เสน่ห์เมืองฮอยอัน หนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมของเวียดนาม

Written by warittha on June 29th, 2013. Posted in บทความ

ฮอยอันเป็นเมืองท่าสำคัญในอดีตและเป็นศูนย์กลางการค้าของชาวซาหวิ่น (Sa Huynh) ริมฝั่งแม่น้ำทูโบ่น (Thu Bon) ตั้งแต่ 200 ปี ก่อนคริสตกาล ซึ่งเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยมาจนกระทั่งคริสต์ศตวรรษที่ 15 ฮอยอันขยับฐานะเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของอาณาจักรจามปา มีชื่อเรียกว่า ไดเจี๋ยน (Dai Chien) แต่ชาวเวียดนามและชาวต่างชาติต่างเรียกเมืองท่าแห่งนี้ว่า ไฟโฟ (Fai Fo) หรือไฮโป (Hai Po)

ฮอยอันเฟื่องฟูถึงขีดสุดช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16-18 เรือสินค้าต่างชาติ ทั้งจีน อินเดีย ญี่ปุ่นและตะวันตก ต่างมุ่งหน้าเข้ามาจนฮอยอันกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 แม่น้ำทูโบ่นเริ่มตื้นเขิน เนื่องจากตะกอนโคลนเลนสะสมจนเรือใหญ่เข้ามาจอดเทียบท่าไม่ได้ เมืองดานัง (Da Nang) ซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่มาก จึงรับหน้าที่เป็นเมืองท่าแห่งใหม่แทน นับแต่นั้นมา ฮอยอันจึงมีฐานะเป็นเพียงเมืองค้าขายขนาดเล็ก ปัจจุบันเมืองฮอยอันอยู่ในเขตจังหวัด กว่างนัม (Quang Nam) ซึ่งอยู่ทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1999

สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ในเมืองฮอยอัน คือ สะพานญี่ปุ่น โดยมีการตั้งชื่อสะพานเป็นภาษาเวียดนามว่า หลายเหวี่ยนเกี่ยว (Lai Vien Kieu) ซึ่งมีความหมายว่า สะพานแห่งมิตรไมตรี ก่อสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่น ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 เพื่อเชื่อมย่านอยู่อาศัยของชาวจีนกับญี่ปุ่นที่อยู่คนละฟากฝั่งเข้าด้วยกัน ตัวสะพานเป็นทรงโค้ง หลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นคลื่น กลางสะพานมีเจดีย์ทรงจัตุรัสที่ผู้ผ่านไปมามักหยุดสักการะ หัวสะพานฝั่งหนึ่งมีรูปปั้นลิง อีกฝั่งเป็นรูปปั้นสุนัข อันแสดงถึงระยะเวลาในการสร้างสะพานแห่งนี้ตามปีนักษัตร นอกจากนั้นเมืองฮอยอันยังมีกลุ่มอาคารบ้านเรือนชาวประมงสไตล์โคโลเนียลริมแม่น้ำทูโบ่น มีบ้านไม้เก่าแก่ของชุมชนชาวจีนที่ถนนเจิ่นฟูที่เป็นทั้งศูนย์กลางของฮอยอันและศูนย์รวมของชาวจีน บ้านคหบดีตระกูลเติ๋นกี๋ (Tan Ky) ที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมจีน ญี่ปุ่นและเวียดนามเข้าไว้อย่างลงตัว ทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นเสน่ห์ของเมืองฮอยอันและยังคงได้รับการทำนุบำรุงรักษาจากชาวเมืองฮอยอัน จนเป็นที่ปรากฏให้ลูกหลานของชาวเวียดนามได้เห็นวัฒนธรรมการอยู่อาศัยที่มีมาแต่เนิ่นนานของตนเอง และเป็นความภาคภูมิใจของชาวเวียดนาม ที่มีมรดกทางสถาปัตยกรรมอันงดงามในเมืองฮอยอันแห่งนี้

 

Tags: , ,

 
shares