แปลเขมร – บริการรับแปลภาษาเขมร

Written by admin on June 27th, 2012. Posted in แปลเอกสารภาษาต่างๆ

 • Thai-Translator

 • Amari
 • Nida
 • Ogilvy
 • National Food Institute
 • เมืองไทยประกันชีวิต

ภาษาเขมรเป็นภาษาหนึ่งในภูมิภาคอินโดจีนที่ Modern Publishing มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการ แปลภาษาเขมรมาเป็นเวลานานนับสิบปี


คุณภาพ

การทำให้งานแปลภาษาเขมรมีคุณภาพอย่างแท้จริง จำเป็นต้องอาศัยทีมนักแปลที่มีประสบการณ์สูง ดังนั้นทีมงานของเราจึงประกอบไปด้วย นักแปลเจ้าของภาษาจบด้านอักษรศาสตร์ นักแปลเจ้าของภาษาที่มีความถนัดเฉพาะทาง ซึ่งมีประสบการณ์โดยตรงด้านการแปลภาษาเขมร และถนัดในการใช้สำนวนภาษา

ราคา

  เราเข้าใจว่าค่าใช้จ่ายถือเป็นปัจจัยสำคัญทางธุรกิจ เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนของคุณ เราจึงเสนอค่าบริการที่สมเหตุสมผล โดยไม่ละเลยเรื่องคุณภาพของงาน

ครบเครื่องทุกภาษา

เราให้บริการรับแปลภาษาเขมรเป็นภาษาต่างๆ ได้มากกว่าสิบภาษา และแปลข้อความจากภาษาอื่นๆ เป็นภาษาเขมรได้เช่นกัน

  สามารถรองรับเอกสารงานแปลของคุณได้ทุกประเภท เนื่องจากเรามีทีมนักแปลที่มีความรู้เฉพาะหลากหลายสาขาด้วยกัน เช่น อุตสาหกรรม วิทยานิพนธ์ เอกสารราชการ บัญชี กฎหมาย เอกสารรับรองการทำงาน การแพทย์ อาหาร และอีกมากมาย

ตรงเวลา

  เราสามารถส่งมอบงานให้ตรงตามกำหนด เพราะมีทีมนักแปลจำนวนมาก นอกจากนี้งานทุกชิ้นของคุณจะได้รับการตรวจเช็คอย่างละเอียดถี่ถ้วนจากฝ่ายพิสูจน์อักษร และบรรณาธิการ

งานบริการเป็นหนึ่ง

  เราให้บริการอย่างเป็นกันเอง ทั้งนี้คุณสามารถสอบถามข้อสงสัยต่างๆ ทุกเรื่องกับเจ้าหน้าที่ของเรา

 

Tags: ,

 
shares