Posts Tagged ‘แปลเวียดนาม’

ปราสาทโพกลวงคาราย

Written by teeranun on November 23rd, 2013. Posted in บทความ


ปราสาทโพกลวงคาราย เป็นปราสาทอิฐที่ปรากฏอยู่ในอาณาจักรจามปา (อาณาจักรที่เคยตั้งอยู่แถบเวียดนามตอนใต้) ตามตำนานกล่าวว่าปราสาทนี้สร้างโดยพระเจ้าโพกลวงคาราย ตามบันทึกสมัยพระเจ้าชัยสิงหวรมันที่ 3 (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 1828-1850) ที่ปรากฏตำนานนี้กล่าวว่าเดิมพระเจ้าโพกลวงคารายเป็นเพียงคนเลี้ยงวัว แต่โชคชะตาได้กำหนดให้พระองค์กลายเป็นพระมหากษัตริย์ ซึ่งปกครองบ้านเมืองด้วยความสงบร่มเย็น จนอาณาจักรขอมโบราณได้เข้ารุกรานอาณาจักรของพระองค์ พระองค์ได้ใช้เงื่อนไขแบบสันติวิธีคือ การแข่งกันสร้างเทวสถาน หากใครสร้างสำเร็จก่อนถือว่าเป็นผู้ชนะ ปรากฏว่าฝ่ายพระเจ้าโพกลวงคารายเป็นผู้ชนะ ทำให้กองทัพขอมต้องยกทัพกลับไป และประชาชนได้ยกฐานะพระเจ้าโพกลวงคารายเป็นเทพที่คอยปกป้องดูแลประชาชนและแผ่นดินจามปา

ในทางประวัติศาสตร์ พระเจ้าชัยสิงหวรมันที่ 3 ทรงเป็นผู้บูรณะปราสาทโพกลวงคารายขึ้นใหม่จากซากปราสาทที่เคยมีอยู่เดิม โดยปราสาทโพกลวงคารายจัดอยู่ในศิลปะแบบบิญดิ่ญหรือถาปมาม (ราวพุทธศตวรรษที่ 17-18) เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นสำหรับการบูชาและประกอบพิธีกรรมเนื่องในไศวนิกาย มี 3 หลัง ที่ปราสาทนี้ยังค้นพบภาพสลักนูนสูงพระศิวะที่ถือเป็นโบราณวัตถุชิ้นสำคัญของเวียดนาม รวมถึงการค้นพบมุขลึงค์ (ศิวลึงค์ที่มีพระพักตร์ของพระศิวะประกอบอยู่)

ปัจจุบันปราสาทหลังยังคงใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอยู่เช่นเดิม

แปลเวียดนาม – บริการรับแปลภาษาเวียดนาม

Written by admin on June 27th, 2012. Posted in แปลเอกสารภาษาต่างๆ

 • Thai-Translator

 • Amari
 • Nida
 • Ogilvy
 • National Food Institute
 • เมืองไทยประกันชีวิต
เวียดนามเป็นประเทศหนึ่งที่มีการเจริญเติบโตทางการค้าสูงขึ้นเรื่อยๆ ในตลาดโลก ซึ่งเป็นอานิสงส์มาจากการเปิดประเทศ และการลงทุนของชาวต่างชาติ ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมงานล่าม และงานแปลภาษาเวียดนามจึงเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่สำคัญในการติดต่อเจรจาทางธุรกิจ และด้วยเหตุนี้เอง ทาง Modern Publishing จึงได้จัดหาทีมงานล่ามและนักแปลภาษาเวียดนามระดับมืออาชีพ มีประสบการณ์งานแปลมาหลายปี รู้ซึ้งเรื่องวัฒนธรรม และหลักไวยากรณ์ทางภาษา สามารถแปลเอกสารได้ทุกประเภท คุณจึงเชื่อมั่นได้ในคุณภาพงานแปลภาษาเวียดนามทุกชิ้น รวมถึงงานบริการที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย


คุณภาพ

  Modern Publishing จัดเตรียมนักแปลเจ้าของภาษา และนักแปลที่มีความถนัดเฉพาะทาง ทั้งนี้เพื่อทำให้คุณภาพงานแปลภาษาเวียดนามของคุณมีความสมบูรณ์แบบที่สุด

ราคา

  สิ่งหนึ่งที่สร้างความอุ่นใจให้ลูกค้าในการใช้บริการของ Modern Publishing คือ ค่าใช้จ่ายที่ต่ำควบคู่ไปกับงานที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ

ใส่ใจงานบริการ

เรายินดี และเต็มใจให้บริการทุกท่าน ตั้งแต่บุคคลทั่วไป บริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรขนาดใหญ่ด้วยความเสมอภาค จริงใจ และกระตือรือร้น มีความใส่ใจในงาน ดังนั้นสามารถมั่นใจได้ว่างานแปลภาษาเวียดนามทุกชิ้นจะส่งถึงมือคุณตรงตามกำหนดอย่างแน่นอน

  นอกจากนี้ เราพร้อมให้บริการอย่างยืดหยุ่น ไม่ว่าในกรณีที่คุณต้องการงานแปลแบบเร่งด่วน หรือให้เราทยอยส่งงาน หรือแม้แต่การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความใดๆ ในงานแปลก็ตามที

ตอบสนองทุกความต้องการ

  บริการแปลเอกสารทุกประเภท อาทิ เอกสารราชการ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ บัญชี กฎหมาย โฆษณา การตลาด อาหาร การท่องเที่ยว และอื่นๆ

รับประกันความลับ

  เอกสารทุกอย่างของคุณได้รับการคุ้มครอง และเก็บเป็นความลับอย่างดี ด้วยจรรยาบรรณทางวิชาชีพของเรา