มาลิก อัล ซาลีห์

Written by teeranun on January 24th, 2014. Posted in บทความ

มาลิก อัล ซาลีห์

มาลิก อัล ซาลีห์ (Malik Al Saleh, Malik ul Salih หรือ Malik ul Saleh) มีชื่อเดิมว่า มารา ซีลู (Mara Silu, Merah Silu หรือ Muerah Silu) เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์คนแรกที่ก่อตั้งรัฐอิสลามขึ้นในเกาะสุมาตราที่มีชื่อว่า “สมุทร ปาไซ” (Samudera Pasai) ในปี ค.ศ. 1267 ตามตำนานเล่าว่ามาลิก อัล ซาลีห์ได้ไปพบกับมดที่ตัวใหญ่เท่าแมว และได้จับมดนั้นกิน หลังจากที่มาลิก อัล ซาลีห์ก่อตั้งรัฐขึ้นมา ก็ได้แต่งงานกับบุตรสาวเจ้าเมืองเปอร์ลัก (Perlak) และให้กำเนิดบุตรชาย 2 คน

ตามบันทึกในหิกายัต ราช-ราชา ปาไซ (พระราชพงศาวดารกษัตริย์แห่งปาไซ ที่สันนิษฐานว่าเขียนขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14) เล่าว่ามาลิก อัล ซาลีห์ ฝันถึงพระมะหะหมัด (ศาสดาของศาสนาอิสลาม) โดยในความฝันนั้น พระมะหะหมัดได้ชักชวนให้มาลิก อัล ซาลีห์ ยอมรับนับถือศาสนาอิสลาม

บันทึกหรือตำนานบางแหล่งได้กล่าวไว้ว่ามาลิก อัล ซาลีห์คือเจ้าชายมาลิกแห่งอาเจห์ที่ล่องเรือมาจากเบรูอาส (กังกา เนการา ที่เชื่อว่าเป็นอาณาจักรในตำนานตามความเชื่อของศาสนาฮินดูที่อ้างถึงในประชุมพงศาวดารของมาเลย์ ซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของรัฐเปรักในประเทศมาเลเซีย) และมาตั้งรัฐสุลต่านขึ้น ณ ที่แห่งนี้

ทั้งนี้ ยังคงมีข้อถกเถียงกันในเรื่องลำดับของช่วงเวลา เนื่องจากชาวมุสลิมจากอาหรับได้เริ่มเข้ามามีอิทธิพลการค้าขายในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แทนกวางตุ้ง รวมถึงการเข้ามาตั้งถิ่นฐานในคาบสมุทรมลายูตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 9 อย่างไรก็ตาม หลุมฝังศพของมาลิก อัล ซาลีห์ ถือเป็นหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดที่ยืนยันถึงการก่อตั้งรัฐอิสลามในเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย

Tags: , , ,

 
shares