เทศกาลสำคัญของชาวอาเซียน 4

Written by jintana on October 22nd, 2014. Posted in บทความ

เทศกาลสำคัญของชาวอาเซียน 4

ด้วยความที่มีความคล้ายคลึงกันทางประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม ทำให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีพิธีกรรมการปฏิบัติหลายอย่างที่คล้ายกันหรือเหมือนกัน บทความที่แล้วเราเล่าถึงเรื่องราวของเทศกาลในประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ สำหรับบทความนี้เราจะลงใต้แล้วเยื้องออกทะเลไปอีกนิด นั่นคือประเทศอินโดนีเซีย

ประเทศอินโดนีเซียประกอบด้วยแผ่นดินที่เป็นเกาะมากมาย ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม เทศกาลส่วนใหญ่ก็ยังคงเกี่ยวเนื่องกับความเชื่อทางศาสนาเช่น เทศกาลอีดิลอัฏฮา (Eidu al-Adha) เทศกาลเดือนรอมฎอน (Month of Ramadan) เทศกาลอีดิลฟิฏริ (Hari Raya Puasa) เทศกาลดังกล่าวก็มีเพื่อนบ้านชาวอาเซียนอีก 2 ประเทศที่จัดเหมือนกันคือ มาเลเซีย และบรูไน

ผู้คนในแถบเกาะบาหลี และชวา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู และพุทธจึงมีเทศกาลที่เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาอยู่บ้าง ตัวอย่างเช่น กาลุงกัน (Galungan) เทศกาลนี้เป็นการเฉลิมฉลองตามความเชื่อของชาวฮินดู ที่ธรรมะสามารถชนะอธรรมได้ ซึ่งจัดเป็นเวลายาวนานกว่า 10 วันในช่วงเดือนสิงหาคม โดยชาวบ้านจะตกแต่งเสาไม้ไผ่สูงด้วยทางมะพร้าว สานอย่างสวยงาม ตั้งศาลเพียงตา และวางเครื่องเซ่นไหว้บรรพบุรุษที่ลงมาจากสวรรค์ อีกเทศกาลหนึ่งคือ เทศกาลกาซาดา(Kasada) จัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี มีพิธีแห่และโยนเครื่องสักการะลงไปในปล่องภูเขาไฟเพื่อเป็นการบวงสรวง ขอพรจากเทพเจ้าให้มีแต่ความสุขสงบและอุดมสมบูรณ์ โดยจะจัดขึ้นที่ภูเขาไฟโบรโม ทางตะวันออกของเกาะชวา

Tags: , ,

 
shares