Posts Tagged ‘ราชวงศ์โชซอน’

ลำดับชั้นของสังคมในสมัยราชวงศ์โชซอน(ต่อ)

Written by jintana on November 3rd, 2013. Posted in บทความ

ลำดับชั้นราชวงศ์โชซอน(ต่อ)

ค้างกันไว้ที่เรื่องของชั้นสังคมในสมัยราชวงศ์โชซอน ในบทความที่แล้วได้พูดถึงสองชั้นบนของพีระมิด ได้แก่
ยังบัน คือ ชั้นกษัตริย์ ขุนนางทั้งฝ่ายบู้และฝ่ายบุ๋น กับ จุงอิน คือ ชนชั้นกลางมีสี่อาชีพ ได้แก่ ล่ามแปลภาษา นักกฎหมาย แพทย์(ชาย) และโหรหลวง มาต่อกันที่สองชั้นที่เหลือของพีระมิด นั้นคือ สามัญชนทั่วไปและทาส

3. ซังมิน (상민/常民) คือ สามัญชนทั่วไป ได้แก่ พวกชาวไร่ ชาวนา ชาวประมง และกรรมกร ซึ่งจะถูกเรียกเก็บภาษี 조 หรือ โจ เป็นภาษีจากที่ดิน 보 หรือ โพ ภาษีจากเสื้อผ้า และ ยอก เป็นส่วยที่เรียกเก็บแทนการเกณฑ์ทหาร ด้วยเหตุนี้เองทำให้ภาษีของซังมินนั้นสูงมากจนมีการลุกขึ้นมาต่อต้านอยู่บ่อยครั้ง

4. ชอนมิน (천민/賤民) คือ ทาส ชนชั้นนี้จะถูกเลือกปฏิบัติเหมือนสิ่งของผักปลา โดยจะถูกควบคุมจากในราชสำนัก ชนชั้นนี้จะไม่มีสิทธิ์ในการเลือกเท่าไรนัก อาชีพส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพที่คนดูถูก เช่น นักกายกรรม คนฆ่าสัตว์ ส่วนผู้หญิงจะมีอาชีพ มูดัง (무당/巫) หรือหมอผี คีแซง(기생/ 妓生) หรือนางโลม และอึยนยอ (의녀)หรือแพทย์หญิง แต่ในราชสำนักก็ยังเปิดรับชอนมินผู้ชายเข้าสอบควากอฝ่ายบู้ได้

การแบ่งชนชั้นเช่นที่กล่าวมานี้ถูกใช้ในช่วงราชวงศ์โชซอน ต่อมาเมื่อเกาหลีถูกญี่ปุ่นยึดครอง ก็เริ่มมีวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาอย่างแพร่หลาย ทำให้ชนชั้นล่างนั้นลืมตาอ้างปากได้ แต่ตรงข้ามกับชนชั้นบนนั้นยิ่งขัดสนลงเรื่อย ๆ เช่น ผู้หญิงยังบันจะต้องเชื่อฟังสามี แต่ผู้หญิงชนชั้นล่างนั้นสามารถไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระกว่า

การแบ่งชนชั้นนี้อาจจะหายไปจากสังคมเกาหลีหรือแม้แต่สังคมไทยของเรา ผู้คนสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างอิสรเสรีมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าการปฏิบัติตนในสังคมนั้นก็ยังมีชั้นฐานะที่เราเองก็สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามคำว่าชนชั้นน่าจะแทรกซึมอยู่ในสังคมของเรา เพียงแต่เรามองไม่เห็นหรือไม่ได้จัดตัวแบ่งเกณฑ์ที่ชัดเจนอย่างเช่นสมัยราชวงศ์โชซอนเท่านั้นเอง

ลำดับชั้นของสังคมในสมัยราชวงศ์โชซอน

Written by jintana on November 1st, 2013. Posted in บทความ

ลำดับชั้นราชวงศ์โชซอน

หากกล่าวถึงประวัติศาสตร์ของเกาหลีคาดว่าหลายคนก็อาจคุ้นหูกันไม่น้อยกับชื่อราชวงศ์อย่าง “โชซอน” ที่มีประวัติศาสตร์ อันยาวนานหากเล่าในบทความนี้ก็คงไม่หมด ทุกครั้งที่เราดูซีรี่ย์เกาหลีที่อิงประวัติศาสตร์หรือย้อนยุค เราเคยตั้งคำถามไว้ในใจบ้างหรือไม่ว่าบุคคลคนที่ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์มีลำดับชนชั้นที่ต่างกันอย่างไร

บางครั้งเครื่องแต่งกายก็เป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งชนชั้นได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะหญิงหรือชาย ย้อนกลับไปปลายสมัยโครยอ การแบ่งชั้นทางสังคมนั้นจัดเป็นรูปแบบพีระมิด และถูกใช้มาอย่างต่อเนื่องจนถึงสมัยโชซอน คือลำดับชั้นกษัตริย์นั้นอยู่บนยอดพีระมิด รองลงมาคือ ชนชั้นการปกครอง ได้แก่ ขุนนางและปราชญ์ขงจื้อต่าง ๆ ตามด้วยชนชั้นกลาง สามัญชนและทาส โดยสมัยโชซอนลำดับชั้นสังคมเรียงได้ 4 ชั้นดังนี้

1. ยังบัน (양반/兩班) คือ ลำดับชั้นของยอดพีระมิด ได้แก่ กษัตริย์ ขุนนาง ปราชญ์ขงจื้อต่าง ๆรวมไปถึงนักรบด้วย กล่าวคือ ยังบัน양반 แบ่งเป็นสองชนชั้น ประกอบด้วย มุนบัน(문반/文班)คือ บรรดาขุนนาง นักปราชญ์ทั้งหลาย และมูบัน(무반/武班)คือ บรรดาขุนนาง นักรบทั้งหลาย ชนชั้นนี้จะมีสิทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของการปกครองบ้านเมือง และลูกหลานของยังบันเท่านั้นที่จะสามารถสอบควากอ(과거/科擧)หรือจอหงวนได้ และยังได้รับการยกเว้นภาษีด้วย

ต้นสมัยของราชวงศ์โชซอน ยังบันมีรายได้จากการเก็บค่าเช่าจากที่ดินของตนเองเพื่อการทำเกษตรกรรม แต่พอช่วงรัชสมัยของพระเจ้าเซโจ (โอรสของพระเจ้าเซจงมหาราช) ทางการได้ยึดที่ดินของยังบันไปเป็นของรัฐทั้งหมด รายได้ของยังบันจึงอาศัยแค่เพียงเบี้ยหวัดเท่านั้น

2. ชุงอิน (중인/衆人) แปลตรงตัวว่า คนชั้นกลาง ส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่รับราชการเป็นคนงานในราชสำนัก ไม่มีสิทธิ์ในการปกครองหรือบริหารบ้านเมือง สอบควากอได้ระดับที่ต่ำ ชนชั้นกลางนั้นมีงานอยู่สี่อย่าง ได้แก่
– ล่ามแปลภาษา
– นักกฎหมาย
– แพทย์ (ชาย)
– โหรหลวง

ชนชั้นของสังคมสมัยโชซอนยังไม่จบเพียงเท่านี้ ยังมีอีกสองชนชั้นที่จะทำให้สังคมโชซอนนั้นสมบูรณ์ คือ ซังมิน (상민/常民) และชอนมิน(천민/賤民) แต่ละชนชั้นจะมีหน้าที่อะไรบ้างต้องติดตามกันในตอนต่อไปค่ะ