พิธีเซงากิ : พิธีทำบุญเปรตญี่ปุ่น

Written by teeranun on October 13th, 2013. Posted in บทความ

พิธีทำบุญเปรตญี่ปุ่น

พิธีเซงากิ (施餓鬼) เป็นพิธีทางพุทธศาสนามหายานของญี่ปุ่นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่เปรต (gaki : 餓鬼) ที่ทรมานเพราะขาดอาหาร รวมถึงการทำบุญเพื่อให้เปรตกลับสู่นรกภูมิหรือเพื่อให้เปรตอยู่แต่ในดินแดนของตน เป็นพิธีที่ดัดแปลงมาจากเทศกาลเชงเม้งของจีน

การประกอบพิธีเซงากิกระทำได้โดยการนั่งสมาธิ ไปที่วัดแล้วนำข้าวกับน้ำไปวางตามแท่นบูชาที่ห่างจากพระพุทธรูปหรือภาพพระพุทธเจ้า รวมถึงรูปเคารพพระโพธิสัตว์ ต่อมาจุดกำยานและพรมน้ำจากกิ่งสน แล้วเชิญเปรตเพื่อมารับข้าวและน้ำนั้น จากนั้นจึงจุดไฟเผากระดาษที่เขียนชื่อผู้ตาย หรือบาปที่ตนเองเคยกระทำไปแล้วจะไม่ทำอีก เมื่อเผากระดาษเสร็จก็จะสวมมนต์ต่างๆ เช่น บทมหากรุณาธารณี หรือการสวดถึงพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันเมื่อประกอบพิธีเสร็จแล้วก็จะนำอาหารที่ใช้ประกอบพิธีมาบริโภค ซึ่งเหล่าพระสงฆ์ญี่ปุ่นจะใช้ช่วงเวลานี้เพื่อการปลงอาบัติอีกด้วย

ตามตำนานได้เล่าถึงการเกิดพิธีเซงากิว่าพระโมคลานะต้องการปลดปล่อยมารดาจากเปรตภูมิ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้พระโมคลานะสวดสัทธรรมปุณฑริกสูตรหรือเดินทางไปนรก ซึ่งเป็นการปลดปล่อยเหล่าเปรตมาสู่โลกมนุษย์ และจะต้องประกอบพิธีเซงากิเพื่อให้เปรตเหล่านั้นกลับสู่ภูมิของตน

อีกตำนานหนึ่งกล่าวว่าเปรตตนหนึ่งได้มาบอกพระอานนท์ว่าจะมาปรากฏกายภายใน 3 วัน พระอานนท์จึงทำทานให้แก่ผู้ยากไร้เพื่อที่เปรตจะได้ไม่มาปรากฏกาย

ปัจจุบันพิธีเซงากิเป็นพิธีทำบุญเพื่อระลึกถึงผู้ตายและเป็นสัญลักษณ์ของการสะเดาะเคราะห์ พิธีนี้สามารถประกอบขึ้นเมื่อใดก็ได้ แต่โดยมากชาวญี่ปุ่นมักจะประกอบพิธีนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในเทศกาลโอบง

(お盆) ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมของทุกปี อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันชาวญี่ปุ่นมักจะประกอบพิธีนี้ในวันฮาโลวีน และความสำคัญของพิธีดังกล่าวก็ลดลงไปตามยุคสมัย

 

Tags: , , ,

 
shares