ความต่างที่คล้ายคลึง

Written by akiautumn on February 10th, 2014. Posted in บทความ

Good Morning Teacher

บทความนี้จะนำเสนอคำที่หลายๆ คนมักใช้กันผิดๆ คือกลุ่มคำที่มีคำว่า In- และ –vent, –vest, –vite, –volveซึ่งหลายๆ คนมักจะสับสนกับวิธีใช้ซึ่งหากใช้ผิดแล้วก็จะทำให้ความหมายผิดไปด้วย อาทิ night กับ knight หรือ peace กับ peach หรือ public กับ publish เป็นต้น และคำที่มักใช้ผิดกัน ได้แก่

 

Invest

V. ลงทุน

Invent

V. ประดิษฐ์

Invite

V. เชิญชวน

Investigate

V.สอบสวน

Involve

V. เกี่ยวข้อง

Investment

N. การลงทุน

Invention

N. การประดิษฐ์

Invitation

N. การเชิญ

Investigation

N. การสอบสวน

Involvement

N. ความเกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์

Inventor

N. นักลงทุน

Inventor

N. นักลงทุน

Investigator

N. ผู้สอบสวน

 

ประโยคตัวอย่าง

This new investment will multiply our profit.

-การลงทุนครั้งใหม่นี้จะทวีกำไรของเราให้มากขึ้น

All inventions grow out of necessity.

-การประดิษฐ์ทั้งหมดล้นมาจากความจำเป็นพื้นฐาน

I invited them to the party.

-ฉันได้เชื้อเชิญพวกเขาให้มาร่วมงานฉลองกัน

The crime investigators are looking into the murder case.

-ผู้สอบสวนคดีฆาตกรรมกำลังหาข้อมูลในคดีฆาตกรรม

Don’t get involved with those people.

-อย่าได้ไปข้องเกี่ยวกับคนพวกนั้นนะ

*คำที่มักจะจำผิดและสับสนกันบ่อยก็คือ investment และ invention ซึ่งส่วนมากมักจะใช้สลับกันเป็น investionหรือไม่ก็ inventmentซึ่งไม่ถูกต้องนะครับ และ ทุกคำจะลงท้ายด้วย –or เมื่อเป็นคนซึ่งหลายๆ คนจะสับสนเป็น –erซึ่งไม่ถูกต้องเช่นกันครับ

 

Reference: Longdo.com

Tags: , ,

 
shares