การร่วมโต๊ะกับคนเกาหลี

Written by jintana on June 13th, 2013. Posted in บทความ

ประเทศเกาหลีใต้เป็นอีกประเทศหนึ่งในเอเซียที่ยังเคร่งเรื่องมารยาทและประเพณีเดิมอยู่มาก มารยาทสำหรับคนเกาหลีนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ ยิ่งถ้าเป็นการปฏิบัติตนกับผู้อาวุโสกว่ายิ่งสำคัญ และไม่ควรทำผิดพลาด การรับประทานก็เป็นมารยาททางสังคมที่ควรศึกษาไว้เพื่อการเข้าสังคม

อุปกรณ์ที่คนเกาหลีใช้ในการรับประทานอาหารจะมีช้อนไว้ตักข้าว และตะเกียบไว้คีบกับข้าว สิ่งสำคัญที่ห้ามทำเด็ดขาดก็คือการปักช้อนหรือตะเกียบลงไปกลางถ้วยข้าว เพราะคนเกาหลีถือว่าเป็นการเรียกวิญญาณมากินข้าว ในระหว่างที่ทานข้าวห้ามยกถ้วยข้าวขึ้นมาเด็ดขาดเพราะเป็นการกระทำที่ไม่สุภาพและไม่ให้เกียรติผู้ร่วมรับประทานอาหาร ซึ่งต่างจากคนที่ญี่ปุ่นที่ต้องยกถ้วยข้าวเวลาทานข้าวเพราะจะแสดงถึงความขยันในการทำงาน เมื่อถึงเวลารับประทานอาหารควรรอให้ผู้ที่มีอายุมากกว่าหยิบช้อนและตะเกียบขึ้นมารับประทานอาหารก่อน และเมื่อรับประทานเสร็จก็ควรวางช้อนและตะเกียบทีหลังผู้อาวุโสกว่าเช่นกัน ขณะที่รับประทานอาหารอย่าถือช้อนและตะเกียบในมือเดียวกัน ให้หยิบใช้ทีละอย่างและห้ามวางช้อนและตะเกียบในชามหรือจานใด ๆ และเมื่อรับประทานเสร็จก็ให้วางช้อนและตะเกียบไว้ในที่เดิม

คนเกาหลีจะชอบดื่มโชจู(เหล้า)ระหว่างการรับประทานอาหาร การรินเหล้านั้น เมื่อรับเหล้าจากผู้ใหญ่ต้องรับด้วยสองมือและต้องรินเหล้าให้ผู้ที่ให้เหล้าเราด้วย ขณะที่ดื่มผู้อายุน้อยกว่าต้องหันหน้าออกจากผู้อาวุโสตอนที่ตนเองดื่มเหล้า ห้ามดื่มต่อหน้าเด็ดขาด

Tags: , ,

 
shares