Posts Tagged ‘แปลภาษา’

Follow-Up Letters

Written by akiautumn on April 5th, 2015. Posted in บทความ

Good Morning Teacher

Follow-Up Letters หรือ จดหมายติดตาม เป็นจดหมายที่เพื่อเขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานต่องานหรือความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือผู้ร่วมงานในวงธุรกิจด้วย

 

ตัวอย่าง จดหมายติดตาม

 

 

Kenedy Remedy

1234 Ngamwongwan 15

Bangkhen, Muang

Nonthaburi, 11000

 

 

20 March 2015

 

Ms. Wong Feilong

Classy High International School

Ladprao 107

Khlongchan, Bangkapi

Bangkok, 10240

 

 

Dear Ms. Wong Feilong,

 

 

A month ago, I have written to your school to request a pamphlet about your institution, but I did not receive any reply. Perhaps my letter was lost along the mail. I am writing again to follow up on my request.

 

I would really like to get a pamphlet about your school and the facilities that you offer. I would like to consider if your institution could meet my daughter’s needs. Maybe if I have seen your pamphlet, we can schedule a visit to your school.

 

 

Sincerely,

Kenedy Remedy

 

 

อย่างไรก็ตามการเขียนจดหมายติดตามนั้นเราไม่ควรย้ำเนื้อความกันมากนัก และควรใช้คำอย่างสุภาพ แต่โดยส่วนตัวแล้วมันอาจจะรู้สึกว่าเป็นการไม่สุภาพเหมือนคิดว่าไม่ได้ใส่ใจกับจดหมายที่ส่งไปก่อนหน้านี้ที่สำคัญคือรักษามารยาทของการเขียนจดหมายควรจะเป็นทางการตามสมควร ห้ามไปแสดงความรู้สึกแง่ลบแม้จะใช้เวลาตอบนานมาก

อารยธรรมจีน 2

Written by jintana on April 4th, 2015. Posted in บทความ

อารยธรรมจีน 2

หลังจากที่เราได้ทำความรู้จักอารยะรรมจีนโบราณในยุคก่อนประวัติศาสตร์กันบ้างแล้ว มาถึงคราวของยุคประวัติศาสตร์กันบ้าง อารยธรรมจีนในยุคนี้หากจะแบ่งให้เห็นภาพอย่างชัดเจนเราอาจจะเอ่ยถึงราชวงศ์ของจีนที่มีอยู่มากมายเพื่อเป็นเส้นแบ่งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ แบ่งได้เป็น 4 ช่วง

เริ่มกันที่ราชวงศ์ชางจนถึงสิ้นราชวงศ์โจว เป็นยุคประวัติศาสตร์สมัยโบราณ ชางเป็นราชวงศ์แรกของจีน มีเมืองอันหยางเป็นศูนย์กลางของอารยธรรม อีกทั้งยังขุดค้นพบหลักฐานการประดิษฐ์ตัวอักษรบนกระดูกสัตว์ เช่น กระดองเต่า เป็นต้น ศาสนานั้นยังคงเป็นความเชื่อในเทพเจ้าธรรมชาติและบูชาบรรพบุรุษ

ราชวงศ์โจวนั้นถือเป็นยุคทองของปัญญา เนื่องจากลัทธิขงจื๊อ เมิ่งจื๊อ เล่าจื๊อ และจวงจื๊อ ได้ถือกำเนิดขึ้นในยุคนี้ อีกทั้งยังเริ่มมีแนวคิดด้านการปกครองเกิดขึ้น ซึ่งมีการเรียกกษัตริย์ว่า “โอรสแห่งสวรรค์” เชื่อกันว่าเป็นผู้รับมอบ “อาณัติแห่งสวรรค์” หรืออำนาจในการปกครองบ้านเมือง และยังมีการใช้ระบบศักดินาด้วย เมื่อมีความเชื่อในเรื่องลัทธิและศาสนามากขึ้นจึงส่งผลให้เริ่มมีการทำพิธีกรรมเกิดขึ้น เช่น พิธีการฝังศพ เป็นต้น

