เทศกาลสำคัญของชาวอาเซียน 2

Written by jintana on October 18th, 2014. Posted in บทความ

เทศกาลสำคัญของชาวอาเซียน 2

ผ่านไปแล้วสองประเทศเพื่อนบ้านที่มีประวัติศาสตร์ใกล้ชิดกับบ้านเรามากที่สุด แน่นอนว่าขาดไม่ได้เลยอีกหนึ่งประเทศนั่นคือ ประเทศกัมพูชา เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีอาณาเขตพรมแดน ติดกับเราทั้งยังมีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันทั้งด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีที่นิยมปฏิบัติสืบทอดกันมา ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาฬหบูชา และพิธีแรกนาขวัญที่ชาวกัมพูชานั้นกระทำเหมือนบ้านเรา แต่พิธีที่เราจะพูดถึงคือ ประเพณีบอนออมตุก (Bon Om Touk)  หรือเทศกาลน้ำ จะจัดขึ้นในวันขึ้น 14-15 ค่ำ จนถึงแรม 1 ค่ำ เดือน 12 หรือเดือนพฤศจิกายน เป็นเทศกาลที่ชาวกัมพูชาจะลอยทุ่นประดับดวงไฟให้ไหลลอยไปตามแม่น้ำโขง และจะจัดพิธีการเฉลิมฉลองด้วยการแข่งเรือยาวและการจุดดอกไม้ไฟ นอกจากนั้นยังมีขบวนพาเหรดที่บริเวณโตนเลสาบอีกด้วย เทศกาลนี้จัดเพื่อรำลึกถึงบุญคุณของแม่น้ำโขงและโตนเลสาบ

ขึ้นเหนือไปอีกนิดจนถึงโฮจิมินห์ ซิตี้ หลายคนคงทราบดีว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม ชื่อเดิมคือ ไซง่อน เคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้ ปัจจุบันเมืองหลวงของเวียดนามคือ ฮานอย เมื่อกล่าวถึงโฮจิมินห์ หลายคนคงนึกถึงวีรบุรุษผู้ที่ต่อสู้กับสหรัฐอเมริกาเพื่อรวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียว อีกทั้งยังเป้นผู้กอบกู้อิสรภาพคืนจากฝรั่งเศส ชาวเวียดนามจึงถือเอาวันคล้ายวันเกิดโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh) ซึ่งตรงกับวันที่ 19 พ.ค. ของทุกปีเพื่อรำลึกถึงท่านโดยการนำพวงมาลาไปวางเคารพหน้าสุสาน และอีกวันสำคัญที่ชาวเวียดนามคงไม่อาจลืมเลือนได้นั่นคือ วันปลดแอกกรุงไซ่ง่อน ย้อนกลับไปเมื่อ 30 เมษาบน พ.ศ.2518 โฮจิมินห์ได้เป็นผู้นำกองทัพเวียดนามเหนือและแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติ เข้ายึดเมืองไซ่งอนได้สำเร็จ เป็นการสิ้นสุดสงครามเวียดนาม และเวียมนามก็ได้กลับมารวมกันดังเช่นปัจจุบัน

(โปรดติดตามตอนต่อไป)

Tags: , ,

 
shares