พระราชวังกัมปงกลัม

Written by teeranun on January 20th, 2014. Posted in บทความ

พระราชวังกัมปงกลัม

พระราชวังกัมปงกลัม (Istana Kampong Glam,Istana Kampong Gelam) เป็นพระราชวังเก่าของชาวมาเลย์ในสิงคโปร์ สร้างโดยสุลต่านฮุสเซน ชาห์ (Sultan Hussein Shah) แห่งรัฐยะโฮร์ในปี ค.ศ. 1819 บนพื้นที่ 57 เอเคอร์ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเดิมเคยเป็นของบริษัทอีสอินเดียของอังกฤษ และพื้นที่ของพระราชวังนี้ลดลงไปในปี ค.ศ. 1824 เนื่องจากการสร้างถนน North Bridge และสุลต่านฮุสเซน ชาห์ก็อาศัยอยู่ที่พระราชวังแห่งนี้เพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น ก่อนจะเสียชีวิตที่เมืองมะละกาในปี ค.ศ. 1835

แต่เดิมพระราชวังแห่งนี้สร้างด้วยไม้ จนเมื่อสุลต่านฮุสเซน ชาห์เสียชีวิตแล้ว สุลต่าน อาลี อิสกันดาร์ ชาห์ (Sultan Ali Iskandar Shah) ผู้เป็นบุตรชายคนโตได้สร้างพระราชวังจากคอนกรีตขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1836-1843 ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิกชาวไอริชชื่อจอร์จ ดรัมกูล โคลแมน (George Drumgoole Coleman) โดยพระราชวังนี้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบพาลเลเดียนที่คล้ายคลึงกับรัฐสภาหลังเก่าและโบสถ์อาร์เมเนียในสิงคโปร์ ส่วนที่พักของพวกคนรับใช้และช่างศิลป์จะสร้างขึ้นในรูปแบบของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นแบบมาเลย์

เมื่อพระราชวังนี้สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1843 บุตรชายคนโตของสุลต่านอาลีชื่อ ตวนกู อาลัม (Tengku Alam) ก็เข้าอยู่อาศัยจนกระทั่งเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1891 จนในปี ค.ศ. 1896 ได้เกิดกรณีพิพาทขึ้นระหว่างคนในตระกูลสุลต่านฮุสเซนที่ไม่สามารถตกลงกันได้ว่าใครควรจะเป็นผู้ครอบครองพระราชวังหลังนี้ต่อไป และในที่สุด ศาลสิงคโปร์ได้ตัดสินให้พระราชวัง รวมถึงพื้นที่ในพระราชวังดังกล่าวตกเป็นของรัฐไป

ในปี ค.ศ. 2004 รัฐบาลสิงคโปร์ได้ปรับปรุงพระราชวังแห่งนี้ให้กลายเป็นศูนย์จัดแสดงนิทรรศการมรดกทางวัฒนธรรมมาลย์ในสิงคโปร์

Tags: , , ,

 
shares