แปลเว็บไซต์

Written by admin on February 5th, 2009. Posted in แปลเอกสารประเภทต่างๆ

ตามสถิติปัจจุบัน มีเพียง 35% ของประชากรในโลกนี้เท่านั้นที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ในขณะที่อีก 65% ใช้ภาษาอื่น แม้ในหมู่ผู้ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ก็ตาม พวกเขาจะรู้สึกดีกว่าถ้าได้สื่อสารด้วยภาษาแม่ของตน ดังนั้นการแปลเว็บไซต์เป็นภาษาต่างๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจต่างๆสามารถขยายตลาดให้กว้างขวางออกไป

ภาษาออนไลน์
หลักการสำคัญของการแปลเว็บไซต์คือ ผู้แปลจะต้องเข้าใจวัฒนธรรมและภาษาซึ่งมีลักษณะเฉพาะของสังคมออนไลน์ มีศัพท์เทคนิคมากมายที่เข้าใจกันในหมู่ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต หรือแม้แต่คำบางคำที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน แต่เมื่อนำมาใช้ในเว็บไซต์แล้ว จะทำให้มีความหมายที่แตกต่างไปจากเดิม ไม่สามรถแปลแบบตรงตัวได้ ยกตัวอย่างเช่น คำว่า Home หากแปลเป็นภาษาไทยต้องเป็นคำว่า “หน้าหลัก” ไม่ใช่ “บ้าน” และในภาษาอื่นๆก็ย่อมมีคำที่แตกต่างกันออกไป

ตัวหนังสือในรูปภาพ
อีกประการสำคัญของการแปลเว็บไซต์คือเรื่องของข้อความที่ฝังอยู่ในรูปภาพ บ่อยครั้งที่เราพบรูปภาพของเว็บไซต์มีตัวหนังสือเป็นส่วนประกอบ ดังนั้นเพื่อให้การแปลเว็บไซต์นั้นเป็นไปอย่างสมบูรณ์ จึงต้องทำรูปขึ้นมาใหม่เป็นรูปที่มีข้อความเป็นภาษาที่ผ่านการแปลแล้ว

ระบบฐานข้อมูล
สำหรับเว็บไซต์ขององค์กรขนาดใหญ่ ข้อมูลมักจะจัดเก็บอยู่ในรูปของระบบฐานข้อมูล ดังนั้นการแปลเว็บไซต์จึงไม่เพียงแต่แปลเนื้อหาของข้อมูลเท่านั้น แต่ยังต้องทำให้ข้อมูลที่ผ่านการแปลแล้วนั้นอยู่ในรูปที่สามารถแปลงเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลได้อย่างสะดวกด้วย

บริการแปลเว็บไซต์ของ Modern Publishing

Modern Publishing ให้บริการแปลเว็บไซต์โดยตอบสนองต่อประเด็นสำคัญที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด ดังนี้

  • นักแปลภาษาของเราเป็นผู้ที่ใช้ internet เป็นประจำจึงเข้าใจภาษาที่ใช้กันในสังคมออนไลน์เป็นอย่างดี
  • ในกรณีของตัวหนังสือที่อยู่ในรูปภาพ เราสามารถทำรูปภาพให้ท่านใหม่ตรงตามภาษาที่ต้องการ ด้วยโปรแกรมต่างๆ เช่น Photoshop , CorolDraw, Illustrator
  • แปลข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล แล้วส่งงานให้ลูกค้าในรูปแบบที่ฝ่ายเทคนิคจะสามารถนำไปแปลงเข้าสู่ฐานข้อมูลได้โดยสะดวก
  • แปลเว็บไซต์เป็นภาษาต่างๆ เช่น ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น จีน เกาหลี รัสเซีย เยอรมัน สเปน อาหรับ และภาษาอื่นๆอีกมากมายตามแต่ความต้องการของลูกค้า
  • นโยบายของ Modern Publishing คือให้บริการงานแปลคุณภาพ ด้วยค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล ราคาไม่แพง

บริการแปลเว็บไซต์แบบครบวงจร

เราเข้าใจดีว่าหลายธุรกิจอาจไม่มีฝ่ายเทคนิคประจำบริษัท โดยเว็บไซต์ที่มีอยู่เดิมอาจจัดทำโดยอาศัยบริการของบริษัทจัดทำเว็บไซต์ภายนอก หรือแม้ว่าจะมีฝ่ายเทคนิค แต่การจัดทำเว็บไซต์ในภาษาอื่นอาจสร้างความยุ่งยากได้ ยกตัวอย่างเช่น อาจมีการคัดลอกข้อมูลผิดพลาด หรือตกหล่น ซึ่งในกรณีเช่นนี้ Modern Publishing ยินดีที่จะให้บริการท่านแบบครบวงจร ตั้งแต่การแปลเนื้อหา จัดทำรูปภาพ ทำหน้าเว็บไซต์ในรูปแบบ html ขึ้นมาใหม่ แล้วทำการอัฟโหลดทั้งหมดขึ้นสู่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้า และให้นักแปลตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดอีกครั้ง สุดท้ายลูกค้าจะได้เว็บไซต์ในอีกภาษาหนึ่งโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลย

ตัวอย่างงานแปลเว็บไซต์ของ Modern Publishing

ข้างล่างนี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของผลงานแปลเว็บไซต์ของเรา

เว็บไซต์ Amari.com

แปลเว็บไซต์ของโรงแรมในเครือ Amari ทั้งหมด 16 แห่ง โดยแปลข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์ทุกหน้า จากภาษาอังกฤษเป็นจีน และเกาหลี คลิกข้างล่างเพื่อดูตัวอย่าง
จีน : http://chinese.amari.com
เกาหลี: http://korean.amari.com

เว็บไซต์ โรงแรม Grand Diamon Suites

แปลเว็บไซต์ของโรงแรม Grand diamond Suites Hotel จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาญี่ปุ่น เกาหลี และอาหรับ สามารถชมดูตัวอย่างได้โดย คลิกเข้าเว็บ www.granddiamondsuites.com แล้วคลิกดูที่เมนู Accommodation

เว็บไซต์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก

แปลเว็บไซต์ของโรงแรม Chaophyapark Hotel Bangkok จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีน
ดูตัวอย่างได้ที่ http://www.chaophyapark.com/CH/index.asp

เว็บไซต์ โรงแรม Royal Orchid Sheraton

แปลข้อมูลเว็บไซต์ของโรงแรม Royal Orchid Sheraton จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาญี่ปุ่น

เว็บไซต์ โรงแรม Patra Place

แปลเว็บไซต์ของโรงแรม Patra Place จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน และอาหรับ
ดูตัวอย่างได้ที่ http://www.patraplace.com (เลือกเมนู Accommodation, Facilities หรือ Fact Sheet แล้วเลือกภาษาที่ต้องการ)

 
shares