ยุคประวัติศาตร์สมัยจักรวรรดิ ราชวงศ์ที่ปกครองต่อจากโจว ก็คือ ราชวงศ์จิ๋นหรือฉิน แน่นอนว่าจักรพรรดิยิ่งใหญ่ผู้เลื่องชื่อนามว่า จิ๋นซีฮ่องเต้ ต้องเป็นที่รู้จักของทุกคน เป็นผู้สร้างกำแพงเมืองจีน และยังเป็นกัษตริย์ที่มีสุสานใหญ่ที่สุด ในยุคนี้เริ่มมีการปกครองที่เข้มงวด เพราะมีความเชื่อว่ามนุษย์มีความชั่วร้าย และกิเลสตัณหา ต้องมีเครื่องมือควบคุมที่เรียกว่า กฎหมาย ตามหลักนิติธรรมหรือฟาเจียของ ซุนจื๊อ มีการยกเลิกระบบศักดินาและปราบปรามลัทธิขงจื๊อ เนื่องจากมีหลักความเชื่อที่ทำให้คนเกียจคร้าน

Complaint Letters

Written by akiautumn on April 3rd, 2015. Posted in บทความ

Good Morning Teacher

Complaint letters หรือ จดหมายร้องเรียน โดยมักจะเขียนขึ้นเมื่อเราเกิดความไม่พอใจกับสินค้าหรือการบริการของบริษัทนั้นๆ และต้องการให้ทางเจ้าของสินค้าหรือบริษัทนั้นๆ แสดงความรับผิดชอบหรือบอกกล่าววิธีการแก้ปัญหาให้เราเพื่อเกิดความเพิงพอใจที่สุด ซึ่งจะกล่าวถึงเหตุการณ์ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นพร้อมกับร้องเรียนความเป็นธรรมอย่างสุภาพและชัดเจน

 

ตัวอย่างจดหมายร้องเรียน

 

KethMaurang

Pastry chef

Sweet Dream Sugary

555Ngamwongwan Road

Nonthaburi, Thailand 11000

 

February 19, 2015

 

Ms. Sugar Motta

Product Manager

Pastry Needs Delivery

123 Latprao Road

Bangkok, Thailand 10240

 

Dear Ms. Sugar Motta,

 

I am writing this letter to bring your attention that I am not satisfied with quality of product provided at Sweet Dream Sugary. Yesterday my order of flour and sugar canisters arrived damaged. Some of flour canisters were in pieces. I am returning the canisters with a copy of my purchase order. Please ship us a new set and pay the shipping since we already paid it twice. Thank you for your help.

 

Sincerely,

KethMaurang

Pastry chef

 

 

จะเห็นว่าประโยคที่ใช้ในการแสดงเหตุผลว่าเขียนจดหมายนี้มาเพื่ออะไรนั้นควรจะใช้ประโยคที่ตรงประเด็นและไม่เบี่ยงประเด็นจนเกินไปซึ่งจะสามารถบอกให้เราทราบถึงหัวข้อที่เราจะเขียนได้ในประโยคเดียวย่างไรก็ตามหากต้องการเขียนให้ได้อย่างมืออาชีพก็ต้องฝึกฝนบ่อยๆ และเป็นคนช่างสังเกต

อารยธรรมจีน 1

Written by jintana on April 2nd, 2015. Posted in บทความ

a1

อย่างที่ทราบกันดีกว่าประเทศจีนมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและสามารถเล่าเรื่องราวหลากหลายเรื่องในอดีต ถ่ายทอดให้คนในยุคปัจจุบันได้เรียนรู้กันอย่างเต็มอิ่ม ความสวยงามของอารยธรรมจีนนั้น มีการเอ่ยถึงอยู่ทั่วไปอย่างแพร่หลาย ทำให้บางข้อมูลมีความบิดเบือนทางประวัติศาสตร์ อีกทั้งยังสับสนระหว่างเรื่องจริงกับนิยาย เพราะเรื่องราวของประวัติศาสตร์จีนโบราณมักถูกนำมาใช้เป็นฉากของนวนิยายหลายเล่ม จนทำให้หลายคนอาจสับสนว่าเรื่องราวที่ตนเองทราบนั้นเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์จีนจริงหรือไม่

