เต่าทอง เครื่องรางนำโชคของชาวยุโรป

Written by jintana on October 31st, 2013. Posted in บทความ


ชาวยุโรปในยุคกลางนั้นมีความเชื่อเกี่ยวกับแมลงเต่าทองตัวเมียว่าเป็นเครื่องบอกความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิต รวมถึงเป็นสิ่งนำโชคด้านความสมปรารถนา หรือบางครั้งยังใช้เสี่ยงทำนายได้อีกด้วย

ย้อนกลับไปสมัยยุคกลางชาวไร่ชาวนาของยุโรปนั้นได้รับความเสียหายเนื่องจากศัตรูพืชมากมาย หมดหนทางแก้ไขจึงสวดอ้อนวอนต่อพระมารี จนกระทั่งท่านได้ประทานแมลงเต่าทองตัวน้อย ๆ มามากมายเพื่อกำจัดศัตรูพืช หลังจากนั้นชาวยุโรปเลยตั้งชื่อแมลงตัวนี้ว่า Ladybug ซึ่งคล่องจองกับเวลาเอ่ยพระนามของพระแม่มารีว่า Our Lady ต่อจากนั้นเต่าทองก็ถูกยกให้เป็นสัตว์นำโชค

ต่อมาในปี 1880 ความเชื่อนี้ได้ถูกพิสูจน์อีกครั้งจากชาวไร่ส้มคนหนึ่งที่ประสบปัญหาศัตรูพืชอย่างหนัก ชาวไร่คนนี้เลยซื้อเต่าทองมาจำนวน 1,000 ตัว ปล่อยลงในสวนส้ม ผลปรากฏว่า เจ้าแมลงปีกแข็งลายจุดนี้ช่วยกำจัดศัตรูพืชได้เป็นอย่างดี ทำให้สวนส้มกลับมาฟื้นฟูผลิตผลได้อีกครั้ง นอกจากนั้นแมลงเต่าทองยังช่วยเหลือวิกฤตเศรษฐกิจที่ซบเซาเนื่องจากผลผลิตขาดตลาด คิดเป็นมูลค่าเป็นพันล้านอีกด้วย

ความเชื่อเรื่องแมลงเต่าทองนั้นถูกสืบทอดเรื่อยมา บ้างเชื่อกันว่า หากพบเห็นแมลงเต่าทองบินเข้าสวนห้ามฆ่ามันเด็ดขาด เพราะอาจทำให้คุณโชคร้าย หรือบางครั้งยังทำนายความสมบูรณ์ในการทำเกษตรกรรม คือ

– ถ้ามีจุดสีดำน้อยกว่า 7 จุด พืชพันธุ์ธัญญาหารจะอุดมสมบูรณ์
– ถ้ามีจุดสีดำมากกว่า 7 จุด จะหมายถึงความแห้งแล้ง

นอกจากนี้จุดบนตัวเต่าทอง ยังทำนายถึงเดือนที่คุณโชคดีอีกด้วย เช่น พบเต่าทองที่มี 5 จุด คุณอาจจะโชคดีในเดือน พฤษภาคม เป็นต้น สำหรับหญิงที่แต่งงานแล้วหากมีแมลงเต่าทองบินมาเกาะที่ตัว ทายว่าจะบอกถึงจำนวนลูก ๆ ของเธอจากจุดสีดำบนตัวเต่าทอง แต่หากหญิงคนนั้นยังไม่ได้แต่งงานก็จะเชื่อว่า เธอจะได้แต่งในเร็ววัน

 

Tags: , , ,

 
shares