เมืองต้องห้ามสีม่วงกลางกรุงปักกิ่ง(ต่อ)

Written by jintana on January 5th, 2014. Posted in บทความ

เมืองต้องห้ามสีม่วง

ต่อเนื่องจากบทความที่แล้ว กับพระราชวังต้องห้ามกลางกรุงปักกิ่ง ความใหญ่โตหรูหราอลังการของที่นี้บ่งบอกได้ดีว่าในอดีตนั้นกษัตริย์มีอำนาจมากเพียงใด ไม่เพียงแต่ต้องห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกได้กรายเข้ามา คนในวังก็ยากที่จะออกไปทำอะไรแบบสามัญนอกรั้วพระราชวัง

พระราชวังแห่งนี้ประกอบด้วยสองส่วน คือ วังหน้า และวังใน

วังหน้าคือที่พระราชาจะออกว่าราชการ ประกอบพิธี รับเข้าเฝ้ามีทั้งหมดสามตำหนัก ได้แก่
ตำหนักไถ่เหอเป็นส่วนที่อยู่ด้านหน้าสุด และสำคัญที่สุดของพระราชวังหลวง
ตำหนักจงเหอตั้งอยู่ด้านหลังตำหนักไถ่เหอ ใช้เป็นที่พักก่อนออกว่าราชการแผ่นดิน ใช้จัดพิธีเข้าเฝ้า พิธีแต่ตั้งราชินี และพิธีใหญ่ของวังหลวง
ตำหนักเป่าเหอ ตั้งอยู่ด้านหลังตำหนักจงเหอ แต่มีขนาดใหญ่เท่ากับตำหนักไถ่เหอ ภายในมีบัลลังก์ ส่วนใหญ่จะใช้จัดงานเลี้ยงรับรอง งานพิธีอภิเษกสมรสของฮ่องเต้หรือโอรส รวมไปถึงเป็นที่สอบจอหงวนในรัชสมัยของพระเจ้าเฉียนหลง

วังในเป็นส่วนที่ห้ามผู้ชายเข้ายกเว้นเหล่าขันทีเท่านั้น  เหตุที่ห้ามเพศชายเข้าก็เพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้มีเรื่องเสื่อมเสียระหว่างนางสนมหรือนางกำนัลของพระราชา แต่ก็ยังมีเรื่องราวระหว่างขันทีของนางกำนัลหรือนางสนมให้ได้ยินอยู่บ่อยครั้ง ขันทีส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ยากจน หลายคนจึงพยายามทำชีวิตตัวเองให้ดีขึ้น บางคนก็โกงเอาทรัพย์สินไปเป็นของตนมากมาย บางคนก็แอบซื้อบ้านไวข้างนอก และซื้อผู้หญิงและทารกมาเป็นภรรยาและบุตรเพราะตนเองไม่สามารถมีลูกได้ วังในประกอบไปด้วย ตำหนักเฉียนชิงกง ตำหนักเจียวไถ่เตี่ยน ตำหนักคุนหมิงและตำหนักตะวันออกและตะวันตก เป็นสถานที่ที่ฮ่องเต้ ใช้ดำเนินการประจำวันทางการเมือง ตัดสินความ ลงพระนามอนุมัติ เป็นต้น และเป็นที่อยู่อาศัยของฮ่องเต้ พระราชินี พระราชวงศ์ นางสนม นางกำนัล อีกด้วย

Tags: , ,

 
shares