เริ่มด้วยยุคก่อนประะวัติศาสตร์ ถูกแบ่งออกเป็น 4 ยุค ได้แก่ ยุคหินเก่า ยุคหินกลาง ยุคหินใหม่ และยุคโลหะ ชื่อยุคเหล่านี้อาจคุ้นหูกันดีสำหรับคนที่ศึกษาในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดแบบย่อดังนี้

1.ยุคหินเก่า มีอายุประมาณ 1,700,000 ปี มีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์ปักกิ่งอายุประมาณ 500,000 ปี ที่ถ้ำโจวโขว่เตี้ยน ใกล้กรุงปักกิ่ง และมนุษย์หยวนโหม่ว ที่มณฑลยูนนาน ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

2.ยุคหินกลาง มีอายุประมาณ 10,000 – 6,000 ปี สมัยที่มนุษย์ยังไม่มีการสร้างถิ่นฐานถาวร มีการขุดพบเครื่องใช้ ถ้วยชาม หินสับและหัวธนู

3.ยุคหินใหม่ มีอายุประมาณ 6,000 – 4,000 ปี มนุษย์เริ่มมีการสร้างถิ่นฐานเป็นชุมชน สร้างบ้าน เลี้ยงสัตว์ ทอผ้า และมีการทำเครื่องใช้ดินเผาและมีการเขียนลวดลายอย่างสวยงาม ในยุคนี้สามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มวัฒนธรรม คือ วัฒนธรรมหยางเชา และวัฒนธรรมหลงชาน

4.ยุคโลหะ มีอายุประมาณ 4,000ปี เป็นยุคที่เริ่มนำเอาโลหะ ได้แก่ ทองแดง และสำริดมาทำเป็นเครื่องใช้ภาชนะต่าง ๆ เช่น กระจกเงา กระถาง เป็นต้น งานส่วนใหญ่นั้นสวยงามและมีขนาดใหญ่พบมากช่วงราชวงศ์ชาง และราชวงศ์โจว

พยากรณ์ซากุระ 9 มีนาคม 2015

Written by blogger on March 11th, 2015. Posted in บทความ

พยากรณ์ซากุระ

“ภาพจาก weathermap.jp”

ช่วงเวลาแห่งการชมซากุระใกล้เข้ามาถึงแล้ว เว็บไซต์ weathermap.jp ได้ทำการพยากรณ์การบานของดอกซากุระออกมาเป็นระยะ  Modern Publishing ในฐานะศูนย์แปลที่มีความเชี่ยวชาญในการแปลภาษาญี่ปุ่น จึงขอเป็นสื่อกลางด้วยการแปลพยากรณ์ดังกล่าวเป็นภาษาไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยบ้าง

สำหรับการพยากรณ์ครั้งต่อๆไป ทาง Modern Publishing จะทำการแปลและนำเสนออย่างต่อเนื่อง โดยสามารถติดตามได้ที่

http://www.modernpublishing.co.th/tag/sakura2015

พยากรณ์การบานของดอกซากุระ ของ Weathermap.jp ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2015

ทั่วประเทศ: ซากุระในปีนี้น่าจะบาน “เร็วกว่าหรือพอๆ กับปีปกติทั่วไป” ในหลายพื้นที่  แต่ซากุระในเขตคิวชู จูโงกุ โฮกุริกุ และฮอกไกโด “จะมีแนวโน้มบานช้ากว่าปีก่อน” ซึ่งก็ยังถือว่าเป็นการบานที่ค่อนข้างเร็วอยู่

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่นในหลายพื้นที่

เดือนกุมภาพันธ์มีอุณหภูมิสูงทางตอนเหนือของญี่ปุ่น ส่วนพื้นที่อื่นยกเว้นเขตคิวชู มีอุณหภูมิค่อนข้างสูงหรือพอๆกับ ปีปกติทั่วไป คาดว่าอุณหภูมิจะยังคงต่ำไปจนกระทั่งกลางสัปดาห์นี้ แต่หลังจากนี้ อุณหภูมิจะสูงขึ้น ดังนั้นจึงคาดว่าซากุระตั้งแต่เขตคันโตจนถึงเขตคินกิน่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไปเล็กน้อย

