สถานฑูตไทยในต่างประเทศ

Written by admin on February 29th, 2012. Posted in ไม่มีหมวดหมู่

Argentina, Royal Thai Embassy
Virrey del Pino 2458-6 Piso, 1426 Buenos Aires
Tel: +541 785 6504, 6521, 6532
Fax: +541 785 6548


Australia, Royal Thai Embassy, Canberra
111 Empire Circuit, Yarralumla, A.C.T. 2600, Canberra
Tel: +06 273 1149, 273 2937
Fax: +06 273 1518
Email: info@thaiembassy.org.au
Website: http://www.thaiembassy.org.au


Australia, Royal Thai Consulate General, Sydney
Level 8, 131 Macquarie Street
SYDNEY, NSW 2000
Tel (02) 9241-2542, 9241-2543
Fax (02) 9247-8312
Email: thaicon-sydney@diplomats.com
Website: http://thaisydney.idx.com.au/


Australia, Royal Thai Consulate-General, Brisbane
87 Annerley Road
South Brisbane, Qld 4102
Australia
Tel +61-7-38467771
Fax fax: +61-7-38467772
Email : admin@thaiconsulate.org
Website: http://www.thaiconsulate.org


Australia, Royal Thai Consulate General, Adelaide
Level 1, 72 Flinders Street
Adelaide SA 5000
Tel (08) 8232-7474
Fax (08) 8232-7474


Australia, Royal Thai Consulate General, Melbourne
Suite 301, 566 St Kilda Road
Melbourne Vic 3004
Tel (03) 9533-9100
Fax (03) 9533-9200


Australia, Royal Thai Consulate General, Perth
Visa section, Level 8, 14 Victoria Ave,
Perth WA 6000
Tel: 9221-3237
Fax: 9221-1635
Email: jamjohn@highway1.com.au


Austria, Royal Thai Embassy
Weimarer Strasse 68, A-1180 Vienna
Tel: 310 3423, 310 1630, 310 8988


Austria, Royal Thai Consulate, Salzburg
Arensbergstrasse 2, Salzburg
Tel: (0662) 646 5660


Bangladesh, Royal Thai Embassy
House No. NW(E) 12, Road No.59, Gulshan Model Town, Dhaka
Tel: (880) 2 601 634, 601 475
Fax: (880) 2 883 588


Belgium, Royal Thai Embassy
Square du Val de la Cambre 2, 1050 Brussels
Tel: (322) 640 6810, 640 1986
Fax: (322) 648 3066
Website: http://www.waw.be/rte-be/


Brazil, Royal Thai Embassy
Lote 10-Setor de Embaixadas Norte,
Avenida das Nacoes Norte, P.O. Box 10-2460,
70.433 – Brasilia, DF.
Tel: (061) 224 6943, 224 7943, 223 5105
Fax: (061) 321 2994, 223 7502


Brunei, Royal Thai Embassy
Lot 25251, Simpang 683
Jalan Tutong
Kampong Bunut
Bandar Seri Begawan BF 1320
Brunei Darussalam
Tel: (673 2) 653108 / 9, 653311 (Visa Section)
Fax: (673 2) 653032


Cambodia, Royal Thai Embassy
196 M.V. Preah Norodom Boulevard,
Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkar Mon,
Phnom Penh, Cambodia
Tel: (855 23) 363 869-71
Fax: (855 18) 810 860, (855 23) 365 118
Email: thaipnp@mfa.go.th, thaipnh@mfa.go.th
Website: http://www.mfa.go.th/embassy/phnompenh


Canada, Royal Thai Embassy
180 Island Park Drive
Ottawa, Ontario
K1Y OA2, Canada
Tel: (613) 722-4444
Fax : (613) 722-6624
Email: thaiott@magma.ca
Website: http://www.magma.ca/~thaiott


