โรงพยาบาลอเล็กซานดร้า

Written by teeranun on December 11th, 2013. Posted in บทความ

โรงพยาบาลอเล็กซานดร้า

โรงพยาบาลอเล็กซานดร้า (亚历山大医院) เป็นโรงพยาบาลทั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสิงคโปร์ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1938 สามารถรับคนไข้ได้ 400 เตียง แต่เดิมรู้จักกันในชื่อโรงพยาบาลทหารอังกฤษ ใช้รักษาพยาบาลทหารอังกฤษที่ประจำการอยู่ในสิงคโปร์

โรงพยาบาลนี้เคยเกิดเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 คือ เหตุการณ์สังหารหมู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้ โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1942 ซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนั้น ทหารแห่งจักรวรรดิญี่ปุ่นได้สังหารทหารฝ่ายสัมพันธมิตรที่บาดเจ็บจากสงคราม รวมถึงการสังหารหมอและพยาบาล ในเหตุการณ์ครั้งนั้นมีผู้รอดชีวิตเพียง 5 คน จากผู้เสียชีวิต 321 คน จนเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ. 1970 โรงพยาบาลแห่งนี้ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่

โรงพยาบาลอเล็กซานดร้าถือเป็นโรงพยาบาลที่มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า และยังเป็นโรงพยาบาลแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถปลูกถ่ายเซลล์เพื่อต่อแขนขาให้กับคนไข้ และในปี ค.ศ. 1971 โรงพยาบาลแห่งนี้ได้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของรัฐบาลสิงคโปร์

โรงพยาบาลแห่งนี้มีจุดเด่นคือ มีสวนล้อมรอบโรงพยาบาลที่มีพืชกว่า 500 ชนิด ผีเสื้ออีกกว่า 100 ชนิด สวนแห่งนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 2000 โดยโรซาลินด์ ตัน (Ms. Rosalind Tan) ผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาล ที่เคยได้รับรางวัลจากองค์กรสิ่งแวดล้อมนานาชาติ (National Environment Agency (NEA)) ในเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 2007

ในสวนแห่งนี้ยังมีจารึกรายนามผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สังหารหมู่ในปี ค.ศ. 1942 อีกด้วย

Tags: , , ,

 
shares