อนึ่ง มีความเป็นไปได้สูงว่า แนวเขตการบานของซากุระในปีนี้จะเริ่มต้นบานจากจังหวัดโคจิเป็นต้นไป

 

ฮอกไกโด: ซากุระที่ฮอกไกโดในปีนี้น่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไป แต่คาดว่าซากุระจะยังคงบานช้ากว่าปีก่อนเล็กน้อยในหลายพื้นที่

มีความเป็นไปได้สูงว่า ซากุระจะเริ่มต้นบานที่ฮาโกดาเตะก่อนพื้นที่อื่น จากนั้นจะตามด้วยเมืองซับโปโร

อุณหภูมิในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์สูงกว่าปีปกติทั่วไป และยังคงสูงอยู่อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งกลางเดือนมีนาคม คาดว่าหลังจากนี้จนถึงเดือนเมษายน อุณหภูมิจะลดลงต่ำกว่าหรือพอๆ กับปีปกติ แต่สันนิษฐานได้ว่าซากุระน่าจะบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไป

 

โทโฮกุ: ซากุระในเขตโตโฮกุปีนี้น่าจะบานเร็วกว่าหรือพอๆ กับปีปกติทั่วไปในหลายพื้นที่ แต่คาดว่ายังจะน่าบานช้ากว่าปีก่อนในหลายพื้นที่

มีความเป็นไปได้สูงว่า ซากุระจะเริ่มต้นบานที่ฟูกุจิมะก่อนพื้นที่อื่น จากนั้นจะตามด้วยเมืองเซ็นได

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศค่อนข้างหนาวเย็น ดังนั้นตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวตามปกติเหมือนปีปกติทั่วไป

เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ ในแถบตอนเหนือมีอุณหภูมิสูงกว่าปีปกติทั่วไป แต่คาดว่าจากนี้จนกระทั่งช่วง 10 วันแรกของเดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยจะมีระดับพอๆ กับปีปกติทั่วไปหรือสูงกว่าเล็กน้อย แม้จะมีคลื่นความร้อนและเย็นเข้ามาก็ตาม  ดังนั้นจึงสันนิษฐานได้ว่า ซากุระน่าจะบานเร็วกว่าหรือพอๆ กับปีปกติทั่วไป

 

เขตคันโตและเขตโคชิน: ซากุระในเขตคันโตและเขตโคชินปีนี้น่าจะบานเร็วพอๆ หรือบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไปในหลายพื้นที่ ซึ่งน่าจะบานในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับปีก่อน

มีความเป็นไปได้สูงว่า ซากุระจะเริ่มต้นบานที่เมืองโยโกฮามะก่อนพื้นที่อื่น จากนั้นน่าจะตามด้วยเมืองโตเกียว

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น

ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิจนถึงตอนนี้อยู่ในระดับเดียวกับปีปกติทั่วไปหรือสูงกว่าเล็กน้อย คาดว่าอุณหภูมิน่าจะลดต่ำลงจนกระทั่งกลางสัปดาห์นี้ แต่หลังจากนั้นอุณหภูมิน่าจะเพิ่มสูงขึ้น จึงคาดการณ์ได้ว่าซากุระน่าจะบานเร็วขึ้นเล็กน้อย

 

เขตโทไก: ซากุระในเขตโทไกปีนี้น่าจะบานค่อนข้างเร็ว ส่วนในเขตโฮกุริกุน่าจะบานเร็วพอๆ กับปีปกติทั่วไป ในเขตโทไกน่าจะมีซากุระบานเร็วพอๆ กับปีก่อนในหลายพื้นที่ ส่วนเขตโฮกุริกุคาดว่าน่าจะบานช้ากว่าปีก่อนเล็กน้อย

ซากุระน่าจะเริ่มต้นบานที่เมืองชิซูโอกะก่อนพื้นที่อื่น จากนั้นน่าจะตามด้วยเมืองนาโงย่า

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิได้เปลี่ยนแปลงมาอยู่ในระดับเดียวกับปีปกติทั่วไปหรือสูงกว่าเล็กน้อย ดังนั้นจึงคาดว่า ตาดอกซากุน่าจะเจริญเติบโตได้ดีตามลำดับ

