Have Your Cake and Eat It Too

Written by akiautumn on March 31st, 2014. Posted in บทความ

Good Morning Teacher

บทความครั้งนี้เป็นสำนวนครับ คือ Have your cake and eat it too หมายถึง จะเก็บไว้เองแล้วก็จะกินมันอีกด้วย ฟังดูเหมือนจะเอาแต่ได้ไว้คนเดียว ซึ่งถ้าตีความหมายเป็นสำนวนไทยก็จะราวๆ ‘รักพี่เสียดายน้อง’ หรือ ‘จับปลาสองมือ’ ถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆ จะหมายถึง จะเอาทุกอย่างไม่แบ่งให้ใครทั้งสิ้นหรือ Have it all นั้นเอง

เช่น

How selfish you are, you have your cake and eat it too!

-คุณช่างเป็นคนที่เห็นแก่ตัวยิ่งนัก ที่จะเอาแต่ได้อย่างเดียวไม่แบ่งให้ใครเลย

 

อย่างไรก็ดี โดยทั่วไปสำนวนนี้มักจะถูกใช้ในรูปปฏิเสธเสียมากกว่า ดังนี้ ‘You cannot have your cake and eat it too’ ซึ่งถ้าแปลตรงๆ ก็คือ “เราไม่ควรจะเอาทั้งเค้กแถมยังกินเค้กนั้นเองอีกต่างหาก” ซึ่งจะมีความหมายเป็นนัยว่าเราควรจะเลือกเอา ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งคือถ้าเรามีเค้กเป็นของตนเองก็ควรที่จะแบ่งคนอื่นกินบ้าง หรือถ้าอยากจะกินเค้กก็ควรขอเจ้าของเค้กนั้นเอง ถ้าตีเป็นความหมายที่ให้เข้าใจได้ง่ายคือ คนเราก็ต้องมีได้บ้างเสียบ้าง เป็นไปไม่ได้ที่จะมีแต่เรื่องดีๆ ไปเสียทุกอย่าง หรือ You can’t have it all เพื่อให้มีความหมายที่ดีและเป็นคติสอนใจเด็กๆ ให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปันซึ่งกันและกันครับ

 

Reference: trueplookpanya.com

Tags: , ,

 
shares