China, Royal Thai Embassy
40 Guang Hua Lu, Beijing 100600
Tel: (8610) 6532-1749, 6532-1848, 6532-2151
6532-5048, 6532-1903 (consular)
Fax: (8610) 6532-1748
Email: thaibej@eastnet.com.cn
Website: http://203.150.20.1/rtebej/


China, Royal Thai Consulate-General, Guangzhou
White Swan Hotel, Southern Street,
Shamian Island, Guangzhou
Tel: (8620) 8188-6986 ext. 3301 – 3303, 3307, 3309, 3344, 3347, 3356
Fax: (8620) 8187-9451, 8192-3076
Email: gzthaicg@public1.guangzhou.gd.cn


China, Royal Thai Consulate-General, Kunming
145,1st Floor, South Building,
Kunming Hotel, Dong Feng Dong Road,
Kunming
Tel: (86871) 3168916, 3149296 (direct line)
3138888 ext. 2204 – 2209 (hotel line)
Fax: (86871) 3166891
Email: thaikmg@public.km.yn.cn


Royal Thai Consulate-General in Hong Kong
Fairmont House, 8th Floor,
8 Cotton Tree Drive, Central, Hong Kong
Tel: (852) 25216481 – 5
Fax: (852) 25218629
Email: thai-cg@hongkong.super.net


Germany, Royal Thai Embassy
Lepsiusstr. 64-66, 12163 Berlin,
Tel: (030) 79 48 10
Fax: (030) 79 48 1 511
Email: thaiber@snafu.de
Website: http://www.thaiembassy.de/


Greece, Royal Thai Embassy
23 Taigetou Street, P.O. Box 65215, Paleo Psychico 15452, Athens
Tel: (301) 6717969, 6710155
Fax: (301) 6479508


Hungary, Royal Thai Embassy
Verecke ut.79, 1025 Budapest
Tel: (36-1) 1689421, 1689422, 2500727
Fax: (36-1) 2501580, 1882347


India, Royal Thai Embassy
56-N, Nyaya Marg, Chanakyapuri, New Delhi-110021
Tel: (91-11) 26118103, 26118104
Fax: (91-11) 26872029
Website: http://www.thaiemb.org.in/


Indonesia, Royal Thai Embassy
74, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat
Tel: 390 4225, 390 4055
Fax: 310 7469
Fax: (202) 944-3611


Iran, Royal Thai Embassy
Baharestan Avenue, Park Amin-ed-Dowleh No. 4, P.O. Box 11495-111, Tehran
Tel: +9821 753 1433, 753 7708


Iraq, Royal Thai Embassy
House No.1, Street 28, Area 213, Hay Al-Kindi, Baghdad, P.O. Box 6062 Al-Mansour
Tel: +964 1 541 8798, 542 6515
Fax: +964 1 542 6516


Israel, Tel Aviv
21 Shaul Hamelech Blvd.
Tel Aviv 64367
Tel. (972-3) 695-8980, 695-8984
Fax. (972-3) 695-8991
Email. thaisr@netvision.co.il
Website: http://www.thaiembassy.org/telaviv


Italy, Royal Thai Embassy
Via Bertoloni 26B, I-00197 Rome
Tel: +0039 6 8078379, 8081381, 8078695, 8078719
Fax: +0039 6 8078693


Japan, Royal Thai Embassy
3-14-6, Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141
Tel: +03 3441 1386, 1387, 7352, 7688, (03) 3447 2247
Fax: +03 3442 6750, 3442 6828


Kenya, Royal Thai Embassy
Rose Avenue, off Denis Pritt Rd., P.O. Box 58349, Nairobi
Tel: +254 2 714276, 715800
Fax: +254 2 715801


Korea, Republic of, Royal Thai Embassy
653-7, Hannam-dong, Yongsan-ku, Seoul
Tel: +82 2 795 3098, 795 0095
Fax: +82 2 798 3448


