อัตราค่าบริการ

ค่าบริการแปลเอกสาร จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งนี้ในตารางข้างล่างเป็นเพียงอัตราโดยประมาณเท่านั้น โดยตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า มีเนื้อหาเต็มหน้า ตัวหนังสือฟอนต์ Angsana New ขนาด 16p

ภาษา ราคาต่อหน้า
อังกฤษ -> ไทย ประมาณ 300 – 500 บาท
ไทย -> อังกฤษ ประมาณ 400 – 600 บาท
ภาษาอื่นๆ 600 บาท ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับภาษาที่ต้องการแปล

** ค่าใช้จ่ายจริงอาจต่ำหรือสูงกว่าในตาราง หากลูกค้าสนใจใช้บริการ กรุณาส่งงานเข้ามาตามที่อยู่ในหน้า contact เพื่อให้ทางบริษัทฯ ประเมินค่าใช้จ่ายตามเนื้องานจริง

ปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินค่าใช้จ่าย

  • คู่ภาษาที่ต้องการแปล เช่น แปลจากญี่ปุ่นเป็นไทย ค่าใช้จ่ายจะถูกกว่า แปลจากญี่ปุ่นเป็นอังกฤษ
  • เนื้อหาของเอกสาร เอกสารทางเทคนิค หรือ เอกสารที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ จะต้องมีการดูแลเป็นพิเศษ ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น
  • จำนวนหน้าที่ต้องการแปล ในกรณีที่มีจำนวนหน้ามากๆ ค่าใช้จ่ายโดยรวมจะสามารถลดลงได้อีก
  • จำนวนตัวหนังสือในแต่ละหน้า
  • ความเร่งด่วน
 
shares