วิทยาการของจีน 3

Written by jintana on July 3rd, 2015. Posted in บทความ

wit3

อีกหนึ่งที่บ่งบอกความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมจีนนั่นคือการรักษาพยาบาลที่ผสมผสานระหว่างความรู้ตั้งแต่สมัยโบราณและปัจจุบันได้อย่างลงตัว มีการค้นพบการบันทึกประวัติศาสตร์ทางการแพทย์ที่ยาวนานที่สุดในสมัยราชวงศ์ฮั่น เรียกได้ว่ามีประสบการณ์และทฤษฎีมากที่สุด รวมไปถึงตำราแพทยศาสตร์ที่สำคัญ  ซึ่งได้บันทึกการรักษาพยาบาล และโรคต่าง ๆมากมายลงกระดูก กระดองเต่า ต่อมาจึงเริ่มมีการวินิจฉัยโรคในสมัยราชวงศ์โจวมีการจ่ายยา และการฝังเข็มด้วย

การแพทย์โบราณของจีนนั้นถือกำเนิดจากบริเวณลุ่มแม่น้ำเหลืองของจีนสมัยราชวงศ์ฉินและฮั่นมีตำราแพทยศาสตร์ชื่อว่า “หวางตี้เน่ยจิง” ซึ่งเป็นตำราที่เก่าแก่ที่สุด และเริ่มมีการใช้ยาสลบชื่อว่า “หมา เฟ่ย ส่าน” ในการแพทย์ศัลยกรรม เพื่อใช้ลดความเจ็บปวดในการผ่าตัดหลังจากนั้นสมัยราชวงศ์ซ่งการฝังเข็มก็มีวิวัฒนาการที่ดีขึ้น เนื่องจากเมื่อยุคราชวงศ์หมิงนั้นการแพทย์ตะวันตกได้เข้ามามีอิทธิพลในจีน จึงเริ่มผสมผสานกันระหว่างการแพทย์สมัยโบราณและสมัยใหม่

ศาสตร์การรักษาอันเลื่องชื่อของจีนที่เรียกว่า การฝังเข็ม แรกเริ่มเป็นเพียงการรักษาขั้นพื้นฐานคล้ายเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาทั้งหมด ต่อมาได้พัฒนาเป็นสาขาวิชา ตามหลักฐานที่ถูกค้นพบกล่าวว่า ส่วนของเข็มนั้นทำมาจากหิน เรียกว่า “เข็มหิน” ซึ่งเกิดในยุคหินใหม่ ห่างจากยุคปัจจุบัน 8,000 – 4,000 ปี และเมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ ๆเข้ามาก็ได้มีการหลอมเข็มเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆมากขึ้น

ตำราเกี่ยวกับการฝั่งเข็มได้แพร่หลายเข้าสู่ประเทศเกาหลีและญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 799 – 1132 และเข้าไปฝั่งยุโรปในศตวรรษที่ 16 และเมื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนได้สถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. 2492 การฝังเข็มนั้นก็พัฒนาขึ้นตามลำดับ มีแผนกตามโรงพยาบาล และมีการให้ความสำคัญกับสาขาวิชานี้อย่างมาก จนเป็นที่รู้จักของทั่วโลกดังเช่นในปัจจุบัน

Tags: , , ,

 
shares