ความคิดเห็นจากลูกค้า

Grand Diamond Suites Hotel

Grand Diamond Suites Hotel ใช้บริการของ Modern Publishing Ltd., Part มานาน การบริการดี ราคาเหมาะสม แปลได้หลายภาษา แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ “ผลงาน” งานที่แปลกลับมามีความถูกต้อง ชัดเจน ใช้ภาษาที่สวยงาม เหมาะสม และส่งงานกลับมาได้รวดเร็วทันใจ ขอให้ Modern Publishing Ltd., Part รักษามาตรฐานที่ดีตลอดไป

อ่านความคิดเห็นทั้งหมด

Ogilvy Public Relations Worldwide

Modern Publishing has always delivered professional translation services and artwork production. We are assured of the good quality of work, finished on time and the friendly service.

อ่านความคิดเห็นทั้งหมด

Banyan Tree Hotels & Resorts Pte., Ltd.

My team and I have been using the translation service of Modern Publishing Ltd., Part for almost 1 year. The company provides several languages translation into Thai and vice versa with satisfied quality and professional service. They can serve us well within the limited timeline and their jobs are reliable.

อ่านความคิดเห็นทั้งหมด

Amari Hotels and Resorts

We have been using Modern Publishing Ltd., for translation (Chinese and Korean) for many years. During the time, the company has consistantly provided us with professional and reliable service. In fact, they were chosen on the merit of superior translation in comparison to at least 2-3 other companies. We are assured that their work is of good quality; a high level of accurateness, attention to details, on time delivery and friendly services.

อ่านความคิดเห็นทั้งหมด