ตลาดบุเรงนอง

Written by teeranun on April 5th, 2014. Posted in บทความ

ตลาดบุเรงนอง

ตลาดบุเรงนอง (Bayinnaung Market) เป็นตลาดที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า ถือเป็นตลาดค้าขายสินค้าการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1990 มีร้านค้าต่างๆมากมายบนพื้นที่ 220 ตารางเมตร ที่ตลาดแห่งนี้ ยังเป็นสถานที่ที่สามารถซื้อขายถั่วได้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งในปี ค.ศ. 2007 พม่าสามารถส่งออกถั่วได้ถึง 1.34 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 750 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งถั่วที่พม่าส่งออกมากที่สุดคือถั่วดำ นอกจากนี้ ตลาดบุเรงนองยังมีสินค้าประเภทปลาตากแห้งและกุ้ง รวมถึงสินค้าในท้องถิ่นประเภทอื่นๆอีกด้วย

พม่ายังมีแผนการวางโครงข่ายอินเตอร์เน็ตที่ตลาดแห่งนี้ โดยให้ตลาดบุเรงนองเป็นฐานตลาดเพื่อเชื่อมต่อกับตลาดอื่นๆ และเพื่อเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าทางการเกษตรของพม่า และเพื่อเป็นการรองรับการก่อตั้งอาเซียน โดยในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2008 ตลาดบุเรงนองเป็นตลาดเดียวที่สามารถกำหนดราคาของถั่วในประเทศ ส่วนสินค้าประเภทอื่น เช่น น้ำมันพืช หอม กระเทียม มันฝรั่ง พริก ฯลฯ ยังไม่มีการกำหนดราคาจากตลาดแห่งนี้ได้

จนในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2009 ทางสมาคมผู้ค้าธัญพืชแห่งพม่าได้เรียกร้องให้ตลาดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าขายทั้งในและต่างประเทศของพม่าอีกด้วย

Tags: , ,

 
shares