หลังสุดสัปดาห์นี้เป็นต้นไป คาดว่าอุณหภูมิน่าจะเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นจึงคาดการณ์ว่าในเขตโทไก ซากุระน่าจะบานค่อนข้างเร็ว หลังจากนั้นอุณหภูมิน่าจะลดต่ำลงเล็กน้อย ดังนั้นซากุระในเขตโทกุริกุจึงน่าจะบานในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับปีปกติทั่วไป

 

เขตคินกิ: ซากุระในเขตคินกิปีนี้น่าจะบานเร็วพอๆ กับหรือบานเร็วกว่าปีปกติทั่วไปเล็กน้อยในหลายพื้นที่ ซึ่งน่าจะบานในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับปีก่อน

ซากุระน่าจะเริ่มต้นบานที่เมืองวากายามะก่อนพื้นที่อื่น จากนั้นน่าจะตามด้วยเมืองโอซาก้า

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงมาอยู่ในระดับเดียวกับหรือสูงกว่าปีปกติทั่วไปเล็กน้อย ดังนั้นจึงคาดว่า ตาดอกซากุระน่าจะเจริญเติบโตได้ดีตามลำดับ

คาดว่าอุณหภูมิน่าจะลดต่ำลงจนกระทั่งกลางสัปดาห์นี้ แต่หลังจากนั้นอุณหภูมิน่าจะสูงขึ้นมากกว่าปีปกติทั่วไป ซากุระจึงน่าจะบานเร็วพอๆ กับหรือเร็วกว่าปีปกติทั่วไปเล็กน้อย

 

จูโงกุ: ซากุระในเขตจูโงกุและเขตชิโกกุปีนี้น่าจะบานเร็วพอๆ ปีปกติทั่วไป ซึ่งน่าจะบานเร็วพอๆ กับปีก่อน หรือช้ากว่าเล็กน้อย

มีความเป็นไปได้สูงว่า ซากุระน่าจะเริ่มต้นบานที่เมืองโคจิก่อนพื้นที่อื่น และน่าจะเริ่มบานเร็วที่สุดในประเทศเหมือนปีก่อน

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น

อุณหภูมิในเดือนกุมภาพันธ์มีระดับใกล้เคียงกับปีปกติทั่วไป และอากาศจะกลับมาหนาวเย็นจนกระทั่งกลางสัปดาห์นี้ แต่คาดว่าหลังจากนั้นอุณหภูมิน่าจะเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีปกติทั่วไป ดังนั้นจึงคาดการณ์ได้ว่าซากุระน่าจะบานในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับปีปกติทั่วไป

 

คิวชู: ซากุระที่คิวชูในปีนี้น่าจะบานเร็วพอๆ กับปีปกติทั่วไป แต่น่าจะบานช้ากว่าปีก่อน

มีความเป็นไปได้สูงว่า ซากุระจะเริ่มต้นบานที่ฟุกุโอกะ-มิยาซากิก่อนพื้นที่อื่น

ฤดูหนาวครั้งนี้มีอากาศหนาวรุนแรงในเดือนธันวาคม ตาดอกซากุระจึงน่าจะฟื้นตัวจากการพักตัวได้ค่อนข้างราบรื่น

เดือนกุมภาพันธ์มีอุณหภูมิต่ำกว่าหรือพอๆ กับปีปกติทั่วไป อากาศอาจกลับมาหนาวเย็นได้อีกจนกระทั่งกลางสัปดาห์นี้ แต่หลังจากนี้คาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปีปกติทั่วไป ดังนั้นจึงสันนิษฐานได้ว่าซากุระน่าจะบานประมาณช่วงเวลาเดียวกับปีปกติปทั่วไป

ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน 3

Written by jintana on March 10th, 2015. Posted in บทความ

ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน 3

 

ยังเหลือประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนของเราที่อยู่ห่างออกไปอีกสามประเทศที่เรายังไม่ได้หยิบยกเอาเรื่องราวของดอกไม้ประจำชาติฝากกัน ให้บทความนี้ส่งท้ายประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนที่เหลือก็แล้วกันค่ะ

