ออกจากรัง

Written by akiautumn on June 10th, 2014. Posted in บทความ

Good Morning Teacher

บทความครั้งนี้ขอนำเสนอวลีที่ว่า หาเลี้ยงด้วยเอง ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าleave the nest หรือ ออกจากรัง นั้นเอง ซึ่งวลีนี้จะสื่อถึงการออกไปทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเอง เช่น

I don’t know what to do with my son, he’s almost 40 but he won’t leave the nest yet. I am still looking after him.

-ฉันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีกับลูกชายของฉัน แกอายุจะเข้า 40 แล้ว แต่แกยังไม่ยอมทำอะไรเลย ฉันยังคงต้องดูแลเขาตลอด

I think I would leave the nest as soon as I graduate because I don’t want to be my parents’ burdensome.

-ฉันคิดว่าฉันจะทำงานหาเลี้ยงตัวเองทันทีหลังจากที่ฉันเรียนจบเพื่อว่าจะได้ไม่เป็นภาระให้แก่พ่อแม่ฉัน

 

นอกจากนี้การหาเลี้ยงตัวเองนั้นยังมีอีกวลีหนึ่งก็คือ live on one’s own legs หรือ ยืนด้วยลำแข้งของตัวเอง ซึ่งก็มีความหมายเดียวกันกับ ออกจากรัง เช่น

I have lived on my own legssince I graduated from university.

-ฉันยืนด้วยลำแข้งตัวเองตั้งแต่ฉันเรียนจบมหาวิทยาลัย

 

ภาษานั้นมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน เพื่อนต้องเรียนรู้ตลอดเวลาในบางทีคำเพียงคำเดียวอาจจะมีความหมายหลากหลายในทางกลับกันความหมายเพียงความหมายเดียวก็มีคำหลากหลายคำเช่นกัน ดังนั้นก็อย่าหยุดเรียนรู้นะครับ

Reference: เปิดฟ้าภาษาโลก, longdodict.com

Tags: ,

 
shares