ฉันพฤษภาคม!?

Written by akiautumn on August 12th, 2014. Posted in บทความ

Good Morning Teacher

บทความครั้งนี้เราจะมาพูดถึงศัพท์คำหนึ่งที่ผู้อ่านหลายๆ คนรู้จักและเห็นหน้าค่าตากันเป็นอย่างดีครับ นั้นก็คือ ‘may’ สำหรับคำนี้นั้นจะทำหน้าที่ 2 รูปแบบคือเป็นได้ทั้ง คำนาม (noun) และ กริยาช่วย (auxiliary verb) ซึ่งความหมายของแต่ละหน้าที่นั้นก็ต่างกันครับ

 

เริ่มจากทำหน้าที่เป็นคำนาม ‘may’ นั้นจะหมายถึงเดือนพฤษภาคมครับ ใช่แล้วครับเดือนที่ 5 ของปีที่รู้จักกันครับ

My birthday is in May.

-วันเกิดของฉันอยู่ในเดือนพฤษภาคม

My interview is scheduled on May 25.

-วันสัมภาษณ์ของฉันถูกกำหนดไว้ในวันที่ 25 พฤษภาคม

จากตัวอย่างข้างต้นทั้ง 2 ประโยคจะเห็นว่า ‘may’ เมื่อทำหน้าที่เป็นคำนามที่หมายถึงเดือนพฤษภาคมนั้นจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอนะครับ อาทิ I will take a trip to Japan in May.

และเราจะใช้ ‘in’ กับเดือนทั้ง 12 เสมอนะครับ อาทิ I was born in May แต่อย่างไรก็ดีเราก็สามารถใช้ ‘on’ ได้ด้วยเช่นเช่นกันถ้าหากมีวันที่ระบุมาด้วยครับ อาทิ I will go on a trip on May 15.

นอกจากจะหมายถึง เดือนพฤษภาคม แล้ว ‘may’ เมื่อทำหน้าที่เป็นกริยาช่วย จะมีความหมายว่า ‘อาจจะ’  หรือ ‘บางที’  นอกจากนั้น เรายังใช้ ‘may’ในการขออนุญาตที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ใช้ ‘may’เพื่อคาดคะเนว่าจะต้องเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ และยังใช้  ‘may’เพื่อแสดงความสงสัยหรือไม่แน่ใจของผู้พูดต่อสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้

You may be right but I am against your opinion.

-คุณอาจจะถูกแต่ยังไงฉันก็ยังไม่เห็นด้วยกับความคิดของคุณ

You may invite whomever you like.

-คุณอาจจะเชิญใครก็ได้ที่คุณชื่นชอบ

You may have read this book already.

-คุณอาจจะอ่านหนังสือเล่มนี้ไปแล้ว

ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะใช้ในกรณีไหน ‘may’ต้องตามด้วย v.1เท่านั้น หมายความว่าเป็น กริยาช่องที่ 1 ยังไม่ผันและไม่มี toที่รู้จักกันในนาม infinitive without to form ครับ

Positive

Negative

Question

Claudia maycome late

คลอเดียอาจจะมาสาย

?

?

 

และ เมื่อจะทำเป็นปฏิเสธ เพียงแต่เติม not ข้างหลัง ‘may’ก็เป็นปฏิเสธแล้วครับ

Positive

Negative

Question

Claudia maycome late

คลอเดียอาจจะมาสาย

Claudia may not come late.

คลอเดียอาจจะไม่มาสาย

?

 

และเมื่อทำเป็นประโยคคำถาม ก็เพียงเอา ‘may’ไว้หน้าประธานครับ

Positive

Negative

Question

Claudia maycome late

คลอเดียอาจจะมาสาย

Claudia may not come late.

คลอเดียอาจจะไม่มาสาย

May Claudia come late?

คลอเดียอาจจะมาสายใช่ไหม?

 

 

 

Tags: , ,

 
shares