เริ่มต้นกันที่ประเทศเวียดนาม อากาศดี สาวสวย สถานที่ท่องเที่ยวงดงาม มีดอกบัวเป็นดอกไม้ประจำชาติ และเป็นรู้จักกันในนาม “ดอกไม้แห่งรุ่งอรุณ” เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ความผูกพัน และการมองโลกในแง่ดี นอกจากนี้ดอกบัวยังถูกนำไปใช้ในเพลงของเวียดนามอยู่บ่อยครั้ง

ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นอีกประเทศที่เราลืมไม่ได้เลย ดอกไม้ประจำชาติคือ ดอกพุดแก้วดอกสีขาวกลิ่นหอมและบานส่งกลิ่นในเวลากลางคืน บ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ เรียบง่าย อ่อนน้อมถ่อมตน และความเข้มแข็ง มักจะถูกนำไปใช้ในงานพิธีต่าง ๆ และยังปรากฏในตำนา เรื่องเล่าและบทเพลงของชาวฟิลิปปินส์อีกด้วย

ประเทศสุดท้ายคือ ประเทศบรูไน มีดอกไม้ประจำชาติคือ ดอกซิมปอร์ หรือดอกส้านชะวา มีกลีบเหลืองใหญ่ลักษณะคล้ายร่มเมื่อบานเต็มที่ มีสรรพคุณช่วยในการรักษาบาดแผล พบเห็นได้ทั่วไปในประเทศบรูไน และยังมีในธนบัตร รวมไปถึงงานศิลปะของบรูไนอีกด้วย

ดอกไม้ประจำชาตินอกจากมีความสวยงามต่างกันออกไปยังบ่งบอกถึงชาติได้อย่างลงตัวอย่างน่าประหลาดใจ สิ่งที่สวยงามและอ่อนโยนยังมีความหมายที่เข้มแข็งและสามารถถ่ายทอดความเป็นประเทศนั้นได้อย่างกลมกลืนกับลักษณะของคนในชาติ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเอกลักษณ์อันน่าจดจำให้คนในชาติหรือแม้ชาวต่างขาติก็ตาม

ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน 2

Written by jintana on March 8th, 2015. Posted in บทความ

ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน 2

ถัดมาอีกหน่อยทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเพื่อนบ้านที่มีประวัติศาสตร์มากมายร่วมกับเราก็คือ ประเทศกัมพูชา สำหรับดอกไม้ประจำประเทศนี้คือ ดอกลำดวน เป็นดอกไม้ที่หาได้ทั่วไปในบ้านเราเช่นกัน สีเหลืองขาวนวล กลีบหนา พร้อมกลิ่นหอมกรุ่นเย็น ๆ เป็นเอกลักษณ์ที่น่าจดจำของดอกไม้ชนิดนี้ เป็นดอกไม้สำหรับหญิงสาว และถูกนำไปใช้ทางพุทธศาสนาอีกด้วย

ลงใต้ไปเที่ยวประเทศมาเลเซีย ดอกไม้ประจำชาติของมาเลเซียคือ ดอกพู่ระหง หรือภาษาท้องถิ่นเรียกว่า บุหงารายอ หน้าตาคล้ายดอกชบา แต่กลีบบางเล็กดอกเล็กกว่า สีสันสดใสสวยงาม เชื่อกันว่าจะช่วยเสริมสร้างให้ดูสูงส่งและสง่างาม เป็นสัญลักษณ์ในความอดทนและความเป็นปึกแผ่นในชาติ นอกจากนี้ยังถูกใช้ในทางการแพทย์และความงามด้วย

ห่างออกไปอีกนิดถึงประเทศอินโดนีเซีย ดอกไม้ประชาติคือ ดอกกล้วยไม้ราตรี ซึ่งพบเห็นได้ง่ายในพื้นที่ราบของประเทศ เป็นกล้วยไม้ที่ออกเดือนได้นานที่สุด ซึ่งนานราว 2 – 6 เดือน และจะออกดอกเพียง 2 – 3 ครั้งต่อปีเท่านั้น

