Posts Tagged ‘ล่ามฝรั่งเศส’

เปิดกรุเก็บรูปโมนาลิซ่า

Written by jintana on November 24th, 2013. Posted in บทความ


พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ (Musée du Louvre) หรือพระราชวังลูฟว์ มีชื่อทางการว่า The Grand Louvre ในอดีตเป็นพระราชวังหลวงที่สวยงามมาก และมีประวัติยาวนานตั้งแต่ราชวงศ์กาเปเซียง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้ประชาชนได้เข้าชมเมื่อปี ค.ศ.1793 ภายในเป็นที่จัดแสดงและรวบรวมงานศิลปะมากกว่าสามหมื่นชิ้น หนึ่งในนั้นมีรูปภาพ โมนาลิซ่า ที่ถูกวาดโดยศิลปินชื่อดังอย่าง เลโอนาร์โด ดาวินชี รวมอยู่ด้วย

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1793 (ในฐานะพิพิธภัณฑ์) กล่าวคือ สมัยพระเจ้าฟิลิปที่ 2 ได้สร้างตัวพระราชวังขึ้น ต่อมาก็เป็นส่วนของกำแพง ตามด้วยฝั่งตะวันตกและใต้ ในรัชสมัยของพระเจ้าชาร์ลที่ 5 กับ พระเจ้าอ็องรีที่ 2 ตามลำดับ

จุดดึงดูดนักท่องเที่ยวของพิพิธภัณฑ์ลูฟว์อีกสิ่งหนึ่งนอกจากภาพวาดโมนาลิซ่า ก็คือส่วนพีระมิดที่ตั้งอยู่ด้านหน้า สร้างเพื่อใช้เป็นทางเดินเข้าพิพิธภัณฑ์ ออกแบบโดย ไอ.เอ็ม.เป หรือ เป้ ยวี่หมิง(貝聿銘 ,贝聿铭)สถาปนิกชาวอเมริกันเชื้อสายจีน ตัวของพีระมิดนั้นทำด้วยกระจกและโลหะ ซึ่งเป็นผลงานของไอ.เอ็ม.เป ที่เต็มไปด้วยข้อวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากมายทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้คนเข้าชมมากที่สุดในโลก ด้วยขนาดที่กว้างใหญ่ และการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่สวยงาม รวมไปถึงผลงานศิลปะมากมายเป็นแสนชิ้น ทำให้ที่แห่งนี้ทำรายได้ให้กับประเทศฝรั่งเศสต่อปีได้ไม่น้อยทีเดียว