6 อันดับเมืองโบราณของโลก (ต่อ)

Written by jintana on February 19th, 2014. Posted in บทความ

6 อันดับเมืองโบราณของโลก (ต่อ)

เมืองบัลข์ (Balkh) ประเทศอัฟกานิสถาน
ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอัฟกานิสถาน เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักร  แบคเตรีย หรือดินแดนโบราณยุคประวัติศาสตร์ในเอเชียกลาง  รู้จักกันภายใต้ชื่อ แบคตรา ในยุคกรีกโบราณ สมัย 2,500-1,900 ปีก่อนคริสตกาลมีความเจริญรุ่งเรืองมาก จนได้รับสมญานามจากชาวอาหรับว่าเป็น ‘Mother of Cities’  ก่อนที่อาณาจักรเปอร์เซียและมีเดียรุ่งเรืองและยังได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิตฝ้ายประจำภูมิภาค อายุของเมืองนี้ราว 1,500 ปีก่อนคริสตกาล

เมืองเยรูซาเลม (Jerusalem) ประเทศอิสราเอล
เยรูซาเล็มเคยถูกข้าศึกล้อม 23 ครั้ง ถูกโจมตี 52 ครั้ง ถูกยึด 44 ครั้ง และถูกทำลาย 2 ครั้ง ได้ชื่อว่าศูนย์กลางแห่งจิตวิญญาณของชาวยิว และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันดับที่ 3 ในศาสนาอิสลาม ประกอบด้วยสถานที่สำคัญทางศาสนาหลายแห่ง เช่น สิ่งปลูกสร้างของอิสลามที่เก่าที่สุดในโลกอย่างโดมทองแห่งเยรูซาเล็ม, โบสถ์แห่งสุสานศักดิ์สิทธิ์ และสุเหร่า อัล-อักซา เป็นต้นอายุของเมืองนี้ราว 2,800 ปีก่อนคริสตกาล

เมืองเยริโค (Jericho) ในเขตเวสต์แบงก์ ดินแดนปาเลสไตน์
ได้ชื่อว่าเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดในโลกที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างต่อเนื่อง ตั้งอยู่ในเขตเวสต์แบงก์ ใกล้กับแม่น้ำจอร์แดน ตามโบราณคดีขุดพบหลักฐานมากกว่า 20 แห่งที่บ่งบอกว่ามีการตั้งถิ่นฐานอย่างต่อเนื่องในเมืองเยริโค ทั้งยังมีโบราณสถานเก่าแก่ที่มีอายุมากถึง 11,000 ปี ซึ่งปัจจุบันเป็นบ้านของประชากรราว 20,000 คน อายุของเมืองนี้ราว 9,000 ปีก่อนคริสตกาล

Tags: , , ,

 
shares