ใกล้ ๆ กันและมี ดอกกล้วยไม้เหมือนกันเป็นสัญลักษณ์คือ ประเทศสิงคโปร์ มีกล้วยไม้แวนด้าเป็นดอกไม้ประจำชาติ ถูกจัดให้เป็นดอกไม้ประจำชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 มีสีม่วงและออกดอกเบ่งบานอยู่ตลอดปี และเป็นที่รู้จักมากที่สุดในประเทศสิงคโปร์

ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน1

Written by jintana on March 6th, 2015. Posted in บทความ

ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน1

เมื่อเอ่ยถึงอาเซียนสิ่งที่หลายคนนึกถึงคงจะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ท่องเที่ยว ชุดแต่งกาย ภาษา วัฒนธรรม และอีกหนึ่งสิ่งที่จะพาทุกคนไปรู้จักกันในบทความนี้ก็คือ ดอกไม้ประจำชาติ

ดอกไม้ประจำชาติถือเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งที่จะทำให้เราจดจำความเป็นประเทศนั้น ๆ ได้ง่ายขึ้น เริ่มกันที่ประเทศไทยของเราก่อน ดอกไม้ประจำประเทศไทยคือ ดอกราชพฤกษ์ หรือดอกคูณ ที่เราเรียกติดปากกัน ดอกเป็นพวงสีเหลืองเป็นเอกลักษณ์พร้อมทั้งความหมายที่ดี สีเหลืองอร่ามเป็นสีแห่งพุทธศาสนา และความรุ่งโรจน์ อีกทั้งยังบ่งบอกถึงความปรองดองและสามัคคีของคนในชาติ ออกดอกในช่วงกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม จุดเด่นคือการผลิดอกออกเต็มต้นเป็นสีเหลืองอร่ามแทนสีเขียวของใบ

ประเทศลาว เพื่อนบ้านของเรามีดอกไม้ประจำชาติคือ ดอกจำปาในภาษาลาว หรือดอกลีลาวดีในภาษาไทย ลักษณะของดอกสีขาวแกมเหลืองอย่างที่เราคุ้นเคยกันดี พร้อมกลิ่นหอมฟุ้ง หมายถึงความจริงใจและความสุข ชาวลาวนิยมใช้ประดับประดาในงานพิธีต่าง ๆ รวมไปถึงใช้รับแขกบ้านแขกเมืองอีกด้วย

ดอกประดู่ จัดเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศเมียนมาร์ ออกดอกในช่วงเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงที่ชาวเมียนมาร์จัดงานเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ ดอกสีเหลืองทองอยู่รวมกันเป็นช่อส่งกลิ่นหอมอ่อน ๆ เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและทนทาน นิยมใช้ในงานพิธีทางพุทธศาสนา

ภาษาเกาหลีแสนสนุก (ระดับต้น)

Written by jintana on March 4th, 2015. Posted in บทความ

ภาษาเกาหลีระดับต้น 4

โครงสร้างประโยคมีความเป็นมากที่ผู้เรียนจะต้องทำความเข้าใจในการเรียนภาษา เนื่องจากเป็นสิ่งที่สำคัญในทักษะต่าง ๆของการเรียนภาษานั้น ๆ ลักษณะโครงสร้างประโยคในภาษาเกาหลีที่ผู้เรียนทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้ตามตำราก็แบ่งอย่างเข้าใจได้ง่ายเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่

  1. ประธาน + ภาคแสดง

ตัวอย่าง : 텔레비전이비쌉니다.: โทรทัศน์แพง

  1. ประธาน + กรรม + ภาคแสดง

ตัวอย่าง : 동생은태국어를공부합니다. : น้องเรียนภาษาไทย

  1. ประธาน + หน่วยเสริม + ภาคแสดง

ตัวอย่าง : 아버지는의사가아니다. : พ่อไม่ได้เป็นหมอ

  1. ประธาน + กรรมรอง + กรรมตรง + ภาคแสดง

ตัวอย่าง : 동생은중학교에서태국어를공부합니다. : น้องเรียนภาษาไทยที่โรงเรียนมัธยม

 

จากด้านบนเราจะสังเกตได้ว่า ประธานหรือหัวเรื่องจะวางต้นประโยค และภาคแสดงจะวางท้ายประโยคเสมอ เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องจดจำอย่างยิ่ง นี่คือของโครงสร้างประโยคคร่าว ๆ ในภาษาเกาหลีที่หยิบยกเอามาให้ได้เรียนรู้กัน สำหรับบทความต่อไปจะเป็นเรื่องราวของ คำกริยา อย่าลืมติดตามกันนะคะ

 

อ้างอิง : ผศ.สิทธินี ธรรมชัย.  (2557).  ไวยากรณ์เกาหลีระดับต้น 초급한국어문법 (พิมพ์ครั้งที่3). กรุงเทพมหานคร:  สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น).

