วิทยาการของจีน 2

Written by jintana on June 5th, 2015. Posted in บทความ

วิทยาการของจีน 2

วิทยาการ คือ ความรู้แขนงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนที่มนุษย์เราจะนำความรู้ต่าง ๆนั้นมาประยุกต์จนทำให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ที่อำนวยซึ่งความสะดวกสบายแก่เรา อย่างที่เราทราบกันดีว่าประเทศจีนมีความเจริญรุ่งเรืองมากไม่ว่าจะด้านใด หากดูจากประวัติศาสตร์แล้ว นักปราชญ์หรือนักประดิษฐ์ที่อยู่ในแถบอาเซียบ้านเราก็คงหนีไม่พ้นชาวจีน

บทความที่แล้วเรานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราววิวัฒนาการของอักษรจีน แน่นอนว่าเมื่อมีตัวอักษรก็ต้องมีการเขียนและการพิมพ์ตามมา ชาวจีนจึงมีการคิดค้นกระดาษและการพิมพ์ขึ้นมา วิทยาการด้านกระดาษและการพิมพ์

ช่วงแรกที่มีการประดิษฐ์ตัวอักษรชาวจีนได้เขียนอักษรลงบนไม้ไผ่ แต่เพราะด้วยความไม่สะดวกต่อมาจึงมีการทดลองเขียนลงบนผ้าไหม ในช่วงราชวงศ์ฉิน และฮั่น แต่ผ้าไหมนั้นราคาแพงมาก “ใช่หลุน” นักประดิษฐ์กระดาษที่มีชีวิตอยู่ในช่วงรางวงศ์ฮั่น ได้คิดค้นกรรมวิธีทำกระดาษจากเปลือกและเศษผ้า เป็นที่โปรดปรานของจักรพรรดิเหอตี้มาก ทำให้ผู้คนทั่วโลกได้ใช้กระดาษที่มีชื่อว่า “ใช่หลุน”

เมื่อมีการเขียนตัวอักษรเกิดขึ้นแน่นอนว่ามนุษย์ย่อมสรรหาความสะดวกสบายที่ง่ายขึ้นกว่าเดิม เทคนิคที่ทั่วโลกให้การยอมรับนั่นคือการพิมพ์ของจีน สุดยอดสิ่งประดิษฐ์การพิมพ์มีต้นกำเนิดในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ (ค.ศ.1041 – 1048) แต่การค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ย่อมมีข้อถกเถียงเพราะ มีการขุดพบบันทึกอู่โกว้จินกังจิงที่เกาหลีใต้ในปี 1968 แต่เมื่อเทียบอายุงานพิมพ์นั้นของประเทศจีนกลับมีอายุที่เก่าแก่กว่าหลายปี จึงได้รับการยอมรับมากกว่า

Tags: , , ,

 
shares