เขตเศรษฐกิจพิเศษราซอน

Written by teeranun on October 30th, 2013. Posted in บทความ

 

เขตเศรษฐกิจราซอน

เขตเศรษฐกิจพิเศษราซอน (라진선봉 경제특구) หรือที่แต่เดิมเรียกกันว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษราจิน ตั้งขึ้นเมื่อช่วงต้นปี ค.ศ. 1990 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีหรือที่เรารู้จักกันในชื่อไม่เป็นทางการว่าเกาหลีเหนือ จุดประสงค์ของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ขึ้นก็เพื่อต้องการให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน เขตเศรษฐกิจดังกล่าวนี้ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ มีชายแดนติดกับจังหวัดจี้หลินของประเทศจีนและรัฐพรีมอร์สกี้ของรัสเซีย รวมถึงมีท่าเรือที่รองรับการติดต่อค้าขายกับสองประเทศนี้ด้วย โดยจีนเป็นผู้ให้การสนับสนุนทางด้านสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า รวมถึงเส้นทางการขนส่งสินค้าแก่เขตเศรษฐกิจพิเศษนี้

เขตเศรษฐกิจพิเศษราซอนบริหารโดยคณะกรรมาธิการความร่วมมือเศรษฐกิจภายนอกประเทศ (Committee of External Economic Cooperation (CPEEC)) ซึ่งบริษัทต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนได้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมาธิการนี้ก่อน

ปัจจุบันมีบริษัทต่างๆที่เข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจคาสิโน ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ และธุรกิจการธนาคาร

ทั้งนี้ ทางจีนและรัสเซียได้พัฒนาเส้นทางการเดินทางจากราซอนไปยังพื้นที่ต่างๆ โดยทางจีนได้พัฒนาถนน ส่วนรัสเซียได้พัฒนาทางรถไฟสายเปียงนาไปยังเมืองคาซันในรัสเซีย เพื่อไปเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟสายทรานส์-ไซบีเรีย นอกจากนี้ยังมีท่าเรืออีก 3 ท่าคือ ท่าเรือราจินที่ขนสินค่าได้ราว 3 ล้านตัน ท่าเรือซอนบงที่ขนสินค้าได้ราว 2-3 ล้านตัน และท่าเรือชองจินที่ขนสินค้าได้ราว 8 ล้านตัน โดย 2 ท่าเรือแรกจีนเป็นผู้บริหารจัดการการขนส่งถ่านหินไปเซียงไฮ้ ส่วนท่าเรือสุดท้ายรัสเซียเป็นผู้บริหารจัดการ

Tags: , ,

 
shares