วันเข้าและวันออก

Written by akiautumn on February 8th, 2015. Posted in บทความ

Good Morning Teacher

กลับมาพบกับบทความภาษาอังกฤษกันอีกครั้งนะครับ ครั้งนี้เราจะมารู้กับ Idiom ทางภาษาอังกฤษที่ว่า ‘day in and day out’ กันครับ อืม….ถ้ามองตามภาพที่เห็นแล้วความหมายของเจ้าสำนวนนี้ต้องไม่พ้นคำว่า ‘วันเข้าและวันออก’ เป็นแน่แท้ แต่มันคืออะไรกันล่ะ ‘วันเข้าและวันออก’ เราลองมาดูประโยคตัวอย่างกันดีกว่าเผื่อว่าจะพอทำให้เราเดาทางกันได้

 

Amelia does nothing but surfs the internet day in and day out.

 

จากประโยคตัวอย่างข้างต้นสามารถเดาทางความหมายของ ‘day in and day out’ กันได้หรือไม่? เราลองมาดูไปพร้อมๆ กันเลย จากตัวอย่างข้างต้นจะได้ความหมายที่ว่า ‘อมิเลียไม่ทำอะไรเลยเอาแต่เล่นอินเทอร์เน็ตวันเข้าและวันออก’ มาถึงตรงนี้คิดว่าคงมีผู้อ่านหลายท่านที่พอจับทางออกแล้วนะครับ สำหรับเจ้า Idiom ที่ว่า ‘day in and day out’ นี้ มีความหมายเหมือนกับคำว่า every day หรือ for each day หรือ ทุกๆ วันติดต่อกัน ดังนั้นจากประโยคตัวอย่าง

Amelia does nothing but surfs the internet day in and day out.

จะได้ความหมายว่า ‘อมิเลียวันๆ ไม่ทำอะไรเลยเอาแต่เล่นอินเทอร์เน็ต’

 

อย่างไรก็ตามโดยส่วนมาก idiom ที่ว่า ‘day in and day out’ นั้นจะไม่ค่อยนิยมใช้ ‘and’ แต่จะมีรูปที่ว่า ‘day in, day out’ แบบนี้เสียมากกว่า อาทิ Amelia does nothing but surfs the internet, day in, day out.

 

อย่างไรก็ดีคำว่า ‘day out’ นั้นยังมีความในตัวของมันเองอีก คือ day trip หรือ outing หรือ วันหยุดที่ออกไปพักผ่อนนอกบ้าน เช่น My friends and I had a day out at the beach แปลว่า ฉันและเพื่อนๆ ออกไปเที่ยวพักผ่อนที่ชายหาดกันมาในวันหยุด

 

นอกจาก idiom ที่ว่า ‘day in and day out’ แล้วยังมีอีกตัวหนึ่งที่มีความหมายใกล้เคียงกันนั้นคือ ‘year in, year out’ ซึ่งมีความหมายว่า ‘ทุกๆ ปี’ เช่น

Year in, year out, Sasha has been one of the best student in class.

แปลว่า ‘ซาช่ามักจะเป็นนักเรียนที่ยอดเยี่ยมที่สุดในห้องตลอดทุกๆ ปี

 

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าในภาษาอังกฤษมี Idiom อยู่มากมายซึ่งโดยส่วนมากแล้วก็ไม่ได้มีความหมายตรงตามคำที่เห็น ดังนั้นหมั่นทำความเข้าใจและเรียนรู้ที่ละเล็กทีละน้อยจะช่วยให้จดจำได้ดียิ่งขึ้นครับ