ลำดับชั้นของสังคมในสมัยราชวงศ์โชซอน

Written by jintana on November 1st, 2013. Posted in บทความ

ลำดับชั้นราชวงศ์โชซอน

หากกล่าวถึงประวัติศาสตร์ของเกาหลีคาดว่าหลายคนก็อาจคุ้นหูกันไม่น้อยกับชื่อราชวงศ์อย่าง “โชซอน” ที่มีประวัติศาสตร์ อันยาวนานหากเล่าในบทความนี้ก็คงไม่หมด ทุกครั้งที่เราดูซีรี่ย์เกาหลีที่อิงประวัติศาสตร์หรือย้อนยุค เราเคยตั้งคำถามไว้ในใจบ้างหรือไม่ว่าบุคคลคนที่ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์มีลำดับชนชั้นที่ต่างกันอย่างไร

บางครั้งเครื่องแต่งกายก็เป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งชนชั้นได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะหญิงหรือชาย ย้อนกลับไปปลายสมัยโครยอ การแบ่งชั้นทางสังคมนั้นจัดเป็นรูปแบบพีระมิด และถูกใช้มาอย่างต่อเนื่องจนถึงสมัยโชซอน คือลำดับชั้นกษัตริย์นั้นอยู่บนยอดพีระมิด รองลงมาคือ ชนชั้นการปกครอง ได้แก่ ขุนนางและปราชญ์ขงจื้อต่าง ๆ ตามด้วยชนชั้นกลาง สามัญชนและทาส โดยสมัยโชซอนลำดับชั้นสังคมเรียงได้ 4 ชั้นดังนี้

1. ยังบัน (양반/兩班) คือ ลำดับชั้นของยอดพีระมิด ได้แก่ กษัตริย์ ขุนนาง ปราชญ์ขงจื้อต่าง ๆรวมไปถึงนักรบด้วย กล่าวคือ ยังบัน양반 แบ่งเป็นสองชนชั้น ประกอบด้วย มุนบัน(문반/文班)คือ บรรดาขุนนาง นักปราชญ์ทั้งหลาย และมูบัน(무반/武班)คือ บรรดาขุนนาง นักรบทั้งหลาย ชนชั้นนี้จะมีสิทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของการปกครองบ้านเมือง และลูกหลานของยังบันเท่านั้นที่จะสามารถสอบควากอ(과거/科擧)หรือจอหงวนได้ และยังได้รับการยกเว้นภาษีด้วย

ต้นสมัยของราชวงศ์โชซอน ยังบันมีรายได้จากการเก็บค่าเช่าจากที่ดินของตนเองเพื่อการทำเกษตรกรรม แต่พอช่วงรัชสมัยของพระเจ้าเซโจ (โอรสของพระเจ้าเซจงมหาราช) ทางการได้ยึดที่ดินของยังบันไปเป็นของรัฐทั้งหมด รายได้ของยังบันจึงอาศัยแค่เพียงเบี้ยหวัดเท่านั้น

2. ชุงอิน (중인/衆人) แปลตรงตัวว่า คนชั้นกลาง ส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่รับราชการเป็นคนงานในราชสำนัก ไม่มีสิทธิ์ในการปกครองหรือบริหารบ้านเมือง สอบควากอได้ระดับที่ต่ำ ชนชั้นกลางนั้นมีงานอยู่สี่อย่าง ได้แก่
– ล่ามแปลภาษา
– นักกฎหมาย
– แพทย์ (ชาย)
– โหรหลวง

ชนชั้นของสังคมสมัยโชซอนยังไม่จบเพียงเท่านี้ ยังมีอีกสองชนชั้นที่จะทำให้สังคมโชซอนนั้นสมบูรณ์ คือ ซังมิน (상민/常民) และชอนมิน(천민/賤民) แต่ละชนชั้นจะมีหน้าที่อะไรบ้างต้องติดตามกันในตอนต่อไปค่ะ

Tags: , , , ,

 
shares