เทศกาลสำคัญของชาวอาเซียน 7

Written by jintana on November 4th, 2014. Posted in บทความ

เทศกาลสำคัญของชาวอาเซียน 7

เรื่องราวเทศกาลสำคัญของกลุ่มประเทศในอาเซียนก็เดินทางมาถึงบทสุดท้าย ต้องบอกว่าแต่ละประเทศยังมีเทศกาลอีกมากมายที่เราไม่ได้หยิบยกมาแนะนำให้ได้รู้จักกัน ซึ่งสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั่วไปทั้งหนังสือและเว็บไซต์ต่าง ๆ

บทความนี้เราจะพูดถึงวันของชาวอาเซียน เป็นวันที่ทุกคนควรทราบเอาไว้เพื่อต้อนรับการก้าวสู่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of South East Asian Nations) หรือ อาเซียน (ASEAN)ด้วยเหตุผลของการก่อตั้งสมาคมอาเซียนนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 จึงถือให้ในวันนี้ของทุกปีเป็นวันอาเซียน (ASEAN Day)  แรกเริ่มของการก่อตั้งสมาคมอาเซียนอย่างที่เรารู้จักกันในวันนี้ เดิมเกิดขึ้นจากปฏิญญากรุงเทพ หรือ The Bangkok Declaration ซึ่งมีแค่เพียง 5 ประเทศเท่านั้น ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อจากนั้นก็มีประเทศบรูไนดารุสซาลาม(2527) เวียดนาม(2538) ลาว พม่า(2540) และกัมพูชา(2542) เข้าร่วมเป็นสมาชิกตามลำดับ

วันสำคัญอีกวันที่ขาดไม่ได้เลยไม่ว่าจะประเทศใดก็ตามนั่นคือ วันแม่แห่งชาติ ซึ่งประเทศในกลุ่มอาเซียนก็มีวันแม่ของตนเองต่างกันออกไป ได้แก่ วันแม่ของอินโดนีเซียตรงกับวันที่ 22 ธ.ค. เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวัน HariIbu , ประเทศเวียดนามนั้นตรงกับวันที่ 8 มี.ค. ซึ่งตรงกับวันสตรีสากล และอย่างที่ทราบกันดีว่าวันแม่ของประเทศไทยนั้นตรงกับวันที่ 12 ส.ค. ของทุกปี นอกเหนือจากนั้นมีวันแม่ตรงกับวันอาทิตย์ที่สองของเดือน พ.ค. ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากสหรัฐอเมริกาและยังตรงกับวันแม่ในอีกหลายประเทศของโลกอีกด้วย

Tags: , , ,

 
shares