จินตนาการในชีวิตจริงของพระเจ้าลุดวิกที่ 2 (ต่อ)

Written by jintana on December 8th, 2013. Posted in บทความ

พระเจ้าลุดวิก2

หลังจากครองราชย์ได้ได้ประมาณสามปี ท่านก็ทรงหมั้นกับเจ้าหญิง ดัชเชสโซฟี ชาร์ลอตในบาวาเรีย เพราะความกดดันและสถานการณ์ไม่มั่นคง พระองค์ทรงเลื่อนการแต่งงานออกไปเรื่อย ๆ จนในที่สุดก็ประกาศถอนหมั้นและไม่ได้เข้าพิธีเสกสมรสตลอดพระชนมายุ บางข้อมูลกล่าวว่า พระเจ้าลุดวิกนั้นทรงประกาศตัวว่าพระองค์ทรงเป็นพวกนิยมเพศเดียวกัน
ทั้งยังนอนกับผู้ชายไม่เลือกหน้า และใช้เงินฟุ่มเฟือยไปกับการสร้างปราสาทมากมาย จนถูกลอบปวงพระชนม์ในที่สุด ประมาณปีค.ศ.1869 พระเจ้าลุดวิกทรงบันทึกบรรยายความรู้สึกที่มีเกี่ยวกับความรู้สึกของพระองค์ที่รักเพศเดียวกัน และยังบรรยายถึงความมั่นคงในศาสนาที่ตนเองนับถืออย่างโรมันคาทอลิก แสดงให้เห็นการต่อสู้กับความรู้สึกของตนเองตลอดจนพระชนมายุของพระองค์ แต่บันทึกของพระองค์สูญหายไปตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จะเหลือก็เพียงส่วนที่เป็นสำเนาไม่กี่ฉบับเท่านั้น

ช่วงที่บาวาเรียทำสงครามกับปรัสเซียในสงครามเจ็ดปี บาราวาเรียก็พ่ายแพ้และต้องยอมทำสนธิสัญญาในปีค.ศ.1867 เพื่อสงบศึกเป็นข้างเดียวกันกับปรัสเซีย ในการต่อสู้สงครามระหว่างฝรั่งเศส – ปรัสเซีย หลังจากนั้นในปีค.ศ.1870
ลุดวิกถูกบังคับให้เขียนจดหมายสนับสนุนการสถาปนาพระเจ้าวิลเฮล์มที่ 1 แห่งปรัสเซียเป็นจักรพรรดิ หรือ
ไกเซอร์ของจักรวรรดิเยอรมัน เป็นจุดเริ่มต้นของอาณาจักรเยอรมัน และจุดสิ้นสุดของแคว้นชั้นอิสระอย่างบาวาเรีย
แม้ลุดวิกจะได้เงินตอบแทนการสันบสนุนจำนวนหนึ่งแต่ พระองค์ก็ทรงประท้วงโดยการไม่ไปร่วมพิธีสถาปนาจักรพรรดิเยอรมันที่พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส

ในปีค.ศ.1886 พระเจ้าลุดวิกที่ 2 ถูกปลดออกจากราชบัลลังก์ เนื่องจากผลการวินิจฉัยของแพทย์ 4 คนนั้นมีผลว่าพระองค์ทรงมีจิตไม่ปกติ ป่วยเป็นโรคหวาดระแวงทางจิต บางข้อมูลกล่าวว่า พระองค์ไม่ได้เป็นโรคจิต แต่ถูกทำให้เป็นเครื่องเมืองทางการเมือง อาการป่วยที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากยาคลอโรฟอร์มรักษาอาการปวดพระทนต์ก็เป็นได้ หลังจากถูกปลดพระเจ้าลุดวิกของถูกนำตัวไปปราสาทเบิร์กอย่างลับ ๆ และหลายครั้งที่ทางการพยายามจะจับกุมพระองค์แต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จ หลังจากนั้นเพียงสองวันลุดวิกก็สิ้นพระชนม์ในทะเลสาบเบิร์กกับด๊อกเตอร์กุดเด็นอย่างเป็นปริศนา

 

Tags: , , ,

 
shares