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ และหากต้นฉบับมีปัญหาด้านคุณภาพ ประเด็นนี้จะถูกแก้ไขในงานเขียนชิ้นใหม่ด้วย

 
shares