เทวาลัยนกุเลศวารัม

Written by teeranun on November 6th, 2013. Posted in บทความ

เทวาลัยนกุเลศวารัม (นกุลในภาษาสันสกฤตแปลว่าตัวนาก) เป็นเทวาลัยในศาสนาฮินดู อยู่ที่กีริมาลัย

(กีริ : கீரி ในภาษาทมิฬหมายถึงตัวนาก ส่วน มาลัย : மலை ในภาษาทมิฬหมายถึงภูเขา) ทางตอนเหนือของเมืองจาฟนา ประเทศศรีลังกา ถือเป็นเทวาลัยพระศิวะที่เก่าแก่ที่สุด (สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อ 600 ปีก่อนคริสตกาล) ในบริเวณทางภาคเหนือของศรีลังกา และใกล้ๆกับเทวาลัยยังมีตาน้ำผุดศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งตามตำนานเล่าว่ามีฤษีนกุลได้บำเพ็ญตบะอย่างแรงกล้าในถ้ำบนกีริมาลัยจนหน้ากลายเป็นนาก ฤษีจึงอาบน้ำจากตาน้ำผุดดังกล่าว ทำให้หน้าของฤษีกลับเป็นหน้ามนุษย์เหมือนเดิม ฤษีจึงสร้างเทวาลัยขนาดเล็กและประดิษฐานศิวลึงค์เพื่อบูชาต่อตาน้ำผุดนั้น

เทวาลัยนี้ได้ถูกทำลายลงในช่วงปี ค.ศ. 1620 จากฝีมือของชาวโปรตุเกส ซึ่งพวกพราหมณ์ได้ซ่อนเทวรูปต่างๆไว้ก่อนที่จะหนีไป และได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1894 จากชาวทมิฬที่อพยพมาอยู่ใน
ศรีลังกา แต่ก็เกิดไฟไหม้เทวาลัยในปี ค.ศ. 1918 ซึ่งได้มีการบูรณะอีกในเวลาต่อมา

ในปี ค.ศ. 1983 ทหารศรีลังกาได้เข้ายึดเทวาลัยแห่งนี้ รวมถึงไม่อนุญาตให้เหล่าสาวกและพวกพราหมณ์เข้าไปประกอบพิธีในเทวาลัย ต่อมาในวันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 1990 ทางกองทัพศรีลังกาได้ใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดใส่เทวาลัย ทำให้เทวาลัยถูกทำลายและมีชาวทมิฬเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก

จนถึงปี ค.ศ. 1997 ทางรัฐบาลศรีลังกาได้อนุญาตให้พราหมณ์เข้าไปยังพื้นที่เทวาลัย และพวกพราหมณ์ได้พบกับเทวรูปในสมัยโบราณ แต่ก็ยังไม่มีการบูรณะเทวาลัย จนกระทั่งวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2012 หัวหน้าพราหมณ์ศิวศรี นกุเลศวร กุรุกกัล ได้บูรณะเทวาลัยขึ้นมาใหม่ ทำให้มีสาวกกลับมาประกอบพิธีในเทวาลัยเช่นเดิม

Tags: , ,

 
shares