พิพิธภัณฑ์ศิลปะนูคูส

Written by teeranun on November 10th, 2013. Posted in บทความ


พิพิธภัณฑ์ศิลปะนูคูส หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพิพิธภัณฑ์ศิลปะซาวิสกี ตั้งอยู่ที่เมืองนูคูส

ประเทศอุซเบกิสถาน (ชื่อเต็ม : The State Art Museum of the Republic of Karakalpakstan) เปิดใช้เมื่อปี ค.ศ. 1966 มีผลงานด้านศิลปะที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์นี้มากกว่า 82,000 ชิ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะท้องถิ่นในจังหวัดคาราคาลปัก ซามาคานด์ บุขรา และขิวา ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงศิลปะแนวอาว็อง-การ์ด (กลุ่มศิลปินที่นำเสนอผลงานแนวใหม่) ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากพิพิธภัณฑ์รัสเซียในเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

ในพิพิธภัณฑ์ยังจัดแสดงอัตชีวประวัติของ อีกอร์ วิตอลเยวิช ซาวิสกี (Igor Vitalyevich Savitsky : И́горь Вита́льевич Сави́цкий) ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ โดยจัดแสดงผลงานศิลปะของเขา รวมถึงของที่เขารวบรวมได้จากงานทางโบราณคดีในจังหวัดคาราคาลปักกว่า 1,000 ชิ้น เช่น พรม เครื่องประดับ เหรียญ เสื้อผ้า ฯลฯ

พิพิธภัณฑ์นี้ดีรับการสนับสนุนจากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรจากหลายที่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการนำผลงานศิลปะต่างๆไปจัดแสดงในต่างประเทศเพื่อหารายได้เข้าพิพิธภัณฑ์ รวมถึงการจำหน่ายศิลปะแนวอาว็อง-การ์ดของศิลปินรุ่นใหม่ๆอีกด้วย

ในปี ค.ศ. 2003 พิพิธภัณฑ์นี้ได้สร้างอาคารใหม่ขึ้นเพื่อจัดแสดงผลงานศิลปะ รวมถึงจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุอื่นๆ จนปัจจุบันถือได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดในอุซเบกิสถาน และยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดในเอเชียกลางด้วย

Tags: , ,

 
shares