ชมแม่ยิงลาวในงานประเพณีฮีตสิบสอง

Written by jintana on May 10th, 2013. Posted in บทความ

อย่างที่ทราบกันดีว่าสาวลาวนั้นนิยมนุ่งผ้าซิ่นที่ทอด้วยตัวเองกันแทบทุกครัวเรือน หากถามว่าพวกเขาใส่ไปไหนกันคำตอบก็อาจจะขึ้นอยู่กับการดำรงชีวิต และประเพณีพื้นบ้านของเขา ที่ชาวลาวสามารถประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างลงตัว

ในหนึ่งปีนั้น งานประเพณีเกี่ยวกับทางพุทธศาสนาของชาวลาวจะมีขึ้นทุกเดือน เรียกว่า ฮีตสิบสอง (ฮีต แปลว่า จารีต, สิบสอง แปลว่า เดือนทั้ง 12เดือนใน 1ปี) เริ่มกันที่งานบุญเข้ากรรม จัดช่วงเดือนธันวาคม หรือเดือนอ้าย ต่อมาคือเดือนยี่ ช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว มีงานบุญคูณลาน เป็นงานเกี่ยวกับการทำนาปลูกข้าว ถัดไปก็คืองานบุญข้าวจี่ที่จัดขึ้นหลังวันมาฆบูชาในเดือนสาม ในเดือนสี่ข้างขึ้นหรือข้างแรม จะมีการจัดงานบุญพระเวส ซึ่งคล้าย ๆกับของบ้านเรา เมื่อถึงเดือนห้าก็มีการเล่นน้ำเหมือนบ้านเราเรียกว่างานบุญสงกรานต์  ต่อมาเดือนหกก่อนฤดูทำนา ย่างเข้าหน้าฝนมีงานบุญบั้งไฟ ถัดมาอีกนิดในเดือนเจ็ดจะมีการจัดงานบุญซำฮะ หลังจากนั้นจะมีงานบุญเข้าพรรษาเหมือนกับชาวไทยในช่วงเดือนแปด เดือนเก้านั้นจะมีการแข่งเรือ เรียกว่างานบุญห่อข้าวประดับดิน การส่วงเฮือ(ส่วงเฮือ แปลว่า แข่งเรือ) และการล่องเฮือไฟ นับว่าเป็นงานประเพณีที่สนุกสนานของชาวหลวงพระบาง จากนั้นก็ในมีงานบุญข้าวสาก งานบุญออกพรรษา และงานบุญกฐิน ในเดือนสิบ สิบเอ็ดและสิบสอง ตามลำดับ  ประเพณีของชาวลาวนั้นใกล้เคียงกับของชาวไทยมาก บางประเพณีก็เรียกได้ว่าเป็นประเพณีเดียวกันด้วยซ้ำ จึงไม่แปลกที่เราจะเข้าใจและรู้ถึงความรู้สึกความศรัทธาของชาวลาวที่มีต่อพุทธศาสนาอย่างยึดมั่นไม่ต่างอะไรจากบ้านเรา

Tags: , ,

 
shares