Kuwait, Royal Thai Embassy
Surra, Area No.3, Block No.49, Ali Bin Abi-Taleb Street, Building No. 28.,
P.O. Box 66647 Bayan, 43757 Kuwait
Tel: 531 4870, 531 7530-1, 533 9243
Fax: 531 7532


Laos, Royal Thai Embassy
Route Phonekheng, Vientiane, P.O. Box 128
Tel: 214 5813, 214 5856
Fax: +66 1 411 0017


Malaysia, Royal Thai Embassy
206 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur
Tel: +03 248 8222, 248 8350, 248 8420, 245 8005
Fax: +03 248 6527


Malaysia, PENANG Royal Thai Consulate-General
No. 1, Jalan Tunku Abdul Rahman
10350 Penang
Tel. (60-4) 2268029, 2269484
Fax:(60-4) 2263121
Email : thaipg@tm.net.my


Malaysia, KOTA BHARU Royal Thai Consulate-General
4426 Jalan Pengkalan Chepa,
15400 Kota Bharu, Kelantan
Tel. *(60-9) 7445266, 7482545
Fax: *(60-9) 7449801
Email : thaicg@tm.net.my


Mexico, Royal Thai Embassy
Sierra Vertientes 1030, Lomas de Chapultepec, 11000 Mexico, D.F.
Tel: +525 596 1290, 596 8446
Fax: +525 596 8236


Morocco, Royal Thai Embassy
11 Rue de Tiddes, Rabat, B.P. 4436
Tel: +212 7 763 365, 763 328
Fax: +212 7 763 920


Myanmar (Burma), Royal Thai Embassy
45, Pyay Road, Yangon
Tel: +951 35 670, 33 082, 21 567
Fax: +951 22 784


Nepal, Royal Thai Embassy
Jyoti Kendra, Thapathali, Kathmandu
Tel: +977 1 213 910, 213 912
Fax: +977 1 226599


The Netherlands, Royal Thai Embassy
1 Buitenrustweg, 2517 KD. The Hague
Tel: +070 345 2088, 345 9703, 345 0632
Fax:+ 070 345 1929


New Zealand , Royal Thai Embassy
2 Cook Street, P.O. Box 17-226, Karori, Wellington
Tel: +04 476 8618, 476 8619
Fax: +04 476 3677


Nigeria, Royal Thai Embassy
1 Ruxton Road, Old Ikoyi, P.O. Box 3095, Lagos
Tel: 269 0334
Fax: 269 2855


Norway, Royal Thai Embassy
Munkedamsveien 59 B, 0270 Oslo
Tel: +47 22832517, 22832518
Fax: 22830384


Oman, Royal Thai Embassy
Villa 33-34 Road “O”, Madinat Qaboos East, Muscat
P.O. Box 60, M.Q., Postal Code 115, Muscat, P.O. Box 3367 Ruwi, Postal Code 112, Muscat
Tel: +09 68 602 683, 602 684, 602 685, 695 250
Fax: +09 68 605 714


Pakistan, Royal Thai Embassy
4, Street No.8, Shalimar F-8/3, Islamabad
Tel: 859 130, 859 131, 859 195, 852 778
Fax: +92-51 256 730


Philippines , Royal Thai Embassy
107 Rada Street, Legaspi Village, Makati, Metro Manila, P.O. Box 1228
Makati Central Post Office, 1252 Makati, Metro Manila
Tel: 815 4220, 816 0696 7, 815 4219, 817 4262, 810 3833, 812 8983
Fax: 815 4221


Poland, Royal Thai Embassy
ul. Staroscinska 1B m. 2-3, 02-516 Warsaw
Tel: +48 22 492 655,496 414, 494 730,491 406
Fax: +48 22 492 630


Portugal, Royal Thai Embassy
Rua de Alcolena 12, Restelo, 1400 Lisbon
Tel: +35 11 301 4848,301 5051, 301 7171
Fax: +35 11 301 8181


