กุมโด : วิถีแห่งดาบสไตล์แดนกิมจิ

Written by teeranun on January 12th, 2014. Posted in บทความ

กุมโด

กุมโด (Kumdo) เป็นศิลปะการต่อสู้ที่ใช้ดาบของเกาหลี โดยได้รับอิทธิพลมาจากเคนโด (Kendo) ของญี่ปุ่น ซึ่งญี่ปุ่นได้นำมาเผยแพร่ในเกาหลีหลังจากที่ยึดครองเกาหลีได้ในปี ค.ศ. 1909 และบังคับให้เคนโดเป็นศิลปะการต่อสู้ที่นักเรียนเกาหลีจะต้องเรียน จนในช่วงปี ค.ศ. 1920 ก็ได้เกิดศิลปะการต่อสู้ที่เรียกว่ากุมโดขึ้นมา และเป็นที่นิยมของชาวเกาหลี

กุมโดกับเคนโดนั้นมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ กุมโดจะเน้นการรุกในทุกรูปแบบมากกว่าเคนโด ซึ่งเคนโดจะเน้นการโจมตีแบบรอจังหวะและเน้นการโจมตีเพียงทีเดียว ความนิยมโดยเน้นการโจมตีเพียงทีเดียวนี้เป็นที่นิยมในสมัยเอโดะ (ค.ศ. 1603-1868) โดยเหตุผลที่กุมโดมีรูปแบบการโจมตีที่มากและเน้นการรุกเนื่องจากเป็นศิลปะการต่อสู้ที่พัฒนามาจากการรบจริงๆ

สำหรับเครื่องแต่งกายในการเล่นกุมโดกับเคนโดนั้น มีลักษณะเหมือนกัน ประกอบด้วยหมวก
(ฮอมเยียม : 호면) ชุดเกราะ (กัป : 갑) ถุงมือ (โฮวัน : 호환)  และดาบ (จุก-โต : 竹刀) เรียกรวมกันว่า โฮกุ (호구)อย่างไรก็ตาม ชุดเกราะของกุมโดจะสร้างเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวที่สะดวก เพื่อรองรับการโจมตีเชิงรุกที่ต้องมีการขยับตัวมาก

นอกจากนี้ เทคนิคการรุกของกุมโด ยังได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะการใช้ดาบของจีน ซึ่งผู้ที่ประยุกต์การใช้ดาบคาตานะให้เข้ากับศิลปะการต่อสู้ของจีนคือ นายพลฉี จี้กวงแห่งราชวงศ์หมิง (Qi Jiguang)

ปัจจุบัน มีหลายองค์กรที่ดูแลและควบคุมกุมโด เช่น สมาคม แท ฮัน กุม เอสเอ (The Tae Han Kum SA Association) สมาคมกุมโดแห่งเกาหลี (Korea Kumdo Association (KKA)) และ สมาคมกุมโดโลก (The World Kumdo Association (WKA))

Tags: , , ,

 
shares