หลุมฝังพระศพจักพรรดิอัสเกีย

Written by teeranun on October 5th, 2013. Posted in บทความ

หลุมฝังพระศพจักพรรดิอัสเกีย

หลุมฝังพระศพจักรพรรดิอัสเกีย (อัสเกียโมฮัมหมัดที่ 1) อยู่ในเมืองเกา (Gao) ในประเทศมาลี ซึ่งจักรพรรดิอัสเกียถือเป็นจักรพรรดิที่ทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับจักรวรรดิซองไฮ (Songhai Empire) มากที่สุด หลุมฝังพระศพนี้สร้างขึ้นราวปลายคริสต์ศตวรรษที่ 15 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนหลุมฝังพระศพนี้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมเมื่อ ค.ศ. 2004

หลุมฝังพระศพจักรพรรดิอัสเกียสร้างจากดินเหนียวตามรูปแบบศิลปะแอฟริกาตะวันตก สิ่งก่อสร้างบริเวณหลุมฝังพระศพประกอบด้วยปิรามิดหลุมฝังพระศพ และมัสยิด 2 หลัง หลุมฝังพระศพมีความลึก 17 เมตร ถือเป็นสิ่งก่อสร้างของมาลีที่ใหญ่ที่สุดก่อนการล่าอาณานิคม

พื้นที่บริเวณหลุมฝังพระศพได้มีการต่อเติมมัสยิดออกมาอีกในช่วงปี ค.ศ. 1960-1970 และในปี ค.ศ. 1990 ได้มีการสร้างกำแพงล้อมรอบพื้นที่ รวมถึงมีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ตามมาด้วยระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ก่อนปี ค.ศ. 2000 ในปัจจุบันก็ยังคงมีการใช้งานมัสยิดเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลด้านวัฒนธรรมมาลีในเมืองเกา รวมถึงการได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายระหว่างประเทศ

สำหรับประวัติการก่อสร้าง จักรพพรดิอัสเกียทรงนำวัสดุการก่อสร้าง เช่น ดินเหนียวและไม้กลับมาจากการแสวงบุญที่เมืองเมกกะ (Mecca) โดยใช้คาราวานอูฐถึง 1,000 ตัวในการขนวัสดุทั้งหมด โดยโครงสร้างของหลุมพระศพนี้มีลักษณะเหมือนกับที่อยู่อาศัยซึ่งประกอบด้วยห้องหลายห้องและทางเดินที่เชื่อมแต่ละห้อง อย่างไรก็ตามห้องและทางเชื่อมดังกล่าวก็ถูกปิดตายหลังจากที่จักรพรรดิอัสเกียสิ้นพระชนม์ โดยพระศพของพระองค์เพียงพระองค์เดียวที่ถูกฝังในหลุมพระศพนี้ ส่วนบุคคลในราชวงศ์คนอื่นๆจะถูกฝังไว้ที่สุสานอื่นๆ

Tags: , , , ,

 
shares