Romania, Royal Thai Embassy
44-48 Strada Mihai Eminescu, Etaj 2, Apartamentul 5, Bucharest
Tel: +40 1 210 1338, 210 3447
Fax: +40 1 210 2600


Russia, Royal Thai Embassy
Eropkinsky Pereulok 3, Moscow 119034
Tel: +095 201 4893, 201 3989, 201 2715, 201 2853
Fax: +095 230 2004, 210 2853


Saudi Arabia, Royal Thai Embassy
Diplomatic Quarter, Ibnu Banna Road, P.O. Box 94359, Riyadh 11693
Tel: +966-1 488 1174, 488 0797, 488 0300
Fax: +966-1 488 1179


Senegal, Royal Thai Embassy
10 Rue Leon G. Damas, Angle F. Fann Residence, B.P. 3721, Dakkar
Tel: +221 243076, 243801
Fax: +221 256360


Singapore, Royal Thai Embassy
370 Orchard Road, Singapore 0923
Tel: (65) 235 4175, 737 2158, 737 3372, 737 2644, 737 2175 to 6
Fax: (65) 732 0778
Email: thaisgp@singnet.com.sg
Website: http://www.thaiembsingapore.org/
South Africa, Royal Thai Embassy
840 Church Street, Eastwood, Arcadia 0083, Pretoria
Tel: +012 342 5470, 342 4516, 342 4506, 342 4600
Fax: +012 342 4805


Spain, Royal Thai Embassy
Calle Del Segra, 29-2 A, 28002 Madrid
Tel: +91 5632903, 5637959
Fax: +91 5640033


Sri Lanka, Royal Thai Embassy
43, Dr. C.W.W. Kannangara Mawatha, Colombo 7
Tel: 697 406, 689 045, 689 037
Fax: 697 516


Sweden, Royal Thai Embassy
Floragatan 3, 114 31 Stockholm, Box 26220, 100 40 Stockholm
Tel: +08 791 73 40
Fax: +08 791 73 51


Switzerland, Royal Thai Embassy
Kirchstrasse 56, CH-3097 Bern-Lieberfeld
Tel: +41 31 970 30 30
Fax: +41 31 970 30 35


Turkey, Royal Thai Embassy
Cankaya Cad. Kader Sok. 45/3-4, 06700 Gaziosmanpasa, Ankara
Tel: +90 312 4673409, 4673059
Fax: +90 312 438 6474


United Arab Emirates, Royal Thai Embassy
Villa No.1, Plot No. 341 West 14/1, Al Rowdah, P.O. Box 47466, Abu Dhabi
Tel: +97 12 453 991, 431 279, 432 554
Fax: +97 12 458 687


United Kingdom, Royal Thai Embassy
29-30 Queen’s Gate, London, SW7 5JB
Tel: +07 1 5890173, 5892944
Fax: +07 1 8239695
Emails: thaiduto@btinternet.com, info@thaiembassyuk.org.uk
Website: http://www.thaiembassyuk.org.uk/


UNITED NATIONS (Switzerland)
Permanent Mission of Thailand
To The United Nations Office
28B Chemin du Pefit-Saconnex
1209 Geneva
Tel: (4122) 734-2010, 734-2018, 734-2020
Fax: (4122) 733-3678
Email: thai.gva@itu.ch


United Nations, USA,
Permanent Mission of Thailand
To The United Nations Office
351 East 52nd Street
New York, NY 10022
Tel: (1-212) 754-2230
Fax: (1-212) 754-2535,688-3029
Email: thaun@undp.org


United States of America, Royal Thai Embassy
(Consular Office)
1024 Wisconsin Avenue, N.W., Suite 101, Washington, D.C. 20007
Tel : (202) 944-3608
Fax : (202) 944-3641
Email: consular@thaiembdc.org
Website: http://www.thaiembdc.org/


Vietnam, Royal Thai Embassy
63-65 Hoang Dieu Street, Hanoi
Tel: +84 4 235 092 94
Fax: +84 4 235 088


 
shares